U.Ü. HUKUK FAKÜLTESĠ 2014-2015 GÜZ YY YÖNETMELĠK 31. MADDE SINAVLARI
(EK SINAV)
Doç. Dr. Halit AKER
Efsane CEYHAN
Muhammed ÇEÇEN
İbrahim Yasin KURT
Ahmet Olcay YILDIZ
Ticaret Hukuku IV
15.30
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEVĠMLĠ
ĠĢ Hukuku II
Sosyal Güvenlik Hukuku
Kübra AYKAŞ
Merve DEMİRCİ
İmren YARIMTEPE
15.30
10:00
Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ
İmren YARIMTEPE
Merve DEMİRCİ
Fatma KANSU
Bahriye KORKMAZ
Şirin ALÇI
İbrahim Yasin KURT
Ceza Özel Hukuku I
Ceza Usul Hukuku II
16.00
13:30
Öğr. Gör. Adem YILDIRIM
Muhammed YASAN
Muhasebe
13:30
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELĠKOĞLU
Medeni Usul Hukuku I
Medeni Usul Hukuku II
Ġcra Ġflas Hukuku I
Ġcra Ġflas Hukuku II
Ahmet Olcay YILDIZ
Muhammed YASAN
Mustafa GÜNGÖR
Haluk DURDAK
Fatma KANSU
Kübra AYKAŞ
Barış ASLAN
Aysel YEŞİLTURT
Bahriye KORKMAZ
Barış ASLAN
10.30
09.00
10.30
15.30
Doç. Dr. Zekeriya ARI
Ticaret Hukuku I
Serkan KARA
15.30
Yrd. Doç. Dr. Öznur SEVDĠREN
Ceza Özel Hukuku I
Aysel YEŞİLTURT
15.30
Prof. Dr. Doğan ġENYÜZ
Download

U.Ü. HUKUK FAKÜLTESĠ 2014-2015 GÜZ YY YÖNETMELĠK 31