İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 AĞUSTOS AYI DOKTOR ÇALIŞMA PROGRAMI
KLİNİK ADI
ALGOLOJİ
BEYİN CERRAHİ
ÇOCUK
ÇOCUK CERRAHİ
DERMATOLOJİ
ENDOKRİNOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİKSEL TIP ve
REHABİLİTASYON
GASTROENTOROLOJİ
Dr. Adı / Soyadı
Uzm.Dr.Pelin ÇİZMECİ
Op.Dr.Erhan ÇELĠKOĞLU
Doç.Dr.Merih Ġġ
Op.Dr.Ahmet Uğur KEVEK
Op.Dr.Ali Fatih RAMAZANOĞLU
Op.Dr.Bora GÜRER
Op.Dr.Ġbrahim TUTKAN
Op.Dr.Ġmam Hüseyin AYDIN
Op.Dr.Ali BÖREKÇĠ
Op.Dr.Nese KESER
Uzm.Dr.Leman MAZMANOĞLU
Uzm.Dr.Necla YÜCE
Uzm.Dr.Özgür OKUMUġ
Uzm.Dr.Ebru ġAHĠN
Uzm.Dr. Eda SÜNNETÇĠ
Uzm.Dr.Adem YASAR
Uzm.Dr.Yusuf KAYA
Uzm.Dr.Esra ARSLANTAġ
Uzm.Dr.Mehmet CENGĠZ
Uzm.Dr.Betül ĠLHAN BAYRAM
Op.Dr.Cesim ĠRġĠ
Op.Dr.Hayrünisa KAHRAMAN ESEN
Uzm.Dr.Ali Eren ALPTEKĠN
Uzm.Dr.Cem MASUROĞLU
Uzm.Dr.Eylem Emel ARIKAN
Uzm.Dr.Derya CAN
Uzm.Dr.Melek KOÇ
Uzm.Dr.Seda SANCAK
Prof.Dr.Canan AĞALAR
Uzm.Dr.Deniz DAZKIR
Uzm.Dr.Nuray OLTAN
Uzm.Dr. Özlem ALICI
Uzm.Dr.Fatma Banu TAġER
Uzm.Dr.Semra KAVAS
Uzm.Dr.Servet ÖZTÜRK
Doç.Dr.Duygu GELER KÜLÇÜ
Uzm.Dr.Fatma TUNCA
Uzm.Dr.Pınar AKPINAR
Uzm.Dr.Aslıhan TARAKTAġ
Uzm.Dr.Arzu ATICI
Uzm.Dr.Özge Gülsüm MEMETOĞLU
Uzm.Dr.Feyza Ü.ÖZKAN
Op.Dr.YeĢim ÖZEN ALAHDAB
Op.Dr.Aziz Bora KARĠP
Op.Dr.Ahmet Yalın ĠġCAN
Op.Dr.AyĢe Tuğba FERSAHOĞLU
Op.Dr.Birol AĞCA
Doç.Dr.Ender ONUR
GENEL CERRAHİ
Op.Dr.Engin ÖLÇÜCÜOĞLU
Op.Dr.Mehmet OKUDUCU
Op.Dr.Mehmet Mahir FERSAHOĞLU
Op.Dr.Nuriye ESENBULUT
Op.Dr.Yetkin ÖZCABI
Op.Dr. M.Timuçin AYDIN
Uzm.Dr.Birsen OCAKLI
Uzm.Dr.Özgür DEMĠR
GÖGÜS HAST
Uzm.Dr.Serap DĠKTAġ TAHTASAKAL
Uzm.Dr.Hacer OKUR
GÖĞÜS CERRAHİSİ
Op.Dr.Candemir KÖSOĞLU
Op.Dr.Fatma ġĠMġEK CEVĠZ
Doç.Dr.Aysun AYSAN
Doç.Dr.Yelda BUYRU ÖZKURT
Op.Dr.AyĢe SÖNMEZ
Op.Dr. Ahmet ALTUN
GÖZ HASTALIKLARI
Op.Dr. Suat S.AKI
Op.Dr.Sezen AKKAYA
Op.Dr.Sevda AYDIN KURNA
Op.Dr.Sibel AKSOY
Doç.Dr.Ali ÖZDEMĠR
Uzm.Dr.Nalan OKUROĞLU
Uzm.Dr.AyĢegül DALBELER
Uzm.Dr.Birgül ÖZEN
Uzm.Dr.Deniz Sema M.ÇELĠKMEN
İÇ HASTALIKLARI
Uzm.Dr.Enver BERBER
Uzm.Dr.Müzeyyen ERYILMAZ
Uzm.Dr. Meltem SERTBAġ
Uzm.Dr.YaĢar SERTBAġ
Uzm.Dr.Abdulkadir KIVRAK
Uzm.Dr Serkan ELARSLAN
Doç.Dr.Niyazi TUĞ
Op.Dr.Mehmet Akif SARGIN
Op.Dr.Ġlter YENĠDEDE
Op.Dr.Arzu Bilge TEKĠN
Op.Dr.Ayhan ÇELĠK
Op.Dr.Elif URUÇ
Op.Dr.Cihangir UZUNÇAKMAK
KADIN DOĞUM
Op.Dr.Rıfat Serdar ÖKTE
Op.Dr.Bilge DOĞAN TAYMUR
Op.Dr.Güldeniz TOKLUCU
Op.Dr.Özge ÇAM
Op.Dr.Ġsmail H.ÖZLER
Op.Dr.Mehmet TURUNÇ
Op.Dr.Hanife IġIL YILDIRIM
KALP DAMAR CERRAHİSİ
Op.Dr.Özgür GÜRSU
Op.Dr.Hasan Murat ARSLAN
Uzm.Dr.Yusuf Sinan AYDIN
Uzm.Dr.Fatma DOĞAN
KARDİYOLOJİ
Uzm.Dr.Özgür ORDU
Uzm.Dr.Zeynep Demet ĠLGEZDĠ
Op.Dr.Ahmet KARAVUġ
Doç.Dr.Arzu TATLIPINAR
Op.Dr.Hande Sanem DEVECĠ
KBB
Op.Dr.Mehmet Özgür HABEġOĞLU
Op.Dr.Tuğba ASLAN DÜNDAR
Op.Dr.Tülay ERDEN HABEġOĞLU
Op.Dr.Vehip BEYAZGÜN
NEFROLOJİ
Uzm.Dr.Hasan ÇAKIR
Uzm.Dr.Aydın ATAKAN
Doc.Dr.Eren GOZKE
Uzm.Dr.Pelin DOĞAN AK
Uzm.Dr.Gökçen AKAR
Uzm.Dr.IĢıl KALYONCU ASLAN
NOROLOJİ
Uzm.Dr.Nüket MANUKYAN
Uzm.Dr.Selme CANATAN
Uzm.Dr.Özlem SOYDEMĠR
Uzm.Dr.Leyla RAMAZANOĞLU
Uzm.Dr.Aylin REYHANĠ
Doc.Dr.Baransel SAYGI
Doç.Dr.ĠrĢadi Ġstemi ALP YÜCEL
Op.Dr.BarıĢ YILMAZ
Op.Dr.Evrim ġĠRĠN
Op.Dr.Budak SEÇKĠN
Op.Dr. Dursun AK
ORTOPEDİ VE TRAVMATALOJİ
Op.Dr.Güzelali ÖZDEMĠR
Op.Dr.Mehmet Müfit ORAK
Op.Dr.Burak Yağmur ÖZTÜRK
Op.Dr.Ahmet Onur AKPOLAT
Op.Dr.Demet PEPELE KURDAL
Op.Dr.Sinan KARACA
Op.Dr.Didem TANYEL ÖLÇÜCÜOĞLU
PLASTİK CERRAHİ
Op.Dr.Cabbar MALKOÇ
PSİKİYATRİ
Uzm.Dr.Aynil YENEL
Uzm.Dr.Nilgün ÜNLÜ GÜRSOY
Uzm.Dr.Sibel ÖDEMĠġ SOYLU
Uzm.Dr.Öznur ORAN
ROMATOLOJİ
Pro.Dr.Necati ÇAKIR
Uzm.Dr.Fatma ALĠBAZ ÖNER
Uzm.Dr.Meryem CAN
Pro.Dr.Ayhan VERĠT
Op.Dr.Numan Doğu GÜNER
OP.Dr.Fatih URUÇ
ÜROLOJİ
Op.Dr.Mete DEĞĠRMENCĠ
Op.Dr.Ozgur Haki YUKSEL
4
5
6
7
8
14
15
18
19
20
21
22
28
29
A
1
X
X
X
X
A
X
X
X
X
A
X
X
X
X
A
X
X
X
X
A
A
GÖR
A
A
X
NĠ
X
YĠ
ACĠL
ACĠL
NĠ
X
X
R
S
Y.DOĞAN
Y.DOĞAN
S
YĠ
X
YĠ
Ö.Ö.B.X
YĠ
YĠ
YĠ
X
YĠ
S
K
K.BANKASI
X
ACĠL
Y.BAKIM
S
YĠ
YĠ
S
X
YĠ
X
X
YĠ
2
3
A
X
YĠ
A
ACĠL
YĠ
A
NĠ
X
NĠ
X
ACĠL
Y.DOĞAN
R
X
X
S
YĠ
YĠ
EĞ
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
GÖR
X
S
K
YĠ
Y.BAKIM
ACĠL
X
S
GÖR
X
S
X
X
YĠ
X
YĠ
A
GÖR
YĠ
ACĠL
NĠ
YĠ
X
X
A
Y.DOĞAN
X
X
X
R
X
ACĠL
S
YĠ
YĠ
A
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
X
X
S
K
YĠ
Y.BAKIM
ACĠL
X
S
X
X
X
X
X
YĠ
S
YĠ
A
YĠ
YĠ
NĠ
X
YĠ
X
A
ACĠL
Y.DOĞAN
X
NĠ
ACĠL
R
X
X
S
YĠ
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
Ö.Ö.B.X
YĠ
….-Ö.S.B
X
S
K
YĠ
Y.BAKIM
ACĠL
X
S
GÖR
X
X
S
X
YĠ
X
YĠ
A
X
YĠ
X
A
YĠ
A
ACĠL
NĠ
Y.DOĞAN
X
X
ACĠL
R
Y.DOĞAN
X
S
YĠ
YĠ
Ö.Ö.A.X
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
GÖR
GÖR
S
S
YĠ
Y.BAKIM
ACĠL
X
NĠ
X
X
X
X
S
X
S
E
A
GÖR
YĠ
A
A
YĠ
ACĠL
NĠ
X
Y.DOĞAN
NĠ
X
X
R
ACĠL
ACĠL
S
YĠ
YĠ
X
YĠ
Ö.Ö.B.X
YĠ
X
YĠ
X
GÖR
S
X
YĠ
Y.BAKIM
ACĠL
K
S
X
X
S
X
X
X
EMG
E
9
10
11
YĠ
X
YĠ
X
EĞ
YĠ
YĠ
ACĠL
NĠ
X
X
S
Y.DOĞAN
R
X
Y.DOĞAN
ACĠL
ACĠL
YĠ
X
EĞ
X
YĠ
GÖR
YĠ
YĠ
X
EĞ
X
YĠ
S
K
EĞ
ACĠL
GÖR
X
S
X
X
EĞ
X
X
12
YĠ
GÖR
YĠ
X
ACĠL
YĠ
YĠ
NĠ
X
X
X
S
ACĠL
R
Y.DOĞAN
Y.DOĞAN
NĠ
NĠ
YĠ
A
Ö.Ö.A.X
X
YĠ
X
YĠ
YĠ
X
S
X
YĠ
S
K
Y.BAKIM
ACĠL
X
X
S
X
X
S
S
E
13
YĠ
A
YĠ
ACĠL
NĠ
YĠ
YĠ
X
X
X
NĠ
S
X
R
X
Y.DOĞAN
NĠ
ACĠL
YĠ
X
X
X
YĠ
Ö.Ö.B-….
YĠ
YĠ
X
S
Y.BAKIM
YĠ
S
X
K
ACĠL
GÖR
X
X
NĠ
X
X
X
X
YĠ
X
YĠ
NĠ
X
YĠ
YĠ
A
ACĠL
NĠ
X
S
ACĠL
R
ACĠL
Y.DOĞAN
NĠ
X
YĠ
Ö.Ö.A.X
A
X
YĠ
GÖR
YĠ
YĠ
GÖR
S
Y.BAKIM
YĠ
S
X
K
ACĠL
X
X
X
X
S
X
S
E
YĠ
GÖR
YĠ
A
X
YĠ
YĠ
ACĠL
NĠ
ACĠL
X
S
ACĠL
R
X
Y.DOĞAN
Y.DOĞAN
X
YĠ
X
X
Ö.Ö.B.X
YĠ
X
YĠ
YĠ
GÖR
S
Y.BAKIM
YĠ
S
X
K
ACĠL
X
X
S
X
X
NĠ
EMG
E
16
17
A
X
YĠ
NĠ
X
YĠ
YĠ
ACĠL
YĠ
X
S
X
Y.DOĞAN
R
ACĠL
ACĠL
X
NĠ
YĠ
X
X
X
YĠ
YĠ
X
GÖR
X
S
S
K.BANKASI
ACĠL
Y.BAKIM
K.BANKASI
EĞ
GÖR
X
S
X
X
X
EĞ
X
A
GÖR
YĠ
X
ACĠL
YĠ
YĠ
NĠ
YĠ
X
S
ACĠL
X
R
X
NĠ
X
Y.DOĞAN
YĠ
A
Ö.Ö.A.X
X
YĠ
YĠ
Ö.Ö.B.X
X
X
S
S
K.BANKASI
ACĠL
Y.BAKIM
S
X
X
X
X
X
X
S
NĠ
E
A
A
YĠ
ACĠL
NĠ
YĠ
YĠ
X
YĠ
ACĠL
S
NĠ
X
R
ACĠL
X
X
Y.DOĞAN
X
X
X
X
YĠ
YĠ
X
…-Ö.S.B
X
S
S
K
ACĠL
Y.BAKIM
S
X
GÖR
X
X
S
X
X
X
X
A
X
YĠ
NĠ
A
YĠ
YĠ
ACĠL
YĠ
NĠ
S
X
X
R
NĠ
X
X
Y.DOĞAN
ACĠL
Ö.Ö.A.X
A
X
YĠ
YĠ
X
GÖR
GÖR
S
S
K
ACĠL
Y.BAKIM
S
X
X
X
X
X
S
X
S
E
A
GÖR
YĠ
X
ACĠL
YĠ
YĠ
NĠ
YĠ
ACĠL
S
NĠ
Y.DOĞAN
R
NĠ
X
X
NĠ
X
X
X
Ö.Ö.B-…
YĠ
YĠ
X
X
GÖR
S
S
X
ACĠL
Y.BAKIM
S
K
X
S
S
X
NĠ
X
EMG
E
23
24
25
YĠ
X
YĠ
X
ACĠL
YĠ
YĠ
NĠ
YĠ
NĠ
ACĠL
X
S
R
ACĠL
Y.DOĞAN
X
X
X
X
X
GÖR
YĠ
YĠ
X
X.Ö.S.B
X
S
ACĠL
K.BANKASI
X
S
YĠ
K
GÖR
X
S
X
X
X
X
YĠ
26
YĠ
GÖR
YĠ
ACĠL
NĠ
YĠ
YĠ
X
YĠ
NĠ
Y.DOĞAN
X
S
R
Y.DOĞAN
X
X
ACĠL
X
A
Ö.Ö.A.X
X
YĠ
YĠ
Ö.Ö.B.X
X
X
S
ACĠL
K.BANKASI
X
S
YĠ
K
X
X
X
X
X
S
S
YĠ
27
YĠ
A
YĠ
NĠ
X
YĠ
YĠ
ACĠL
YĠ
NĠ
X
NĠ
S
R
Y.DOĞAN
ACĠL
X
X
X
X
X
…..
YĠ
YĠ
X
X
X
S
ACĠL
K
X
S
YĠ
Y.BAKIM
GÖR
X
X
S
X
X
X
YĠ
YĠ
X
YĠ
A
ACĠL
YĠ
YĠ
NĠ
YĠ
NĠ
X
NĠ
S
R
Y.DOĞAN
X
X
ACĠL
X
Ö.Ö.A.X
A
GÖR
YĠ
YĠ
X
X
GÖR
S
ACĠL
K
X
S
YĠ
Y.BAKIM
X
X
X
X
S
X
S
YĠ
YĠ
GÖR
YĠ
ACĠL
NĠ
YĠ
YĠ
X
YĠ
NĠ
X
NĠ
S
R
Y.DOĞAN
ACĠL
X
X
X
X
X
Ö.Ö.B.X
YĠ
YĠ
X
X
GÖR
S
ACĠL
X
K
S
YĠ
Y.BAKIM
X
X
S
X
X
X
EMG
YĠ
EĞ
EĞ
EĞ
EĞ
YĠ
ACĠL
YĠ
X
EĞ
EĞ
EĞ
YĠ
YĠ
X.Ö.S.K
R
X
X
YĠ
YĠ
X-H
A
X
X
YĠ
YĠ
S-X
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
DP
YĠ
YĠ
X
AC-S-K-H
ĠNF-X
X
GEBE-X
ACĠL
X
X
A
A
A
A
YĠ
A
A
A
YĠ
X
X
YĠ
NĠ
EKO-K
YĠ
X
X-H
GÖR
YĠ
YĠ
A
X
YĠ
EMG
X
NĠ
H
YĠ
YĠ
AC-S-K
S
GÖR
YĠ
SPOR-X
A
X-H
YĠ
A
E.PROTEZ-X
A.BĠLEĞĠ-X
S
X
YĠ
A
R
YĠ
X-H
YĠ
X
YĠ
S
R
YĠ
A
A
TRU
X
X
A
EĞ
MEME-X
YĠ
YĠ
SAFRA-X
YĠ
A
MĠDE-X
NĠ
ACĠL
X
X.Ö.S.K
YĠ
R
X
X
X
A
EĞ
X
X
YĠ
YĠ
X
S-X
YĠ
X
DP
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
AC-S-K
X
X
X
NĠ
A
ACĠL
YĠ
ĠNF-X
GEBE-X
YĠ
YĠ
YĠ
X
A
X
YĠ
EĞ
K
X
EKO
YĠ
X
X
GÖR
YĠ
X
S
X
X
X
X
YĠ
AC-S-K
YĠ
YĠ
X
X
YĠ
A
E.PROTEZ-X
X
A
A
X
A
ÇOCUK-X
YĠ
EĞ
YĠ
A
R
A
X
YĠ
X
X
S
R
YĠ
YĠ
TRU
X
X
Ü
MĠDE-X
H
MEME-X
YĠ
YĠ
SAFRA-X
YĠ
E
ACĠL
A
NĠ
X
X.Ö.S.K
YĠ
R
X
X
S
X
X-H
X
A
YĠ
YĠ
X
S-X
YĠ
DP
AC-S-K-H
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
ĠNF-X
ACĠL
X
A
X
NĠ
YĠ
X
X
YĠ
YĠ
YĠ
GEBE-X
A
X
YĠ
X
K
X
EKO
YĠ
X
X
GÖR
YĠ
X-H
A
X
X
EMG
H
YĠ
X
YĠ
YĠ
AC-S-K
X
YĠ
E.PROTEZ
A
A
X
SPOR-X
A
X-H
A
YĠ
A
YĠ
X
R
X.Ö.S.B
X-H
YĠ
X
X
S
R
YĠ
YĠ
X
Ü
NĠ
X
MĠDE-X
A
MEME-X
YĠ
YĠ
X
YĠ
A
NĠ
SAFRA-X
ACĠL-E
X.Ö.S.A.T
X.Ö.S.K
YĠ
R
X
A
S
RETĠHA
X
X
X
YĠ
YĠ
X
S-X
YĠ
AC-S-K
DP
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
ĠNF-X
NĠ
X
X
GEBE-X
ACĠL
YĠ
A
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
A
A
YĠ
X
K
X
EKO
YĠ
X
A
GÖR
YĠ
X
X
X.Ö.S
Ö.Ö.X
X
X.EMG
YĠ
NĠ
YĠ
YĠ
X
X
GÖR
A
A
A
OMUZ-X
X
A
ÇOCUK-X
X
YĠ
E.PROTEZ-X
YĠ
A
R
X
X
YĠ
X
X
KH
R
YĠ
YĠ
TRU
X
X
Ü
ACĠL
SAFRA-X
MEME-X
YĠ
YĠ
A
YĠ
MĠDE-X
E
X
NĠ
X
X.Ö.S.K
YĠ
R
A
X
X.Ö.S.A
X
X
X
FFA
YĠ
YĠ
A
S-X
YĠ
AC-S-K
DP
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
ĠNF-X
GEBE-X
A
ACĠL
X
NĠ
YĠ
X
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
A
A
YĠ
X
K
X
EKO
YĠ
X
X
GÖR
YĠ
A
X
Ö.Ö.X
X
EMG
X
EMG.X
AC-S-K
YĠ
YĠ
X
X
X
X
YĠ
OMUZ-X
A
A
SPOR-X
A
A
YĠ
X
YĠ
OMUZ-X
R
Ö.Ö.B.X
X
YĠ
X
X
S
R
YĠ
YĠ
X
Ü
TRU
X
NĠ
H
A
YĠ
YĠ
B
YĠ
X
A
SAFRA-X
MĠDE-X
X.Ö.S.A.T
XÖ.S.A.T.K
YĠ
R
X
X
S
X
X-H
A
NĠ
YĠ
YĠ
X
S-X
YĠ
DP
AC-S-K-H
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
ĠNF-X
X
X
NĠ
ACĠL
GEBE-X
YĠ
X
X
YĠ
YĠ
YĠ
A
A
X
YĠ
X
K
X
EKO
YĠ
A
X
GÖR
YĠ
X-H
X
X
X.Ö.S
EMG
X
NĠ
X
YĠ
YĠ
H
X
GÖR
A
YĠ
SPOR-X-H
SPOR-X
E.PROTEZ-X
A
SPOR-X
A
YĠ
A
YĠ
SPOR-X
R
X
X-H
YĠ
X
X
S
R
YĠ
YĠ
X
X
ACĠL
TRU
MĠDE-X
SAFRA-X
B
E
MEME-X
A
X
ACĠL
NĠ
A
EĞ
X.Ö.S.K
YĠ
YĠ
R
X
X
X
Ö.Ö.A.X
X
YĠ
YĠ
X
X
EĞ
S-X
YĠ
NĠ
YĠ
AC-S-K
X
YĠ
X
DP
X
X
X
A
X
YĠ
X
YĠ
GEBE-X
ACĠL
A
EĞ
YĠ
YĠ
X
A
EĞ
X
EKO
X
K
X
YĠ
A
YĠ
GÖR
YĠ
X
X
YĠ
X
EĞ
X
AC-S-K
YĠ
NĠ
YĠ
X
X
X
A
YĠ
E.PROTEZ-X
YĠ
A
EĞ
A
ÇOCUK-X
S
SPOR-X
X
A
R
A
YĠ
X
NĠ
X
EĞ
X
X
A
A
YĠ
X
EĞ
E
H
A
A
A
SAFRA-X
MEME-X
NĠ
MĠDE-X
ACĠL
X
X.Ö.S.K
YĠ
YĠ
R
X
X
S
X
X-H
YĠ
YĠ
X
NĠ
A
S-X
YĠ
X
YĠ
AC-S-K-H
X
YĠ
NĠ
DP
X
X
ĠNF-X
ACĠL
A
YĠ
X
YĠ
X
NĠ
X
GEBE-X
YĠ
YĠ
X
A
X
A
EKO
X
K
X
YĠ
X
YĠ
GÖR
YĠ
X-H
A
YĠ
X
EMG
X
H
YĠ
AC-S.K
YĠ
X
X
X
OMUZ-X
YĠ
A
YĠ
SPOR-X-H
A
E.PROTEZ-X
A
S
A
ACĠL
X
R
X.Ö.S.B
YĠ
X-H
X
X
S
X
X
A
X
YĠ
X
Ü
ACĠL
SAFRA-X
MEME-X
A
X
A
A
MĠDE-X
B
NĠ
E
X.Ö.S.A.T.K
YĠ
YĠ
R
X
A
S
RETĠHA
A
YĠ
YĠ
X
X
X
S-X
YĠ
AC-S-K
YĠ
NĠ
X
YĠ
X
DP
X
X
X
NĠ
A
YĠ
X
YĠ
X
GEBE-X
ĠNF-X
X
YĠ
YĠ
ACĠL
A
A
X.Ö.S.A
EKO
X
K
X
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
A
X
YĠ
Ö.Ö.X
X
X.EMG
NĠ
YĠ
X
YĠ
X
K
GÖR
A
YĠ
X
YĠ
X
A
SPOR-X
X
S
A
ÇOCUK-X
A
R
X
YĠ
X
X
X
KH
KH
KH
Ö.Ö.A.X
X
YĠ
Ü
X.Ö.S.A
NĠ
A
ACĠL
MEME-X
A
SAFRA-X
B
E
A
X
MĠDE-X
X.Ö.S.K
YĠ
YĠ
R
A
X
X.Ö.S.A
X
X
YĠ
YĠ
A
X
X
S-X
YĠ
X
YĠ
AC-S-K
NĠ
YĠ
X
DP
X
X
X
GEBE-X
X
YĠ
ĠNF-X
YĠ
ACĠL
A
X
X
YĠ
YĠ
NĠ
A
A
X
NĠ
X
K
EKO
YĠ
A
YĠ
X
YĠ
X
X
YĠ
X
EMG
X
YĠ
YĠ
NĠ
YĠ
AC-S-K
X
X
SPOR-X
YĠ
A
YĠ
A
X
A
A
S
X
A
OMUZ-X
R
Ö.Ö.B.X
YĠ
X
X
X
S
X.Ö.S.B
X.Ö.S.B
Ö.Ö.A.X
ACĠL
YĠ
X
X.Ö.S.A
MĠDE-X
E
H
MEME-X
A
X
A
B
ACĠL
SAFRA-X
B
X.Ö.S.A.T.K
YĠ
YĠ
R
X
X
S
X
X-H
YĠ
YĠ
X
A
X
S-X
YĠ
NĠ
YĠ
AC-S-K-H
X
YĠ
X
DP
X
X
ĠNF-X
X
ACĠL
YĠ
GEBE-X
YĠ
NĠ
X
A
X
YĠ
YĠ
X
A
X
A
EKO
X
K
X
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
X-H
A
YĠ
X.Ö.S
EMG
X
YĠ
YĠ
H
YĠ
X
X
GÖR
A
YĠ
A
YĠ
E.PROTEZ-X
A
A
A.BĠLEĞĠ-X-H
S
X
SPOR-X
A
R
X
YĠ
X-H
X
A
ACĠL
MEME-X
X
NĠ
B
A
EĞ
E
SAFRA-X
YĠ
X
YĠ
X.Ö.S.K
R
NĠ
X
X
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
S-X
YĠ
AC-S-K
YĠ
NĠ
YĠ
YĠ
NĠ
DP
X
X
X
X
EĞ
YĠ
ACĠL
YĠ
X
GEBE-X
X
ĠNF-X
A
YĠ
NĠ
A
A
X
X
YĠ
EKO
K
YĠ
X.Ö.S.A
YĠ
X
A
X
EĞ
X
X
YĠ
X
YĠ
YĠ
X
X
AC-S-K
X
NĠ
A
YĠ
OMUZ-X
A
A
E.PROTEZ-X
A
ÇOCUK-X
S
SPOR-X
X
A
R
A
YĠ
X
YĠ
E
NĠ
H
A
MEME-X
A
ACĠL
A
MĠDE-X
SAFRA-X
YĠ
X
YĠ
X.Ö.S.K
R
YĠ
X
S
YĠ
X-H
YĠ
YĠ
YĠ
X
A
S-X
YĠ
DP
YĠ
AC-S-K-H
YĠ
YĠ
X
NĠ
X
X
ĠNF-X
X
GEBE-X
YĠ
NĠ
YĠ
ACĠL
X
A
X
A
YĠ
X
A
X
A
X
YĠ
EKO
K
YĠ
X
YĠ
A
X-H
A
X
X
X
YĠ
X
YĠ
YĠ
AC-S.K
NĠ
X
X
H
E.PROTEZ-X
YĠ
A
X
SPOR-X
A
X
A
S
A
A
SPO-X-H
R
X.Ö.S.B
YĠ
X-H
YĠ
B
SAFRA-X
A
MEME-X
A
X
NĠ
ACĠL-E
MĠDE-X
A
YĠ
X.Ö.S.A.T
YĠ
X.Ö.S.K
R
YĠ
A
S
YĠ
RETĠHA
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
S-X
YĠ
X
YĠ
AC-S-K
YĠ
YĠ
X
DP
X
NĠ
A
ĠNF-X
ACĠL
YĠ
X
YĠ
NĠ
X
X
X
A
YĠ
GEBE-X
A
A
X.Ö.S.A
X
YĠ
EKO
K
YĠ
X
YĠ
A
A
X
X
X.Ö.S
Ö.Ö.X
YĠ
X.EMG
YĠ
YĠ
NĠ
AC-S-K
X
X
GÖR
A
YĠ
A
OMUZ-X
X
A
ÇOCUK-X
X
S
A
ÇOCUK-X
A
R
X
YĠ
X
YĠ
MĠDE-X
SAFRA-X
ACĠL
E
X
A
MEME-X
NĠ
A
B
YĠ
X
YĠ
X.Ö.S.K
R
YĠ
X
X.Ö.S.A
YĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
A
X
S-X
YĠ
X
YĠ
AC-S-K
YĠ
YĠ
X
DP
NĠ
X
X
ĠNF-X
X
YĠ
A
YĠ
GEBE-X
A
X
X
A
YĠ
ACĠL
A
X.Ö.S.A
A
X
YĠ
EKO
K
YĠ
A
YĠ
X
X
X
X
Ö.Ö.X
X
YĠ
X
YĠ
YĠ
X
X
AC-S-K
NĠ
X
X
YĠ
SPOR-X
A
A
X
A
A
S
E.PROTEZ-X
A
X
R
Ö.Ö.B.X
MĠDE-X
H
NĠ
A
A
SAFRA-X
MEME-X
X
B
ACĠL
YĠ
X.Ö.S.A.T
YĠ
X.Ö.S.K
X
YĠ
X
S
YĠ
A-H
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
S-X
YĠ
X
YĠ
AC-S-K
YĠ
YĠ
NĠ
DP
NĠ
X
ĠNF-X
A
X
YĠ
GEBE-X
YĠ
X
ACĠL
X
X
A
YĠ
NĠ
A
A
X
X
YĠ
EKO
K
YĠ
X
YĠ
A
X-H
S
X
X
X.Ö.S
YĠ
H
YĠ
YĠ
AC-S-K
NĠ
X
X
GÖR
A
YĠ
E.PROTEZ-X
A
E.PROTEZ-X
SPOR-X-H
A
A
S
A
SPOR-X
OMUZ-X
R
X
E
NĠ
B
ACĠL
A
SAFRA-X
MEME-X
A
MĠDE-X
X
A
X.Ö.S.K
YĠ
X
X.Ö.S.A.T
YĠ
X
X
A
X
FFA
X
X
X
X.Ö.S.A
S-X
X
DP
X
AC-S-K
X
YĠ
X
NĠ
YĠ
NĠ
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
X
ĠNF-X
GEBE-X
ACĠL
X
A
YĠ
YĠ
A
A
NĠ
K
YĠ
X
EKO
YĠ
X
YĠ
X
A
A
X
X
X
X
X
AC-S-K
YĠ
X
X
X
X
X
A
YĠ
X
A
YĠ
E.PROTEZ-X
A
ÇOCUK-X
S
SPOR-X
A
YĠ
R
A
A
H
MEME-X
NĠ
ACĠL
B
A
X
E
SAFRA-X
MĠDE-X
X.Ö.S.K
YĠ
X
X
YĠ
X
S
X
X-H
A
X
X
X
X
S-X
X
X
AC-S-K-H
NĠ
X
YĠ
X
DP
YĠ
X
ĠNF-X
YĠ
YĠ
YĠ
GEBE-X
ACĠL
X
X
A
X
A
YĠ
YĠ
A
X
YĠ
X
YĠ
NĠ
EKO
YĠ
A
YĠ
X
X-H
S
X
X
X
EMG
NĠ
X
YĠ
X
H
X
X
AC-S-K
OMUZ-X
YĠ
A
E.PROTEZ-X
YĠ
A
SPOR-X
A
S
A
X-H
YĠ
R
X.Ö.S.B
A
SAFRA-X
MEME-X
A
NĠ
A
ACĠL
E
X
YĠ
MĠDE-X
NĠ
YĠ
X.Ö.S.K
X
YĠ
A
S
X
X
RETĠHA
A
X
X
X
S-X
X
X
NĠ
AC-S-K
X
YĠ
X
DP
YĠ
X
X
YĠ
YĠ
YĠ
X
ĠNF-X
X
ACĠL
GEBE-X
X
A
YĠ
YĠ
A
A
YĠ
K
YĠ
X
EKO
YĠ
X
YĠ
X
X
A
A
X.Ö.S
Ö.Ö.X
X
X.EMG
AC-S-K
YĠ
X
X
X
X
NĠ
A
YĠ
OMUZ-X
A
YĠ
A
ÇOCUK-X
X
S
A
ÇOCUK-X
YĠ
R
X
MĠDE-X
A
A
ACĠL
MEME-X
SAFRA-X
NĠ
B
A
YĠ
E
X.Ö.S.K
YĠ
X
X.Ö.S.A.T
YĠ
X
X.Ö.S.A
X
A
X
FFA
X
X
X
S-X
X
X
X
AC-S-K
X
YĠ
NĠ
DP
YĠ
X
X
YĠ
YĠ
YĠ
ACĠL
X
X
ĠNF-X
GEBE-X
X
A
YĠ
YĠ
A
A
YĠ
K
YĠ
X
EKO
YĠ
X
YĠ
X
A
S
X
Ö.Ö.X
X
EMG
NĠ
EMG.X
AC-S-K
X
X
X
X
X
SPOR-X
YĠ
A
SPOR-X
YĠ
X
A
A
S
X
A
YĠ
R
Ö.Ö.B.X
MĠDE-X
H
B
NĠ
B
SAFRA-X
MEME-X
A
X
YĠ
A
X.Ö.S.A.T.K
X.Ö.S.A.T
X
X
YĠ
X
S
X
X-H
X
X
X
A
X
S-X
X
X
X
AC-S-K-H
X
YĠ
X
DP
YĠ
NĠ
ĠNF-X
YĠ
YĠ
YĠ
NĠ
X
ACĠL
X
X
GEBE-X
A
YĠ
YĠ
A
X
YĠ
K
YĠ
X
EKO
YĠ
X
YĠ
A
X-H
A
NĠ
X
X.Ö.S
EMG
X
X
NĠ
H
X
AC-S-K
K
GÖR
A
YĠ
SPOR-X
X
YĠ
SPOR-X
A
A
S
X-H
A
YĠ
R
X
X
YĠ
X-H
YĠ
X
YĠ
X-H
YĠ
X
YĠ
X
YĠ
X-H
YĠ
S
X
X
X
X
YĠ
Ü
X
S
X
EĞ
A
X
YĠ
EĞ
A
S
X
X
A
Ü
YĠ
X
TRU
KH
KH
KH
A
X
YĠ
TRU
NĠ
S
X.Ö.S.B
X.Ö.S.B
Ö.Ö.A.X
X
YĠ
S
X.Ö.S.A
S
X
X
Ö.Ö.A.X
A
YĠ
Ü
X.Ö.S.A
S
X
X
A
Ü
X
A
X
S
X
X
A
TRU
ACĠL
X
A
KH
KH
KH
Ö.Ö.A.X
S
X
Ü
X
S
X.Ö.S.B
X.Ö.S.B
Ö.Ö.A.X
A
ACĠL
X
X
S
X
X
A
A
X
Ü
S
30
GÜNCELEME
31
01.08.2014
Saati
08:00
KISALTMALAR VE ANLAMLARI
X
D.Ġ
E
EM
EF
EĞ
GÖR
H
KĠ
KO
NĠ
Ö.Ö
R
S
Ü
ÖS
.
D.Ġ
POLĠKLĠNĠK
DOĞUM ĠZNĠ
ENDOSKOPĠ
EMG
EFOR
EĞ -EĞİTİM
GÖREVLENDİRME
HEYET
KONGRE İZNİ
KORNEA
NÖBET ĠZNĠ
ÖĞLEDEN ÖNCE
RAPOR
SERVĠS
ÜRODĠNAMĠ
ÖĞLEDEN SONRA
ĠNTERNET
ÜROLOJİ
Op.Dr.Turgut ALP
Ü
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
YĠ
Ü
X
X
TRU
X
TRU
X
A
Ü
X
Download

İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA