ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kod: YÖN. PL.01
YIL: 2014
S.NO
Yayın Tarihi:01.07.2011
DEĞERLENDĠRĠLECEK BÖLÜM
PLANLANAN TARĠH
Revizyon Tarihi:00
GERÇEKLEġEN
TARĠH
Revizyon No:00
BÖLÜM
PUANI
ALDIĞI
PUAN
DEĞERLENDĠRME
EKĠBĠ
01
Yönetim Hizmetleri
10.11.2014
950
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Özgür GÜLCAN
02
Hasta Bakım Hizmetleri
15.09.2014
65
Gamze KOġGĠN
03
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi
15.09.2014
105
04
Tesis Yönetimi
16.09.2014
140
05
Acil Durum ve Afet Yönetimi
16.09.2014
85
06
Bilgi Yönetimi
17.09.2014
140
07
Stok Yönetimi
17.09.2014
55
08
Atık Yönetimi
17.09.2014
50
09
Poliklinik Hizmetleri
18.09.2014
240
10
Acil Sağlık Hizmetleri
18.09.2014
380
11
Biyokimya Laboratuar Hizmetleri
19.09.2014
255
12
Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmetleri
22.09.2014
310
13
Patoloji Laboratuar Hizmetleri
19.09.2014
280
14
Görüntüleme Hizmetleri
22.09.2014
220
15
Endoskopi Hizmetleri
23.09.2014
225
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Özgür GÜLCAN
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Özgür GÜLCAN
Dr. Ali ÇELĠK
Özgür GÜLCAN
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Özgür GÜLCAN
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Özgür GÜLCAN
Sayfa No:1/3
BÖLÜM
BKS
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
ġükran KESKĠN
Gülizar KALYONCU
Dr. Uğur KOSTAKOĞLU
Zehra ġAN
Muhammet ÇAĞLAR
Murat ÇELĠK
Cemalettin SÜNNETÇĠ
Tülay SAĞLAM
Hüseyin ARSLANOĞLU
Özgür GÜLCAN
Ecz. Dilek ÖZBAY
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Evrim VELĠOĞLU
Ġdris AYDIN
Figen BAHÇA
Dr. Özgür TATLI
Nazan OKUR
Dr. Birsel YAYLA
Dr. Neslihan KAYAOĞLU
Dr. Meral CĠHANYURDU
Dr. Kıvanç ÇUBUKÇU
Dr. Ayten LĠVAOĞLU
NeĢe ERDEM
Dr. Gaye ECĠN
Ferhat KOL
Dr. Bilgehan YÜZBAġIOĞLU
Birsen BAKĠ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kod: YÖN. PL.01
YIL: 2014
S.NO
Yayın Tarihi:01.07.2011
DEĞERLENDĠRĠLECEK BÖLÜM
16
Göğüs-Enfeksiyon-Kardiyoloji Kliniği
17
Hematoloji-Romatoloji-Gastroenteroloji
Kliniği
18
19
Tıbbi Onkoloji-Dahiliye Kliniği
Endokrin-Anestezi-Dermatoloji Kliniği
PLANLANAN TARĠH
04.08.2014
04.08.2014
04.08.2014
05.08.2014
Revizyon Tarihi:00
GERÇEKLEġEN
TARĠH
Revizyon No:00
BÖLÜM
PUANI
490
490
490
490
ALDIĞI
PUAN
DEĞERLENDĠRME
EKĠBĠ
Dr. Ali ÇELĠK
Sayfa No:2/3
BÖLÜM
BKS
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Nurten DENĠZ
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
20
Nefroloji Kliniği
05.08.2014
490
21
Göğüs Cerrahi-Genel Cerrahi-Kalp Damar
Cerrahi Kliniği
06.08.2014
490
22
Genel Cerrahi 1 Kliniği
06.08.2014
490
23
Gastroenteroloji Kliniği
06.08.2014
490
24
Beyin Cerrahi-KBB-Göz Hastalıkları-Ağız ve
Çene Cerrahi Kliniği
07.08.2014
490
25
Ortopedi Kliniği
07.08.2014
490
26
Kadın Doğum Kliniği
08.08.2014
490
27
Çocuk Hastalıkları-Çocuk Cerrahi-Çocuk
Kardiyoloji Kliniği
08.08.2014
490
28
Kadın Doğum 2-Neonatoloji Kliniği
08.08.2014
490
29
Ameliyathane Hizmetleri
23.09.2014
340
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Özgür GÜLCAN
30
Yoğun Bakım Hizmetleri
11.08.2014
510
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Nurten DENĠZ
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Nurten DENĠZ
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Nurten DENĠZ
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Gamze KOġGĠN
ġükran KESKĠN
Dr. Umut GĠRĠġGEN
Veysel KURT
Çiğdem ERGÜN
Dr. Sedat SAYLAN
Sevinç KARADENĠZ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kod: YÖN. PL.01
YIL: 2014
S.NO
Yayın Tarihi:01.07.2011
DEĞERLENDĠRĠLECEK BÖLÜM
Revizyon Tarihi:00
PLANLANAN TARĠH
GERÇEKLEġEN
TARĠH
Revizyon No:00
BÖLÜM
PUANI
31
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri
15.08.2014
460
32
Eczane Hizmetleri
24.09.2016
200
33
Sterilizasyon Ünitesi
24.09.2016
170
34
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
25.09.2016
165
35
Diyaliz Hizmetleri
25.09.2016
325
36
Doğum Hizmetleri
26.09.2016
325
37
Nükleer Tıp Hizmetleri
26.09.2016
200
38
Hasta Dosyası ve ArĢiv Hizmetleri
29.09.2014
65
39
Mutfak Hizmetleri
29.09.2014
80
40
ÇamaĢırhane Hizmetleri
30.09.2014
80
41
Morg Hizmetleri
30.09.2014
90
42
Ġndikatör Yönetimi
01.10.2014
325
Hazırlayan
Nurten DENĠZ
Kalite Yönetim Birimi
Kontrol Eden
Dr. Ali ÇELĠK
Kalite Yönetim Direktörü
ALDIĞI
PUAN
Sayfa No:3/3
DEĞERLENDĠRME
EKĠBĠ
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
Dr.M.Feryat DEMĠRHAN
Özgür GÜLCAN
BÖLÜM
BKS
Dr. Ahmet AKÇAY
Emine TATLI
Ecz. Aytaç HELLAÇ
Ecz. Dilek ÖZBAY
Dr. Meral CĠHANYURDU
Asuman CĠNEMRE
Dr. Ayla YAVUZ
Meryem AYATA
Dr. Emel ÇELĠK
Nuran BAYRAKTAR
Dr. Ercan AYDEMĠR
Sevim ATALAR
Dr. Recep ġAHĠN
Derya KOLOĞLU
Mehmet BAYINDIR
Vedat AKYÜZ
AyĢe Mine ÖZDEMĠR
Nilay ÜNSAL
Ġdris AYDIN
Ayhan ALBAYRAK
Mdr. Erkan BULUT
Muhammet SAYTAġ
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
Onaylayan
Uzm. Dr. Abdullah CANTÜRK
Hastane Yöneticisi
Download

2014 Öz Değerlendirme Planı