SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KAVAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
“BİRLİK’ te Sağlıklı Gelecek”
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kodu:Yön.Pl.01
Yayın Tarihi:03.04.2013
Revizyon Tarihi:15.07.2014
Revizyon No:01
Sayfa No:1/1
21/07/2014
•DEĞERLENDĠRĠCĠLER
•Dursun ALAÇAM
•Emine ERGĠN
•DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠRĠMLER:
•09:30 Klinik Hizmetleri
•10:30 Doğum Hizmetleri
•11:30 Ecane Hizmetleri
•13:00 Görüntüleme Birimi
22/07/2014
•DEĞERLENDĠRĠCĠLER :
•Melek YAĞCI
•Zümrüt ERGÜN
•DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠRĠMLER:
•09:30 Yönetim Hizmetleri,
•11:00 Acil durum ve Afet Yönetimi,
•13:00 Tesis Yönetimi
•14:00 Kalite Ġndikatörleri
23/07/2014
•DEĞERLENDĠRĠCĠLER :
•Nursu ASAN
•Merve GÜL
•DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠRĠMLER:
•09:30 Acil Servis Hizmetleri
•11:00 Destek Hizmetleri (Hasta Dosyası ve Arşiv, Mutfak Hiz., Çamaşırhane Hiz.,Morg Hizmetleri)
•13:00 Poliklinik Hizmetleri
•13:45 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
•14:30 Biyokimya Laboratuvarı Hizmetleri
24/07/2014
•DEĞERLENDĠRĠCĠLER :
•Seçkin YAĞCI
•Hafize BÜTÜNER
•DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠRĠMLER:
•09:30 Stok Yönetimi
•10:30 Atık Yönetimi
•11:15 Bilgi Yönetimi
•13:00 Ameliyathane Hizmetleri
•14:00 Sterlizasyon Hizmetleri
25/07/2014
•10:00 Değerlendirme Toplantısı ve Uygunsuzlukların Tespiti
HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Direktörü
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Başhekim
Download

Öz Değerlendirme planımız