Kitapçık
B
A
A
B
B
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
B
A
B
B
B
A
B
A
A
B
B
B
A
B
B
A
A
B
A
A
B
A
Öğrenci Numarası
0
0
32608
1131060
4032046
6011036
6014082
6032003
6032010
6032013
6032024
6033021
6061044
7031067
7032016
7032059
7066101
8023019
8031007
8031019
8031020
8031032
8031041
8031042
8031066
8032001
8032007
8032012
8032016
8032017
8032019
8032029
8032040
8032074
8032084
8032087
8032092
8032093
8032096
8033023
8033065
8034021
8034034
8042133
8052006
8053501
8062015
9023064
9023083
9031001
9031004
9031007
9031008
9031009
9031014
Adı Soyadı
ERDEN HATĠCE
ATĠK YEġĠM
ARAS ÜMRAN
TOPRAK ELĠF ALARA
DOZBAN NĠL ALĠS
BOZKURT BAġAK
YĠĞĠT ADEM BURAK
ġERBETÇĠ BEGÜM
TEZCAN DĠLARA DAMLA
ĠLKER AKPINAR
SOLAKOĞLU SARP
KAHRAMAN ERSĠN
YILMAZ SALĠM
AYAZ HATĠCE KÜBRA
SERCAN ÖZKÖK
HOġGELEN MELĠKE
YARĞI MEHMET SALĠH
YÖNTEM GÜRER
ENĠS
SARIDĠKMEN
DEMĠRCĠ BEYZA
TAġKAZAN SÜLEYMAN
ÖZTÜRK YAĞIZ
KARAKAġ AHMET
ġIK SERKAN
YAYLI MERVE
AKSOY YAZGÜLÜ ECE
GÖKAHMET BÜLENT
KARAALĠ SĠMAY
EKMEKÇĠOĞLU MERT
UYSAL DENĠZ
ġENER BATUHAN
TUTAL FATMA EBRU
KĠLCĠLER YÜKSEL GÖRKE
ġENYURTEÇAĞDAġ EGEMEN
ERUS AYġEGÜL W
TOPCU TUĞÇE
ÇALIġKAN FUNDA
ARSLAN DOĞAN DÜNYA
AKCAN MESUT
TAġCI FUNDA
GÜLSUYU OĞUZHAN
ÖNEY ASLI
TOKATLI DAMLA
ġENKOL MEHMET
TUTAK FATMA
YILMAZ GÜLCAN
BOYERĠ MÜGE
YILMAZ BURKAN
CĠDDĠ ĠBRAHĠM
KILIÇ BÜġRA
ÖZENÇ BURCU
IġIK GÜLĠSTAN
DEMĠREZEN SEDA
SAĞLAM NEVA
BERK BURCU
Doğru Sayısı
2
8
10
4
11
14
11
4
4
8
8
10
9
8
11
7
12
8
9
9
6
6
11
7
10
5
6
10
9
6
4
8
4
6
6
9
10
11
13
5
9
11
7
8
12
8
7
14
11
6
6
10
9
5
6
Puan
6
38
50
14
55
64
46
20
20
32
38
52
45
40
46
26
58
38
45
40
30
32
55
35
40
25
30
40
45
26
20
34
20
26
30
45
50
55
65
25
45
55
35
34
58
38
35
70
55
26
32
46
45
25
30
B
A
B
B
B
B
B
B
A
B
B
A
A
A
B
A
A
B
B
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
B
B
A
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
A
B
9031021
9031025
9031030
9031033
9031041
9031044
9031048
9031053
9031057
9031068
9031069
9031070
9031072
9031073
9031076
9031084
9031093
9031099
9031101
9031102
9031603
9031901
9032011
9032021
9032022
9032027
9032031
9032035
9032041
9032049
9032056
9032062
9032063
9032068
9032072
9032077
9032088
9032094
9032102
9032104
9032605
9033025
9033030
9033033
9033035
9033037
9033041
9033043
9033044
9033055
9033085
9034037
9034063
10030051
10031002
10031004
AYDIN MERVE
KARAYAĞIZ CANAN
ġAHĠN MELĠS
DÖVEN GÜLCAN
CĠCĠ ġERDA
ĠSMAĠL ADANIR
SERĠN SENA
AYDIN MEHMET
TOK KEZBAN
TAġ NAZLI FEYZA
YALÇIN FATMA EMEL
ÇIKILMAZKAYA HALE
YILMAZ ATAÇ BĠLGE
GÜNDÜZ DĠLEK
ġAHĠN ÇEHRE BETÜL
ÖZYILDIRIM EZGĠ
YILMAZ HAKAN
ERDOĞAN TUĞBA
YAVUZ ESRA
YURTSEVEN DĠDEM
MĠNAZ GÜLġEN
MATI ARJOLA
ALIR GÖKÇER
BERBER VASFĠYE
KOÇ SEZGĠN
ERDEM FURKAN
ERKAL BERGUTAY
AYDOĞDU SERAP
MUTLU BURCU
AY SEVDE
SEVĠM SILA KÜBRA
GEMĠCĠ FIRAT
ÇAKALOĞLU EMRE
SARI SERTAÇ
TEMEL ELĠF
TEKE ANIL
ZOR SEHER NUR
KARADAĞ BARANSEL
CEM BAHADIR BĠRTANE
KARAGÖZ ENGĠN
YAġLI AHMET
SAYMAZ OĞUZ
DEMĠRCĠ NAĠL
ERDOĞAN SEMĠH RAMAZAN
ÇETĠNKAYA MERT Y
KIROĞLU ĠREM
KIZILAY ÖZGE
ÇELĠK ĠLKNUR
ERKUS HEDĠYENUR
DOĞAN HÜDAVERDĠ
KAÇAR MEHMET
AYGÜN ĠSMAĠL
ĠNAN ASAFCEYHUN
BAYRAKAÇAN ÖZGE
ÇOLPAN CENGĠZHAN
ÖÇAL IġILAY
9
8
13
7
10
8
7
8
10
11
13
6
16
5
12
11
11
9
9
11
7
7
10
7
6
9
8
5
10
8
7
9
9
10
10
7
9
4
10
7
6
15
5
9
8
10
8
9
7
4
10
12
7
7
9
10
45
40
65
32
50
32
42
38
50
56
64
30
82
25
58
56
55
44
40
52
38
35
50
35
30
44
40
20
50
40
28
45
45
50
46
35
45
20
50
36
30
75
25
45
40
50
40
45
32
14
50
58
36
35
45
50
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
A
B
B
A
B
A
B
A
B
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
B
A
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
10031005
10031006
10031007
10031008
10031009
10031010
10031012
10031013
10031016
10031017
10031019
10031021
10031022
10031023
10031024
10031025
10031026
10031028
10031029
10031030
10031031
10031032
10031033
10031035
10031036
10031038
10031039
10031040
10031041
10031043
10031044
10031046
10031047
10031048
10031049
10031052
10031053
10031055
10031057
10031058
10031060
10031061
10031062
10031063
10031064
10031065
10031067
10031068
10031069
10031070
10031071
10031072
10031073
10031074
10031077
10031078
KÜÇÜK BETÜL MELĠKE
TÜZEL SĠMGE SĠMAY
ÇAM BARAN ESENDAL
BAġTUĞ ÖZGÜR
COġKUN SERAP
GÜNER ALĠ KAAN
DOĞAN DOĞU ?N BAHA
ÖZGÜÇ MELĠH
ÇAY AÇELYA
YURDAKUL GÖKÇE
TAMġEN HĠLAL
ESĠN NEġE
BAġKAYA ALĠ RIZA
KARAKÖSE GÖRKEM
KILINÇ GÜRKAN
KAYA BERNA
DEMĠR FATMA
ġAHĠN MEHMET
CIĞA HURĠYE KÜBRA
BORA SERRA
GÜNĠZĠ ĠREM FATMA
TURHAN YUNUS EMRE
TETĠK BERġAN
BAYAR ELĠF
SÜNBÜL SEHER
KUZU BETÜL
AYDIN TUĞBA
GÖVER BEKĠR
ALP BATU
D DENĠZ YAĞMUR
YILMAZ ZÜLKÜF
KÖSLÜOĞLU ASLI
SALCI BARIġ
GEZEN SELMAN
FAHRĠ ALBAYRAK
KESĠMAL GĠZEM
AYDIN ĠPEK
KARAKOÇ NĠDA
YILMAZ HÜSEYĠN
GENÇ EDA
CANSABUNCU GÖZDE
AKAY SAMĠ A
ERKEK TEVFĠK
KARTAL TANER
ERENÖĠREM
SARIKAYA MELĠHA
KILIÇ ALĠCAN
BERBER SELĠN
EKĠM CEMAL EMRE
ÖZDEMĠR BĠLGE
DĠRHEMSĠZLER CEYDA
YĠĞĠTGĠL BURCU
DURAN BĠRSEN
KONAKCI YILMAZ
TAġYURT MER ?
BAKĠ ĠMGE
11
8
14
9
13
8
9
8
9
9
5
13
10
8
8
5
6
9
8
11
8
14
8
7
9
13
10
5
8
9
16
8
6
8
7
7
6
9
8
8
5
10
9
10
10
8
10
10
11
9
6
7
2
7
8
7
52
32
70
44
65
38
45
40
40
45
25
64
56
40
40
20
26
40
40
52
38
70
40
32
44
65
50
25
32
40
82
38
26
40
35
35
30
45
40
34
25
50
48
50
50
38
54
52
52
44
30
35
12
38
38
35
A
A
B
B
B
B
A
B
B
A
A
B
B
A
A
A
B
A
A
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
B
A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
10031079
10031081
10031082
10031083
10031084
10031085
10031086
10031087
10031088
10031089
10031090
10031091
10031092
10031094
10031095
10031096
10031097
10031099
10031100
10031101
10031102
10031103
10031105
10031106
10031107
10031108
10031110
10031111
10031604
10031607
10031702
10031704
10031706
10031902
10032002
10032003
10032006
10032007
10032008
10032009
10032010
10032011
10032012
10032013
10032015
10032017
10032018
10032019
10032023
10032024
10032025
10032028
10032031
10032032
10032071
10033005
GÖRMÜġ NAZLI GÖNÜL
ÇEÇAN MĠZGĠN
EREN BEKĠR
ASLAN MUSTAFA
ÇOLAKOĞLU SESĠM
BOYRAZ FATMANUR
DÖNMEZ AYNUR
GÜLER BÜġRA
DĠLEK DEMĠREL
BESDĠL TUĞRUL
AYDIN ÖZGE
YAKUT BELGĠN
ÇELĠK BERKAY
TOSUN EMĠR
ULUSAN MUSTAFA
AKBULUT SENA
OKUYAN DENĠZ
SÖYLER MEHMET CAN
DEMĠR TUĞBA
ALIġKAN MUSTAFA
TOPRAKTEPE SEDA
ERDEM BURCU
TAġDEMĠR M AMMAR
ÇALIġKAN AYLĠN
DEMĠRCĠOĞLU ALPEREN
GÜLBAHAR FERHA T
KURT DĠLAY
KILIÇ MÜKERREM
YASĠN ÖZDEMĠR
ÜCÜK
KAYA KÜBRA
ERÇĠN DĠLEK BELGĠN
BÖLÜKBAġ KADER
SĠNA ABDOULLAHĠ
GÜRTAN TUĞÇE
BEDELAĞASI OĞUZHAN
YILMAZ NECATĠ
EĞĠLMEZ ÖZGE
ULUTAġ DENĠZ
J
TÜMÖRTER BERKA Y
ARIKAN SEMĠH
KUKKU ASLIHAN
SEZER ZEYNEP
DĠZMAN ĠREM
NERSE RIZA
ÖZCAN MERVE
GÜNEY BURCU
KIRBUĞA NAZBEGÜM
USLU ZEYNEP
ALTUNDAġ RAMAZAN
EMEK MELĠSA
ATAY BORA
TANRIVER MERVE
DELĠ MERVAN
ÇELĠK YUSUF
ġAHĠN HAKAN
9
8
9
11
9
11
9
11
12
13
8
10
11
7
9
10
8
4
10
7
10
11
6
10
10
10
4
9
13
8
9
9
7
3
12
6
13
9
10
7
10
8
13
11
7
8
7
6
7
12
10
12
10
7
8
9
45
34
45
55
45
55
46
52
60
64
38
46
56
32
50
50
40
20
50
34
46
55
26
50
50
50
20
45
65
40
45
44
32
15
60
26
65
45
50
32
50
40
64
55
35
40
32
32
32
58
46
60
50
32
40
50
A
B
B
B
A
B
B
B
A
B
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
10033007
10033008
10033009
10033012
10033013
10033015
10033016
10033017
10033018
10033020
10033023
10033024
10033026
10033027
10033028
10033031
10033032
10033034
10033035
10033036
10033037
10033038
10033040
10033042
10033044
10033045
10033049
10033050
10033053
10033054
10033055
10033056
10033057
10033058
10033061
10033062
10033063
10033065
10033067
10033068
10033073
10033074
10033075
10033077
10033079
10033080
10033084
10033085
10033087
10033088
10033091
10033092
10033702
10034033
10034034
10034070
ARSLAN MERT
GERÇEK MERT
KENAVLI OYA
GÜNER SERKAN
BEġDAġ GÜLBAHAR
TURAN ?NKI
ġAHĠN MERVE
GÖRGÜLÜ MERVE
VARĠġLER SAMET
GÜRER HAVVA HĠDAYET
YILMAZ TUGAY
ÇÖPCÜ YUNUSEMRE
BAL MÜGE
ATĠK BĠLGE
AKBULUT ECEM
KUNT YASEMĠN
VURAL ÖZGE
KAYA BURHAN
UZUN MERVE
TOSUN CANSU
ÖZER MERAL
MALYEMEZ ĠREM
ÖZTÜRK EZGĠ
KIRIMLIOĞLU CAN
YAġAR ĠLKAY
GÜLEN ĠSMET OKAN
EYÜPOĞLU ĠZZET
UZUNOĞLU TUĞÇE
PEHLĠVANOĞLU ÇAĞIL
DURMAZ ERDEM
ġENGÜL GĠZEM
GÖLBAġI GÖ ?EM
ÖZBEK OKAN
MACAROĞLU PINAR
ĠNAL BERKAY GÖKTUĞ
AKSOY ĠLTER
KAPLAN NĠSA
ATEġ EYLÜL GĠZEM
EREN FEYZA
ABDULKADĠR GÖKALP
KAYA EFEKAN
IġIKAY TANSU
EKĠZ CEREN
AKĠLE PINAR
KONAN BAġAK BURCU
MERT ONUR BEKĠR
KOÇALĠ SERHAT
SERT ÖZKAN
MUAMMER CAN OKTAY
KALMAOĞLU NESRĠN
KAÇAR ÖZLEM
YILMAZ SĠNAN
EKġĠ CEREN ĠREM
AKILMAEABDÜLREZZAK
BULUT OSMAN YAĞIZ
ANDĠÇ MURAT
6
9
7
8
10
6
8
7
10
11
8
12
10
10
14
6
8
10
10
10
13
5
9
12
9
9
10
5
5
8
9
9
7
10
7
8
14
8
6
9
10
7
8
5
7
7
9
11
7
9
13
7
8
10
12
13
28
45
35
40
50
26
38
32
50
52
40
60
50
50
70
26
40
50
50
46
64
25
44
60
45
45
50
20
25
42
40
38
35
46
35
40
70
40
22
44
50
28
38
25
32
26
45
56
35
44
68
38
38
50
60
64
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
B
B
B
A
B
B
A
A
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
A
A
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
A
10061035
11031001
11031003
11031004
11031006
11031007
11031011
11031013
11031016
11031017
11031025
11031027
11031028
11031030
11031031
11031032
11031033
11031040
11031041
11031043
11031044
11031045
11031046
11031048
11031050
11031053
11031054
11031055
11031059
11031061
11031063
11031065
11031066
11031069
11031071
11031073
11031081
11031085
11031086
11031087
11031089
11031093
11031094
11031096
11031100
11031104
11031105
11031106
11031107
11031603
11031903
11032702
11032706
11033001
11033005
11033006
KUġ SEDA ĠREM
BALCI ZEYNEP
ġĠMġEK MEL ?M
BEDĠR ERSĠN
KESKĠNER ÖMERCAN
ÖZTÜRK GAYE
ÖZDEMĠR ERKAN
YENERDAĞ ERDEM
HANÇER ERġAH
KARAMAN OSMAN CAN
YILMAZ SELĠN
ALTINAY NURAY
TUNCEL FAHRĠ
SEZER ELĠF BÜġRA
DĠMĠCĠOĞLU SELĠN
GÜLER SĠBEL
ÇAKAR SENA
BĠLGĠÇ ESRA
YILMAZ HÜSEYĠN CEM
SOLAK CEYDA
YILMAZ BAHAR
ġAHĠN MESUT
ARI EMRECAN
GÜZELKARALAR MESUT
ÜTNÜ AYġE BEGÜM
KAYIKÇI BERK DENĠZ
ĠFSAT EMĠNE AYġEGÜL
GÜLOĞLU ONUR
ÖZKARAKOÇ BEFA EDAMĠ
YALIN BARIġ
ÇAKAR BURHAN
KIYASOĞLU GĠZEM
TARLACI TUĞBA
YAVUZ EREN
MESTAV MERVE
SEZMEZZDENĠZ
ALPER BERK
TANKAYA EBRU
ġAHĠN FATMA
BAġ ĠSA
ARSLAN NURSEMA
AKBEY BEDĠRHAN
BOZKIRLI EMRE
TARI MURAT CEM
HEPGÜLER MELĠS
ERTÜRK YUSUF
SAĠD ÖZGÜL
ARSLAN FETULLAH
EFENDĠ MEHMET
ERGĠNTAN BERRA
HASMEGAJ ELSĠD
ġEN ORKUN KEMAL
ÇEPĠġ ZEHRA BETÜL
GÜMÜġ TAHSĠN FIRAT
SAKARYA MAHMUT HÜDAYĠ
KEFAL SELDA
9
12
7
7
8
9
12
13
9
15
6
6
11
11
14
8
8
7
9
8
8
12
3
12
10
11
10
12
8
7
9
5
7
9
7
7
11
10
8
7
11
9
10
8
5
4
6
10
6
14
8
10
6
11
9
6
44
58
35
28
38
40
60
64
45
76
26
26
58
55
70
40
38
28
45
38
40
60
8
56
50
52
50
52
40
35
45
25
32
44
35
35
55
46
40
35
52
44
50
34
25
20
26
50
30
70
40
50
30
56
45
30
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
A
A
A
B
B
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
B
11033008
11033011
11033012
11033014
11033015
11033016
11033017
11033019
11033020
11033023
11033024
11033027
11033028
11033029
11033030
11033033
11033034
11033037
11033044
11033046
11033047
11033048
11033049
11033050
11033051
11033053
11033054
11033055
11033062
11033064
11033067
11033070
11033072
11033075
11033076
11033077
11033078
11033079
11033085
11033086
11033090
11033091
11033604
11033702
11033703
11033902
11033903
11034051
11034071
11034903
KURAK ENES AHMET
KAYGUSUZOĞLU HANDE
AKAR ECEM
CABĠ AYġE BETÜL
MERMER CEMRE
CAN MĠNE
DEMEZ EKREM
YAYAN SERDAR
YÖNDEM OĞUZHAN
ġEN AYġENUR
YELKENCĠ GĠZEM
ÖZCAN ONUR
KAYMAKÇIOĞLU EMRE
KEPÇELĠ ELĠF BENGĠSU
ÇALIġKAN RUHĠ
ÖZSOY MERVE
CAN CEM
KORKMAZ ÖZGÜN ONUR
YILDIRIM AYSEL
ÜN BERKAY
MEġE RESUL
ERSÜ YONCA
CEZAĠR BUSE
CEREN CEREN
YILDIRIM ARDA
YEKELER URAZ
YEĞENOĞLU SERALP
ÖZ AHMET SÜHA
ġEKERCĠ MERVEDENĠZ
COġKUN MELTEM
GÖKMEN ĠSMAĠL
KAYA BERKER
SEREZ SERGEN
ġANVER NUMAN
KURTOĞLU MĠRAÇ P
ÇAĞLAR ALĠ
AKBAL ASENA
CANDELER MELĠH
ERGÜN MELĠKE SENA
ÖZCAN BEDRĠYE
OLDAÇ BETÜL
HARUN MEMET HÜSEYĠN
AT? I FEYYAZ
TAġTEMUR BURAK
GEÇĠT ġEYDA
BEHRAD GHAMARNEGAD
ALĠ HASANLĠ
EKMEKYAPAR HARUN
YILDIRIM MURAT
MARĠANA GHECREA
5
9
5
9
10
16
10
8
9
12
11
8
12
12
9
11
7
10
5
11
5
6
11
4
15
12
11
7
11
10
12
5
6
10
7
8
7
8
9
10
12
7
11
17
12
11
11
14
15
5
25
45
20
45
46
82
50
40
50
60
55
40
58
64
45
52
28
50
24
55
20
30
55
20
70
60
55
35
55
50
58
20
26
50
38
38
35
40
44
50
60
35
55
82
60
52
46
70
76
20
Download

Kitapçık Öğrenci Numarası Adı Soyadı Doğru Sayısı Puan B