TEOG
PLANLAMASI
TEOG GÜNÜ
• Öğrencilerimiz, sınava Mavişehir
Ortaokulu’nda gireceklerdir.
*Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında
kendi okullarında,
belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.
TEOG GÜNÜ
• Öğrencilerimiz ile 08.00’de okulda buluşulacak, okuldan
servis ile Mavişehir Ortaokulu’na gidilecektir. Sınav
bitiminde öğrenciler servislerle eve bırakılacaktır.
• Müdür yardımcımız, psikolojik danışmanımız ve okul
müdürü öğrencilere refakat edecektir.
• Heyecanı artırmamak, sınav sürecini normalize etmek amacı
ile velilerimizin katılım sağlamamalarını önemle rica ederiz.
• Sınav aralarında yiyecek ve su temin edilecektir.
(kuru meyve, kek, tost)
TEOG İLE İLGİLİ
GÜNCEL BİLGİLER
ORTAK SINAVLAR UYGULAMA
TAKVİMİ
DÖNEM
SINAV TARİHLERİ MAZERET SINAVI
TARİHLERİ
SINAV SONUÇLARININ
İLANI
1. DÖNEM
28-29 KASIM
14-15 ARALIK
2013
OCAK 2014
2. DÖNEM
28-29 NİSAN
10-11 MAYIS
2014
HAZİRAN 2014
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN
OTURUMLARI
DERS ADI
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ SAATİ
SORU SAYISI
SÜRE
TÜRKÇE
09.00
09.40
20
40 DK
MATEMATİK
10.10
10.50
20
40 DK
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
11.20
12.00
20
40 DK
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN
OTURUMLARI
DERS ADI
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ SAATİ
SORU SAYISI
SÜRE
FEN VE
TEKNOLOJİ
09.00
09.40
20
40 DK
T.C. İNKILAP
TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
10.10
10.50
20
40 DK
YABANCI DİL
11.20
12.00
20
40 DK
• Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit
kitapçık verilecektir. Kitapçık türünü mutlaka kodlayınız.
• Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15
dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç
gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
• Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler
sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan
sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.
• Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika
kala, öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı
tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler
hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat
edilecektir.
• Sınav bitiminde öğrenciler, cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama
tutanağına imzalarını atacaktır.
• Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında saat fonksiyonu
dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli,
hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo
gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır.
• Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı,
sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz
sayılacaktır.
• Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen
sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde
öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınav görevlisi
öğretmenlere aittir.
• Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan TC kimlik
numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek,
hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav
görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Cevap
kağıdı öğrencinin adına düzenlenmemişse yeni bir
cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini yazacak ve
kodlayacaktır.
• Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını
kontrol ederek eksik sayfa ya da baskı hatası tespit
ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
• Cevap kağıdındaki kitapçık türü ve cevap bilgileri
kurşun kalemle yapılacak, imza bölümüne imza
silinmeyen bir kalemle atılacaktır.
• Cevap kağıdındaki “Bu Bölüme Dokunmayınız”
kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
• Kimlik belgelerinizi mutlaka yanınıza alınız.
• Yanlışlar doğruları götürmeyecektir.
• Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul
müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul
sistemine işlenecektir.
• Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeret durumunu
gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini
[email protected] e-posta adresine, en geç ortak
sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.
• Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları,
“ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi” nde
belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul
müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.
T.C.
ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ
KarĢıyaka MaviĢehir Ortaokulu Müdürlüğü
8. SINIF ORTAK SINAVLAR ĠÇĠN OKULUNUZDAN SINAVA KATILACAK ÖĞRENCĠ VE SINAVA GĠRECEKLERĠ OKUL
BĠLGĠLERĠ
T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
Sınava Gireceği Okul
1
22525689324
ASLI ĠPEK ARSLAN
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 8 Sıra No: 15
29 KASIM Salon No: 12 Sıra No: 16
2
21259732450
BERFĠN ASLAN
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 2 Sıra No: 5
29 KASIM Salon No: 11 Sıra No: 5
3
15299414476
BERĠL UZUNKAVAK
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 4 Sıra No: 6
29 KASIM Salon No: 2 Sıra No: 15
4
24941651596
CANA RAMONA AKYÜZ
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 10 Sıra No: 9
29 KASIM Salon No: 8 Sıra No: 7
5
17098908484
DOĞA URAS
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 7 Sıra No: 19
29 KASIM Salon No: 4 Sıra No: 12
6
25754375020
EDA AKġEHĠRLĠ
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 7 Sıra No: 9
29 KASIM Salon No: 1 Sıra No: 17
7
99091238720
EMRE LOUIS OEZDEMIR
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 12 Sıra No: 6
29 KASIM Salon No: 3 Sıra No: 15
8
47584351456
ESRA GÜDÜM
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 12 Sıra No: 20
29 KASIM Salon No: 10 Sıra No: 19
9
27593452108
NAZLI DENĠZ AK
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 6 Sıra No: 5
29 KASIM Salon No: 12 Sıra No: 18
10
48502315772
NUREDDĠN KARACA
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 12 Sıra No: 8
29 KASIM Salon No: 6 Sıra No: 14
11
40177590980
ORHUN ÇAĞLAR
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 4 Sıra No: 20
29 KASIM Salon No: 12 Sıra No: 6
12
19102803914
REMĠ ÖMER APOTHELOZ
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 10 Sıra No: 18
29 KASIM Salon No: 3 Sıra No: 13
13
46879376594
SALĠH ÖZMEN
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 3 Sıra No: 4
29 KASIM Salon No: 5 Sıra No: 15
14
57220238874
SELĠN DÖNMEZ
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 11 Sıra No: 14
29 KASIM Salon No: 10 Sıra No: 13
15
10006589706
SEMĠH CEVĠZ
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 6 Sıra No: 2
29 KASIM Salon No: 9 Sıra No: 19
16
34048330218
SENEM KAYA
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 5 Sıra No: 6
29 KASIM Salon No: 2 Sıra No: 4
17
53527144764
ÜMĠT SANVER
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 6 Sıra No: 6
29 KASIM Salon No: 13 Sıra No: 2
18
38987028724
YASEMĠN TÜRER
ĠZMĠR/KARġIYAKA (729855) MAVĠġEHĠR ORTAOKULU
28 KASIM Salon No: 6 Sıra No: 7
29 KASIM Salon No: 2 Sıra No: 1
“Alo 147”
Faks:
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme
Grup Başkanlığı
0(312) 499 40 63
İnternet adresleri:
http://meb.gov.tr
https://e-okul.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr
Öğrencilerimize başarılar dileriz…
Download

TEOG GÜNÜ PLANLAMASI - Özel Piri Reis Okulları