BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
SIRA
NO
BÖLÜMLER
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
01
Yönetim Hizmetleri
Dr. Ali ÇELĠK
Nurten DENĠZ
02
Hasta Bakım Hizmetleri
AyĢe DURKAN
Güler GÜNAYDIN
03
Enfeksiyonların Kontrolü Ve
Önlenmesi
Dr. Firdevs AKSOY
Zehra ġAN
04
Tesis Yönetimi
Özgür GÜLCAN
Murat ÇELĠK
05
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sivil S.A.Cemalettin SÜNNETÇĠ
Sivil S.A.Tülay SAĞLAM
06
Bilgi Yönetimi
Özgür GÜLCAN
Hüseyin ARSLANOĞLU
07
Stok Yönetimi
Özgür GÜLCAN
Ecz. Aykut ÇAVDAR
08
Atık Yönetimi
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
Evrim VELĠOĞLU
09
Poliklinik Hizmetleri
Ahmet AK
ġükran KOÇ
10
Acil Sağlık Hizmetleri
Dr. ġenol ARDUÇ
Nazan OKUR
11
Biyokimya Laboratuar Hizmetleri
Dr. Birsel YAYLA
Dr. Neslihan KAYAOĞLU
12
Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmetleri
Dr. Serpil YETĠġKUL
Dr. Kıvanç ÇUBUKÇU
13
Patoloji Laboratuar Hizmetleri
Dr. Burcu KEMAL OKATAN
NeĢe ERDEM
14
Görüntüleme Hizmetleri
Dr. Gaye ECĠN
Mustafa KOÇ
15
Endoskopi Hizmetleri
Dr. Bilgehan YÜZBAġIOĞLU
Birsen BAKĠ
16
Klinikler
Dr. M. Feryat DEMĠRHAN
17
Ameliyathane Hizmetleri
Dr. Özkan ORHAN
18
Yoğun Bakım Hizmetleri
Dr. Sedat SAYLAN
Nurkan MERTġAHĠN
19
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri
Dr. Ahmet AKÇAY
Emine TATLI
20
Eczane Hizmetleri
Ecz. Nuray BALTÜRK
Ecz. Seda BOZKURT
21
Sterilizasyon Hizmetleri
Dr. Meral CĠHANYURDU
Asuman CĠNEMRE
22
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
Dr. Ayla YAVUZ
Meryem AYATA
23
Diyaliz Hizmetleri
Dr. Emel ÇELĠK
Nuran BAYRAKTAR
24
Doğum Hizmetleri
Dr. Ercan AYDEMĠR
Sevim ATALAR
25
Nükleer Tıp Hizmetleri
Dr. Recep ġAHĠN
Derya KOLOĞLU
26
Hasta Dosyası Ve ArĢiv Hizmetleri
Vedat AKYÜZ
ġeriman OKUR
27
Mutfak Hizmetleri
AyĢe Mine ÖZDEMĠR
Server ÖKSÜZ
28
ÇamaĢırhane Hizmetleri
Ahmet AK
Ayhan ALBAYRAK
29
Morg Hizmetleri
Erkan BULUT
Muhammet SAYTAġ
30
Ġndikatörler
Dr. Ali ÇELĠK
Gamze KOġGĠN
AyĢe DURKAN
Özgür ġAFAK
Veysel KURT
Nazmiye SOLAK
Download

Hastanemiz Bölüm Kalite Sorumluları Listesi