MASA NO
1-OKUL ADI
1
2
3
4
5
2-OKUL ADI
1
2
3
4
5
3-OKUL ADI
1
2
3
4
5
4-OKUL ADI
1
2
3
4
5
5-OKUL ADI
1
2
3
4
5
6-OKUL ADI
1
2
3
4
5
7-OKUL ADI
1
2
3
4
5
8-OKUL ADI
1
2
3
4
5
KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ
ĠSĠM SOYĠSĠM
ELO
ÇAPA ĠLKOKULU-ĠSTANBUL
IġIK CAN
1762
IġIL CAN
YUSUF EFE ĠNCĠLER
YAĞMUR ġĠNĠK
MEHMET EMĠR HAYRAT
BUCA MEġKÜRE ġAMLI ORTAOKULU
Deniz SERĠN
Hüseyin Kağan IġIK
Arif Yiğit ÇORUK
Eylül KAYAN
PAKMAYA ĠLK OKULU - KEMALPAġA
Kerem Yayla
Nisa Nur Köymen
Cansu Keten
Tuana Çamlıca
Sıla Güler
MUSTAFA URCAN ĠLK OKULU
NAZIM EFE ÖZKESKĠN
ELĠF NAZ GÖKTAġ
RÜYA NALBANTOĞLU
SELĠM BAL
DEMĠR KOCOĞLU
ÖZEL SEMBOL OKULLARI -ĠSTANBUL
POYRAZ SAY
EMRE BÖLÜKBAġ
KIVANÇ KÜÇÜK
DENĠZ SUDE GÜNAL
ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ
ATA ANIL AKSU
MERT BAġKAYA
ZEKĠ KAYIġ
SEYHAN TOHUMCU
HAZAR TARASHOHĠ
BÜLENT OKAN ĠLK OKULU - MENEMEN
EGEMEN TAġDELEN
ARDA ÇOġGUN
OĞUZHAN OKġĠT
ÖMER FARUK ġAYLAN
BURAK NEHĠR ÇAKICIOĞLU
ENGĠN CAN GÜRE ĠLKOKULU - ĠSTANBUL
EMRE AKDAġ
ĠBRAHĠM ÇAKMAK
MUSTAFA EFE CĠVELEK
DENĠZ KARASAKAL
MELĠH ARDA ġAHĠN
UKD
1871
1526
1344
1310
1288
1331
1520
1100
1088
1034
1023
1017
1256
1076
1003
1578
1504
1269
1183
1287
1123
1064
1082
1524
1366
1318
1310
1279
VĠZE
9-OKUL ADI
1
2
3
4
5
10-OKUL ADI
1
2
3
4
5
11-OKUL ADI
1
2
3
4
5
12-OKUL ADI
1
2
3
4
5
13-OKUL ADI
1
2
3
4
5
14-OKUL ADI
1
2
3
4
5
15-OKUL ADI
1
2
3
4
5
16-OKUL ADI
1
2
3
4
5
MENEMEN 9 EYLÜL ĠLK OKULU
Abdullah Recep ÇAYIR
Akif Pusat GÜLEÇ
Necati ġĠMġEK
Ekin ÖZGE
Ozan KÜÇÜK
TEVFĠK FĠKRET ĠLKOKULU
EMRE TAÇAR
VEYSEL BÜDÜN
KERĠMAN BARAL
ENVER DEMĠRCĠ
ġĠVAN COġKUN
MANĠSA ÖZEL HEDEF ĠLKOKULU
Tan Ozan Nalbant
Gürkan Alper Gürel
Onat Çekmez
Çağla PiĢkinpaĢa
Mehmet Can Sertdemir
MERKEZ ĠLK OKULU - BAYRAKLI
TEOMAN KAAN ÇAKALOZ
DENĠZ KANDEMĠR
YUSUF EFE GÜL
MUSTAFA YAĞIZ YONTAR
ULAġ KANDEMĠR
UFUK ORTAOKULU - BUCA
BERK IġIK
MERYEM NUR SÜLÜN
EFSUN EREN
NAMIK SARI
MUHAMMED BARIġ ġAġKIN
ĠZMĠR BAHCESEHĠR KOLEJĠ
MERT MAMIKOĞLU
ÖZGÜN KORKMAZ
UMUT BARIġ SEZĠK
CAN BAKĠOĞLU
SARP DORUK ONAN
AHMET RAGIP ÜZÜMCÜ Ġ.Ö.O
EFE KÖSEAHMETOĞLU
ONUR BÜLBÜL
MELEK MUġTU
NĠLAY ERSOY
EMĠRHAN YOKUġ
ÖZEL ĠZMĠR SEV ĠLK OKULU
ATA SÜGÜN
ĠPEK ZEYREK
KENAN SARP GÖNÜLAL
CEM BATU ÖREN
1011
1041
1035
1496
1196
1103
1089
1068
1081
17-OKUL ADI
1
2
3
4
5
18-OKUL ADI
1
2
3
4
5
19-OKUL ADI
1
2
3
4
5
20-OKUL ADI
1
2
3
4
5
21-OKUL ADI
1
2
3
4
5
22-OKUL ADI
1
2
3
4
5
23-OKUL ADI
1
2
3
4
5
24-OKUL ADI
1
2
3
4
5
ÖZEL TEVFĠK FĠKRET ĠLKOKULU - ĠZMĠR
KAAN CAĞLAR
SERGEN BAġARA
SARP ADA KAYA
KAYRA DAVUTLUOĞLU
MANĠSA DOĞA KOLEJĠ
BERKAY ġENAY
GÜLCE HOCALAR
KAAN KEREM AÇIKGÖZ
EYMEN ġIKTAġLI
YALIM ÖNER
AYRANCILAR ĠLKOKULU
EfĢan ATMACA
Selim ÇĠÇEK
Mehmet Akif ALAGAġ
Kadir TOSUN
Cihan Ali Osman GÜNEġ
TORBALI TĠCARET ODASI 80. YIL ĠLKOKULU
ATA TÜRE
NEVAL MORALAR
ĠSMET EMRE AKA
BURAK DEMĠR
BATUHAN ÇINAR
Tekeli ġehit Er Ġbrahim Kocagöbek Ġlkokulu
Mert Efe ERTAN
Mehmet Ali ERTAN
Ali Doğukan ÖZDEMĠR
Halil YABAN
ÖZEL NESĠBE AYDIN ĠLKOKULU - ANKARA
KEREM ÇATAK
HAZAR YETĠM
KAAN YILMAZ
DEMĠR GÖKÇEN
HÜSEYĠN DEMĠR ÖZDEMĠR
Namık Kemal Ġlköğretim Okulu
Ahmet Öterbülbül
Eray Yanar
Sevgi Pelin Yemenici
Bekir Can
Hatice nur Kavas
Necatibey Ġlköğretim Okulu
Berat Güngör
Doğa Mercan
Merat Sarıtop
Akif Tuncay Soykal
Ediz Keçelioğlu
1294
1074
1011
1201
1039
1317
1102
1029
25-OKUL ADI
1
2
3
4
5
26-OKUL ADI
1
2
3
4
5
27-OKUL ADI
1
2
3
4
5
28-OKUL ADI
1
2
3
4
5
29-OKUL ADI
1
2
3
4
5
30-OKUL ADI
1
2
3
4
5
31-OKUL ADI
1
2
3
4
5
32-OKUL ADI
1
2
3
4
5
EREN
ELĠF
BARIġ
ONUR
ALĠ SUAVĠ ĠLKOKULU
ADITATAR
ÖZKAN
YUNUS
AKTEPE
BORNOVA KOLEJĠ
DAĞLI
ÇETĠN
IġIK
OVAYURT
EROLAN
ALĠ KUġÇU ĠLKOKULU
SAMET VATANSEVER
ARDA BATAK
B.MERT SOYLU
ĠSMAĠL ġAHĠN
EFE BERK
YAĞIZ EFE
KEREM
ECE
KARTAL
1193
1131
1095
1094
1091
1070
1062
1258
1006
MAKBULE SÜLEYMAN ALKAN ORTAOKULU-KÜÇÜKLER
Görkem ĠLÇĠKTAY
1053
Abdullah EMĠR ESER
Furkan ÇALIK
Gökhan Ege ÇĠNE
Hasan Efe ALTUN
ÇAMDĠBĠ ĠLKOKULU
Furkan Selim ÇALIġKAN
Fehmi Can YILDIZ
Murat DENĠZ
BarıĢ ZAR
Efe Muharrem BAYRAZ
Özel Yamanlar Hüseyin Göktanır Ġlkokulu
Murat KAPKIN
1056
Fadıl Yunus AYDINEFE
1026
Arda Batu BAġARIR
Gülin ERCAN
Hikmet Yavuz SEL
PETKĠM LATĠFE HANIM ĠLKOKULU
Mehmet ARMAĞAN
1058
Ayberk ARMAĞAN
Emrehan YILMAZ
Yaren SUBACI
Berkcan YILMAZ
MEHMET SENĠYE ÖZBEY ĠLKOKULU
ÇAĞDAġ ÖZTÜRK
MURAT EGE SARIOĞLU
MERT ġENCAN
YĠĞĠT BARLAS KARA
UTKU BOZKURT
33-OKUL ADI
1
2
3
4
5
34-OKUL ADI
1
2
3
4
5
35-OKUL ADI
1
2
3
4
5
36-OKUL ADI
1
2
3
4
5
37-OKUL ADI
1
2
3
4
5
38-OKUL ADI
1
2
3
4
5
39-OKUL ADI
1
2
3
4
5
40-OKUL ADI
1
2
3
4
5
AYASKENT ĠRFAN KIRDAR ORTAOKULU
TUNA ÖZATEġ
HULUSĠ ÖZERĠN
ETHEM ġATIR
DAMLA GÜNGÖR
MELĠH KALAY
ALĠ KAYA ĠLKOKULU
KIVANC SÖBÜ
DERĠN YÜZÜAK
EFRAN GÜLEN
EREN TANRIKULU
GAZĠ MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU
MUHAMMED BĠLAL BÜLBÜL
EREN ACET
ALĠ EFE SEVĠNÇ
RANA ALTIPARMAK
ĠREM NAZ TEMEL
GAZĠ ĠLKOKULU
SAMET YILDIRIM
SAMĠ ġAKAR
ġEVKET GÜRBÜZ
MUSTAFA KARAERKEK
SOMA NAKLĠYECĠLER KOOPERATĠFĠ ĠLKOKULU
BEDĠRHAN DOYMUġ
MUSTAFA DENĠZ ġAHAN
ALPEREN GELDĠ
ARDA TALHA ÖNVER
SAMET ARDA ÖCAY
ġEHĠT AHMET BENLER ĠLKOKULU-MARMARĠS
YUSUF BERK KURTULUġ
ADA GÜLER NOHUT
MĠRSU KULAKSIZOĞLU
DORUK CANDANSAYAR
ÇAYLI ĠLKOKULU-ÖDEMĠġ
GAMZE GÖKSU
VESĠLE NUR ÖNER
ERAY SEZGĠN
SALĠH MUSLU
MEHMET ÖZKAN ÇĠFTÇĠ
VALĠ RAHMĠBEY ĠLKOKULU
KAAN SELVĠ
1395
YAĞIZ ATA ÖZKAN
ONUR AKIN SARIOĞLU
ARDA YAPICI
HAKTAN ġAHĠN
1100
1083
1107
1100
1260
1160
1097
1069
1132
1058
1495
1355
1288
41-OKUL ADI
1
2
3
4
5
42-OKUL ADI
1
2
3
4
5
43-OKUL ADI
1
2
3
4
5
44-OKUL ADI
1
2
3
4
5
45-OKUL ADI
1
2
3
4
5
46-OKUL ADI
1
2
3
4
5
47-OKUL ADI
1
2
3
4
5
48-OKUL ADI
1
2
3
4
5
ÖZGĠLLER DALAN ĠLKOKULU
EGEMEN MERĠÇ
MEHMET BERKAY ÇAKICI
BEGÜM TAMKOÇ
BENGĠ SIRMA
TURGUT DOĞUKAN TOMBUL
MELĠHA VE DOĞAN AKAD ĠLKOKULU
KUBĠLAY AġKIN TURAN
ARDA EDE
EGE ALTAN
SELĠN ÜNSAL
YUNUS EMĠR SÜMAY
YAHYA KEMAL BEYATLI ĠLKOKULU-GAZĠEMĠR
BERK ER
ALPER ARAS
FURKAN GÜLLÜ
EFE BERK AKAR
MEHMET ERDEM ĠBAZ
FERĠT BAHRĠYE ERGĠL ĠLKOKULU
Salih EKE
Fahri Altay ÇĠÇEK
Elif Elsem GÜNERHAN
Yunus BANDA
Mustafa Furkan YILDIRIMER
ATATÜRK ĠLKOKULU-UġAK
Kaan Deniz YÜRÜK
Arda ÇELĠK
Ceylin Sena ġEHĠRLĠ
Enes Talha ġEHĠRLĠ
Furkan Fatih KOCABIYIK
ĠHSANE TUNA DIRAVACIOĞLU ĠLKOKULU
ALĠ ALPER YORULMAZ
SELEN ÖZTÜRK
SĠMAY YILMAZ
MELĠH ÖZTÜRK
YILDIRIM BEYAZIT ĠLKOKULU- BORNOVA
ONUR AKIN AKSOY
ASRIN ADA FĠLĠZ
AHMET EREN AKYOL
NECMĠ YURDAGÜL
ÇAMLIK ĠLKOKULU-BUCA
YUNUS GÖKDOĞAN
YAKUP KESMÜK
BARAN CAN
YAREN TOPRAK
FURKAN ÇEBER
1215
1049
1024
1265
1571
1220
1206
1175
1172
1288
1137
1124
1117
1093
1328
1077
1062
49-OKUL ADI
1
2
3
4
5
50-OKUL ADI
1
2
3
4
5
51-OKUL ADI
1
2
3
4
5
52-OKUL ADI
1
2
3
4
5
53-OKUL ADI
1
2
3
4
5
54-OKUL ADI
1
2
3
4
5
55-OKUL ADI
1
2
3
4
5
56-OKUL ADI
1
2
3
4
5
Ali Akatlar Ġlkokulu
Emre ARSLAN
Mert ONUR
Berkay ÇAKIR
Emirhan SÜTÇÜ
Pınar ODUNCUOĞLU
ÖZEL YAMANLAR ĠLKOKULU
Yahya GÜNEġ
1374
Hasan Mustafa ÖZEN
Mehmet Emin BARUT
Mustafa BAĞ
Haktan ERCANLI
15 EYLÜL MUSTAFA ÇAPKAN ĠLKOKULU
Ġdil Ada PEKDAĞ
Hidayet Mustafa BOZDAĞAN
Birkan TETĠK
Eylül KARAYILAN
Koray Emre AYHAN
Özel BaĢak Koleji-AYDIN
Eylem Su DOĞAN
Salih PEKGÜZEL
Sami PEKGÜZEL
Efe Barkın DĠNÇER
KILIÇASLAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU
Ġlker KONUK
Mehmet Asker TÜRKOĞLU
Berk YĠYĠT
Ozan ZEYTÜNLÜ
Kamil ÖNAL
Özel Ġzmir Martı Ġlkokulu
Türker Irmak Saygın
Bora Sayar
Mert Kaynar
Bartu Durukan
ANKARA ĠLKOKULU
DEREN GÜNEġ
KAAN PĠDE
ARDA TEPELĠ
DENIZ YIGIT ÖZKAN
EMĠR YILMAZ
ġehit Teğmen Serdar Genç Ġlkokulu
Aykut ÇELĠK
Ege ġEN
Mehmet Batuhan YAZICI
Arda YILDIRIM
Aziz Göktuğ DESTERECĠ
1376
1136
1095
1085
1076
1401
1396
1215
1189
1105
1048
1031
1099
1027
57-OKUL ADI
1
2
3
4
5
58-OKUL ADI
1
2
3
4
5
59-OKUL ADI
1
2
3
4
5
60-OKUL ADI
1
2
3
4
5
61-OKUL ADI
1
2
3
4
5
62-OKUL ADI
1
2
3
4
5
63-OKUL ADI
1
2
3
4
5
64-OKUL ADI
1
2
3
4
5
MAVĠġEHĠR ĠLKOKULU
ARDA BARAN GÜNHAN
NECDET MERT ARBĠL
GÜLCAN SENA KAYIġ
SOYDAN YÜCEL
ALPHAN DÖNMEZ
ÖZEL ĠZMĠR NOKTA KOLEJĠ
ARDA UCAR
EFE YĠĞĠT
ARDA GÜMÜġ
MERT SELCUK
ARDA SELCUK
ġEHĠT ÇEVĠK ERSĠN TEMEL ĠLKOKULU
DENĠZ ÖZKURT
ÖZGÜR ÇINAR YĠĞĠT
BURAK SARIKAYA
HĠKMET CEM KORKANKORKMAZ
ARDA BEZGAL
RECEP ERSAYIN ĠLKOKULU
BUSE SUDE SARGIN
NEHĠR DUT
ENĠS DOGAN
BERFE YALUR
BERFĠN ġĠMġEK
ÖZEL KARġIYAKA PĠRĠ REĠS OKULLARI
Teodor Alp KAPLANSEREN
Seçkin ÖZALP
Tolga KALKAN
Roni BENADAVA
Yarkın Mehmet ÇIRAKOĞLU
23 NĠSAN ĠLKOKULU
BERK BAYRAMOĞLU
BARTU TEMĠZTEPE
FERHAT PEHLĠVAN
YĠĞĠT NĠġANCI
ÖZEL ĠZMĠR ĠLKOKULU
MERT EFE ERGEÇ
EREN ÇAY
KAAN TOPRAK GÖNÜLTAġ
ABDULLAH EMĠR AKAR
CEMĠL ġEKER
BOĞAZĠÇĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU
Aytekin GÖKMEN
Bilal GÖKMEN
Yağmur ERKEK
Ceyda GÜLER
Hatice TURAN
1577
1350
1300
1251
1246
1121
1066
1045
1095
1042
1000
1122
1144
1101
1045
65-OKUL ADI
1
2
3
4
5
66-OKUL ADI
1
2
3
4
5
67-OKUL ADI
1
2
3
4
5
68-OKUL ADI
1
2
3
4
5
69-OKUL ADI
1
2
3
4
5
70-OKUL ADI
1
2
3
4
5
71-OKUL ADI
1
2
3
4
5
72-OKUL ADI
1
2
3
4
5
EMLAK BANKASI ĠLKOKULU
ATAKAN GÜNARTAN
KEREM KOCAĠBĠġ
UĞUR BIÇAKÇI
ĠREM ĠLAYDA SEVĠNAY
EGE UZUN
ÖZEL KOCATÜRK ĠLKÖĞRETĠM OKULU-MANĠSA
Onur Bayhan
Emirhan Yaman
Yahya Aslanalp
Emir Haktan AĢık
Tuna Arsal
EKREM HAYRĠ ÜSTÜNDAĞ ĠLKOKULU
DEFNE AĞZIKARA
BATUHAN YILMAZ
AHMET ĠLKER KAHRAMAN
MUHAMMED ARĠF CĠVLEZ
1172
1195
1108
1188
1101
ÖZEL EGE ĠLKOKULU
NAMIK DURAK YARGIÇ
1250
EGE DURAK
1180
ECE DURAK
1095
ARDA YILDIRIM
1059
EREN DEMĠRTAġ
1045
ġEHĠT ÇAVUġ HAYDAR ARDA ERERTĠNGĠ ĠLKOKULU
Fuat ÖZTEKĠN
ġahin YILBAġI
Mustafa SAMAÇAV
Mahir YAKIġIK
Ferit KOÇ
ĠYĠBURNAZ ĠLKOKULU
MUSTAFA KOÇAK
1088
SABRĠ SABANCI
1076
FERHAT BOZKURT
1042
ATĠLA IġIKLI
GÖRECE MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU
AÇELYA ġEN
TĠMUR ÇEPHECĠ
BORAN ÖZDĠNÇ
ERDĠ CĠRĠT
BURAK YILMAZ
ÖZEL MUSTAFA ġIK YAMANLAR ĠLKOKULU
CAN HAKTAN UNAT
1540
EREN TEMĠZ
1449
YĠĞĠT ÇAPRAK
YUSUF EMRE ÖZ
MEHMET NACĠ ÇAPRAK
1630
1605
1262
1292
1092
73-OKUL ADI
MEHMET AKĠF ERSOY ĠLKOKULU
1
MERT EKĠN
2
ARDA AKPOLAT
3
BEYZA ĠLKHAN
4
IRMAK AYġE DEMĠREL
5
BERKAY ÇĠFÇĠ
74-OKUL ADI
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZEL 75. YIL ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI
1
DEFNE ELÇĠ
1242
2
OZAN ORUÇ
1231
3
CEYLĠN ÇINAR
1194
4
CEMAL GÖKHAN
1126
5
ALPER SÜLAR
1125
75-OKUL ADI
KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU
1
EMRE VURAL
2
DURU ġAHĠN
1134
3
ÖMER BARIġ TAġKIN
4
ELĠF DĠCLE CAN
5
ĠMGE AZRA KUġKUġ
1063
76-OKUL ADI
KIBRIS ġEHĠDĠ CENGĠZ TOPEL ORTAOKULU
DAMLA ġENUZAR
1
CEMAL EREN TOPRAK
2
ÖMER DEVRĠM GEYĠK
3
ÖYKÜ BAġER
4
ELĠF SAĞIR
5
77-OKUL ADI
ÖZEL ÖBEK BOĞAZĠCĠ ORTAOKULU
1
ERCĠN ÖZAYDIN
2
EKĠN ÖZAYDIN
3
GÖKHAN GÖK
4
ÜLKÜM SEVGĠ SAĞLIK
5
ÖMER ARĠF BĠLGE
78-OKUL ADI
HÜSEYĠN AKDAĞ ĠLKOKULU
1
Ġbrahim Canlı
2
Kerem Yıldırım
3
Rıdvan Aslan
4
BeĢir Yıldız
5
Salih Arda Durgun
79-OKUL ADI
HĠLAL NECMĠYE HÜSNÜ ATABERK ORTAOKULU
1
AHMET UMUT KARACA
2
BATU KAHVECĠOĞLU
3
EMRE KURUM
4
EFE YILDIRIM
5
ANIL AFġAR
80-OKUL ADI
Necip Fazıl Kısakürek Ġlkokulu
1
SUĞRA TEPELĠ
1240
2
ALP KARADENĠZ
1230
3
AHMET TÜFEK
1040
4
ÇAĞAN EKEN
1030
5
KAAN ÇAKIROĞLU
81-OKUL ADI
1
2
3
4
5
82-OKUL ADI
1
2
3
4
5
83-OKUL ADI
1
2
3
4
5
84-OKUL ADI
1
2
3
4
5
85-OKUL ADI
1
2
3
4
5
86-OKUL ADI
1
2
3
4
5
87-OKUL ADI
1
2
3
4
5
88-OKUL ADI
1
2
3
4
5
ÖZEL EKĠN ĠLKOKULU
ÇĠSEM KOCA
1288
YĠĞĠT ÇALIġKAN
TOLGA EFE HAMZAOĞLU
AYTUĞ AYHAN
ASLI KĠTER
ÖZEL MAVĠġEHĠR DOĞA ĠLKOKULU
OZAN ARPACI
BERSU YAKICI
KEREM YILMAZÇETĠN
UTKU YILMAZÇETĠN
FATOġ NURCAN KOLEJĠ
MEHMET EFE EMEKSĠZ
CAN DEDEOĞLU
YĠĞĠT AYDEMĠR
ATA ALPER
MEHMET EFE KURġUN
EMLAK BANKASI GAZĠKENT ĠLKOKULU
Serdar Sabit GÜNGÖR
Ecem BULUT
Ahmet Tarık ZEYBEK
Can Anıl PĠġTOF
Yalın YURTSEVEN
ÖZKANLAR ĠLKOKULU
BESTE SIRMA
BATIN ÇINAR
YĠĞĠTCAN ALTUN
EGE ERCĠHAN
ELĠF ÇINARLI
ĠZMĠR ÖZEL GÜZELBAHÇE MEV KOLEJĠ
Karya Gültekin
Mehmet Ġlaslan
Deniz Türker
Deniz Murat GörüĢ
Osman Uygar Öner
MĠRZA NĠL ĠLKOKULU
NUMAN SELĠM NANECĠ
DORUK HOġGÖR
ERAY KÖYMEN
ÇINAR SALĠH ġEKER
BORA ERBIKMAZ
SASALI ĠLK OKULU
Ergül BUDAK
M. ReĢat Pazarcıklı
Ġbrahim Seçkin Ġzci
Bekircan UYAR
Ġrem Babat
1379
1075
1047
1504
1198
1078
1071
1063
1035
1027
1163
1125
1286
1119
1114
1098
1081
1317
1153
89-OKUL ADI
1
2
3
4
5
90-OKUL ADI
1
2
3
4
5
91-OKUL ADI
1
2
3
4
5
92-OKUL ADI
1
2
3
4
5
93-OKUL ADI
1
2
3
4
5
94-OKUL ADI
1
2
3
4
5
95-OKUL ADI
1
2
3
4
5
96-OKUL ADI
1
2
3
4
5
HAKĠMĠYET-Ġ MĠLLĠYE ĠLKOKULU
YAĞMUR ÖZVARDAR
IRMAK ÖZVARDAR
OZAN ġENER
POYRAZ ÖZVARDAR
MERT ACIK
ÖZEL IġIKKENT ĠLKOKULU
EGE ESENTEPE
DORUK SOLMAZLAR
ġÜKRÜ ATA ĠNLĠ
YARKIN SÖNMEZ
CAN YILMAZER
CENGĠZ TOPEL ĠLKOKULU - TORBALI
BORA ġENEL
GÜNCE DĠNÇERLER
ALPER KIYICI
BERKE EROĞLU
GÜLNĠHAL HAKVERDĠOĞLU
ġEHĠT MUZAFFER ERDÖNMEZ ĠLKOKULU
YĠĞĠT AKDENĠZ
BAKĠ OĞULCAN CIYRIK
ALĠ ÖMER ÖZTÜRKER
DAMLA ÜRENĠ
HATĠCE BALA YILDIZ
ÖZEL ĠZMĠR FATĠH ĠLKOKULU
Utku GÖKÇEN
Rıfat Utku KARABUDAK
Mert SAPMAZ
Gün Ada TOKER
Ozan BAġARAN
ÖZEL KARġIYAKA YAMANLAR ĠLKOKULU
DORUK KARAOĞLAN
1603
EFE KARABACAK
1272
EMĠR ALP
CEYDA MOĞUL
YĠĞĠT EFE UYSAL
HALĠTBEY ĠLKOKULU
TALHA ÇOKLAR
SEMĠH CENGĠZ ÖKSÜZOĞLU
ABDULKADĠR DAġ
MUSTAFA YĠĞĠT TURHAN
DOĞUġ OĞUZCAN YALABAK
Efes Koleji
Yağız Yıldız
1362
Serdar Efe Parçalı
Efe Atilla Tanç
Evrim Tao Özen
Egemen Akkoca
1247
1106
1004
1049
1046
1027
1106
1146
1105
1067
1130
1622
1264
1113
1092
1073
1440
1338
97-OKUL ADI
1
2
3
4
5
98-OKUL ADI
1
2
3
4
5
99-OKUL ADI
1
2
3
4
5
100-OKUL ADI
1
2
3
4
5
101-OKUL ADI
1
2
3
4
5
102-OKUL ADI
1
2
3
4
5
103-OKUL ADI
1
2
3
4
5
104-OKUL ADI
1
2
3
4
5
ÖZEL ÇAKABEY OKULLARI
ĠPEK HOCALAR
BERK YALÇIN
BARKIN MARANGOZ
KAAN SARP KESKĠN
KEREM GENÇEREN
ADNAN MAZICI ĠLKOKULU
Hamit Efe DALKIRAN
Mahmut Eray ERKOÇ
Akın ERÇETĠN
MUAMMER Rasih EFE
Kayra Selçuk TÜRKERĠ
Özel Yamanlar Özyurt Ortaokulu
ARDA BÖLÜKBAġI
YĠĞĠT KARACA
ERDEM KARABULUT
ARDA AYAN
NEDĠM NUMAN ÇALIġKAN
MEHMET AKĠF ERSOY ĠLKOKULU -KONAK
ONUR CANDAR
ALPTÜRK EFE ġĠMġEK
KEMAL YÜRÜK
YAĞIZEFE UĞURLU
CANBERK YILMAZ
Kıbrıs ġehitleri Ġlkokulu-Konak
Ġrem ÇAĞLI
Nedim ERĞUN
Mumammet Yiğit ÇÜMEN
Utku Medet GENÇ
DURMUġ YAġAR ĠLKOKULU
ALP EREN AYNA
SALĠH GÜLBARAN
MUSTAFA EMĠR BĠRLĠK
YAREN DUMANLI
ZEYNEP KIRKIZ
SELĠM DĠNĠZ ĠLKÖĞRETĠM KURUMU
MUTLU YAġASIN
ĠREM ULUATA
SAFA KÖSEOĞLU
NAĠL EFE PEHLĠVAN
ÇAYAN GÜNYÜZ
Özel Yamanlar IĢık Ortaokulu
Muhammed Miraç ĠRTEGÜN
Esra Gülsüm AR
Abdullah Enes KARAKAYA
Ömer Halit TURAN
Eslem KIR
1122
1180
1317
1258
1197
1154
1114
1478
1133
1132
1176
1081
1062
1048
105-OKUL ADI
1
2
3
4
5
106-OKUL ADI
1
2
3
4
5
107-OKUL ADI
1
2
3
4
5
108-OKUL ADI
1
2
3
4
5
109-OKUL ADI
1
2
3
4
5
110-OKUL ADI
1
2
3
4
5
Arif Canpoyraz Ġlkokulu
Bora ÇĠLEK
Enes IġILAK
BüĢra ÖZBEK
Kaan Emre CENGĠZ
Cumhuriyet Ġlkokulu-Turgutlu
Defne KEBAPÇI
Ceren YILDIRIM
Tayfun KARATAġ
Berke KAHYAOĞLU
Betül ÇINAR
ÖZEL YÖNDER KOLEJĠ
YAĞIZ SAĞOL
ARDA EGE ERDOĞAN
BATIHAN ARAS
EFE ÇALIġ
YUSUF TAYLAN GENCER
Ġzmir Özel Türk Koleji
Ali Tuna ÜLKÜCAN
Eren BAL
Arda YURTSEVER
Boran KERĠMĠ
Mert DELĠKAYA
Bornova Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu
ALEYNA FĠLĠZ
ARDA BEYAZ
ASYA YILDIRIM
YAġARCAN YILMAZ
YASEMĠN AKTAN
ÖZEL YAMANLAR ZÜBEYDE HANIM ĠLKOKULU
EREN UTKU HÜSMEN
ARDA KEREM ÖZTÜRK
ÖMER FARUK ÇARABAK
BÜġRANUR GÜÇKAN
1699
1541
1367
1105
1303
1227
1205
1195
1137
1468
1139
1262
1174
1103
1032
1089
Download

Küçükler Okul ve Sporcu Listesi