y
SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNIVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
ÖZ DEĞERLENDĠRME PLANI
DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
YÖN.PL.01
10.01.2013
-
00
1/1
Öz Değerlendirme Yapılacak
Bölüm
1.Dönem
Planlanan Tarih
Poliklinik Hizmetleri
07-11 Nisan 2014
Acil Sağlık Hizmetleri
07-11 Nisan 2014
Biyokimya Laboratuvar
Hizmetleri
Mikrobiyoloji Laboratuvar
Hizmetleri
Patoloji Laboratuvar
Hizmetleri
07-11 Nisan 2014
07-11 Nisan 2014
07-11 Nisan 2014
Görüntüleme Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Endoskopi Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Klinikler
14-18 Nisan 2014
Ameliyathane Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Ameliyathane Hizmetleri (ek
bina)
14-18 Nisan 2014
Yoğun Bakım Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Yeni Doğan Yoğun Bakım
Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Eczane Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Sterilizasyon Hizmetleri
14-18 Nisan 2014
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
(ana bina)
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
(ek bina)
21-25 Nisan 2014
21-25 Nisan 2014
Diyaliz Hizmetleri
21-25 Nisan 2014
Doğum Hizmetleri
21-25 Nisan 2014
Psikiyatri Hizmetleri
21-25 Nisan 2014
Yönetim Hizmetleri
21-25 Nisan 2014
Enfeksiyonların Kont. Ve
Önlenmesi
21-25 Nisan 2014
Tesis Yönetimi
21-25 Nisan 2014
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
21-25 Nisan 2014
Bilgi Yönetimi
28-30 Nisan 2014
Stok Yönetimi
28-30 Nisan 2014
Atık Yönetimi
28-30 Nisan 2014
Hasta Dosyası ve ArĢiv
Hizmetleri
28-30 Nisan 2014
Mutfak Hizmetleri
28-30 Nisan 2014
ÇamaĢırhane Hizmetleri
28-30 Nisan 2014
Morg Hizmetleri
07-30 Nisan 2014
Kalite Ġndikatörleri
07-30 Nisan 2014
GerçekleĢen
Tarih
Değerlendirici
Ekipler
Kader TİRYAKİ
Sema ÇAKMAK
Aynur SAVAŞKAN
Hatice ŞENSOY
F. Özenç ÇAKIR
Kader TİRYAKİ
Aynur SAVAŞKAN
Kader TİRYAKİ
F. Özenç ÇAKIR
İsa KARABACAK
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Hatice KILIÇ
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
Sema ÇAKMAK
Aynur SAVAŞKAN
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
İsa KARABACAK
Hatice KILIÇ
Yasemin MARANGOZ
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
İsa KARABACAK
Dr. Hayrettin
İsa KARABACAK
F. Özenç ÇAKIR
Yasemin MARANGOZ
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
Kardeş Hastane
kapsamında
Kader TİRYAKİ
Yasemin MARANGOZ
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Sema ÇAKMAK
İsa KARABACAK
Hatice ŞENSOY
İsa KARABACAK
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Yasemin MARANGOZ
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Kader TİRYAKİ
Aynur SAVAŞKAN
2.Dönem
Planlanan
Tarih
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
13 -18 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
20 -24 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
27 -31 Ekim 2014
GerçekleĢen
Tarih
Değerlendirici
Ekipler
Kader TİRYAKİ
Sema ÇAKMAK
Aynur SAVAŞKAN
Hatice ŞENSOY
F. Özenç ÇAKIR
Kader TİRYAKİ
Aynur SAVAŞKAN
Kader TİRYAKİ
F. Özenç ÇAKIR
İsa KARABACAK
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Hatice KILIÇ
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
Sema ÇAKMAK
Aynur SAVAŞKAN
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
İsa KARABACAK
Hatice KILIÇ
Yasemin MARANGOZ
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
İsa KARABACAK
Dr. Hayrettin
İsa KARABACAK
F. Özenç ÇAKIR
Yasemin MARANGOZ
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
Kardeş Hastane kapsamında
Kader TİRYAKİ
Yasemin MARANGOZ
Kader TİRYAKİ
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Sema ÇAKMAK
İsa KARABACAK
Hatice ŞENSOY
İsa KARABACAK
Hatice ŞENSOY
Kader TİRYAKİ
Yasemin MARANGOZ
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
Yasemin MARANGOZ
Hatice KILIÇ
Aynur SAVAŞKAN
Sema ÇAKMAK
Kader TİRYAKİ
Hatice KILIÇ
Download

2014 Öz Değerlendirme Planı