VIZE
2014
140110018
Ġlayda
BÜLBÜL
EA1
72,5
2014
140110042
Ylham
ACHILOV
EA1
2014
140901005
Mert
BEġLĠ
EA1
2014
140901015
Ali ġan
DÖNMEZ
EA1
2014
140901016
Eyyüp Serkan
KONAK
EA1
2014
140901017
Gül
MAZLUM
EA1
2014
140901025
Beyza
KARABOĞA
EA1
2014
140901027
Zeynep
GÜLER
EA1
2014
140901030
Özge Nur
KENAR
EA1
2014
140905006
Ömer Faruk KURT
EA1
2014
140905007
Hüseyin Mücahit
AYMAZ
EA1
2014
140905011
Melih Tayyip
KIRTAY
EA1
2014
140905014
Habibe
CAN
EA1
2014
140905017
Ümran EVKURAN
EA1
2014
140905021
Muhammed Emin
GÜL
EA1
2014
140905030
Ali Said
KAYA
EA1
2014
141001015
Ġsmail
ÇAĞILCI
EA1
2014
141001026
Eda
AKIN
EA1
2014
141001038
Ahmet
ÜLKER
EA1
2014
141001095
Mehmet
BOZYEL
EA1
2014
140110002
AyĢe
CEYLAN
2014
140110003
Sevgi
DOĞAN
2014
140110004
Nurullah
ÇĠMEN
34,5
82
74,5
81,5
83
58,5
82
68,5
85
72
77
79
75,5
78,5
girmedi
89,5
84
78
51
EA2
69,5
EA2
60
EA2
43
2014
140110014
Seden
ÖZBEK EA2
2014
140110025
Hatice
FURAT
2014
140110027
Ahmet Alperen
GEDĠKOĞLU EA2
2014
140110029
Merve
KAYA
2014
140901003
Eyüp
AYDOĞAN
2014
140901004
Pelin
SARIKAYA
2014
140901011
Medine
KOÇYĠĞĠT
2014
140901013
Merve
ÖZTÜRK
2014
140901014
Fatma
KORK
2014
140901031
Oğuzhan
KESĠM
2014
140901038
Emre
GÜL
2014
140901041
Eyüp
TAYLAN
2014
140905002
Mahmut Sami
GÖK
2014
140905020
Beyza
GÖKTEPE
2014
141001082
Sezer
ALTUN
2014
141001084
Gizem
AKTEMUR
2014
141001090
Nisanur
ATCI
2014
140110012
Abdulmelik Rifat
TEPELĠ
2014
140110020
Muhammed ġamil
ÖZKAN EA3
2014
140110022
Fatih
TAġDEMĠR
EA3
2014
140110030
Kübra
SAYHAN
EA3
2014
140110034
Elçin
YALINKILIÇ
EA3
2014
140110041
Osman
MERTOĞLU
EA3
2014
140901002
Mustafa Cihat
YURDAKUL
EA3
2014
140901008
Ali
UĞUR EA3
2014
140901010
Murat
DENĠZ
EA2
63
79,5
48
EA2
80
EA2
65,5
EA2
80,5
EA2
76
EA2
52,5
EA2
77
EA2
29,5
EA2
62,5
EA2
51,5
EA2
65,5
EA2
73
EA2
89
EA2
75
EA2
82
EA3
EA3
65
38
27,5
82,5
68,5
63,5
60,5
69,5
56
2014
140901012
Merve
ADAK
EA3
2014
140901021
Cansu
KAHRAMAN
EA3
2014
140901029
Emine
UZUN
EA3
2014
140901037
Yasin
SARIKAYA
EA3
2014
140905016
Aydın
GÜVEN
EA3
2014
140905024
Ali Kemal
GÖZÜKARA
EA3
2014
140905035
Recep
ÇAKIR
EA3
2014
141001028
Abdullah
ERDEM
EA3
2014
141001109
UYSAL
Hilal
EA3
2014
1409010010 Konul
MAMMODOVA
EA3
2014
140905038
M.Tayyip
AVADOS
EA3
2014
140110006
Eyüp
ECER
EA4
2014
140110007
Ceren
DENĠZ
EA4
2014
140110010
Elif
SEVEN
EA4
2014
140110021
Celal
MĠNÜGÜ EA4
2014
140110023
Gülfer
COġKUN EA4
2014
140110024
Elif Nur
EMANET
EA4
2014
140110033
Erkam
ÇĠFTÇĠ
EA4
2014
140110037
BüĢra
KUZU
EA4
2014
140901018
Cihangir
SOYLU
EA4
2014
140901040
Cem Umut
UYSAL
EA4
2014
140905008
Betül
AKKUġ
EA4
2014
140905009
Beyza
KÖSEOĞLU
EA4
2014
140905018
Emin Çağrı
ERGÜNEġ
EA4
2014
140905023
Bilal
KESER
EA4
2014
140905025
Burak
ALTINSÖZ
EA4
72
68
80
69
63
65
63
87
82,5
89,5
57,5
47,5
58,5
76
girmedi
74
93
62
54
71
girmedi
76,5
62
92
82
85,5
2014
140905027
Halide
KAHRAMAN
EA4
2014
140905029
Furkan
GÜNEBAKAN
EA4
2014
140905036
Halime
KABAK
EA4
2014
141001062
Gizem
KOL
EA4
2014
141001093
Damla
GÖRDÜ
EA4
2014
140110001
Samet
ÖZDOĞAN
EA5
2014
140110005
Melike
YĠĞĠT
EA5
2014
140110011
Selim
DURAN
EA5
2014
140110016
Muhammet
DEMĠR EA5
2014
140110026
Haydar
SALAS
EA5
2014
140110036
Oğuzhan
SARGIN
EA5
2014
140901001
Mete
MERT
EA5
2014
140901009
Ġbrahim Ethem
TERZĠ EA5
2014
140901022
Mustafa
BEDĠR
2014
140901026
Murat
ÇAKICI EA5
2014
140901032
Muhammet Kağan
KOCAMAN
EA5
2014
140905037
Hasan
PALALI
EA5
2014
141001012
Kadriye
SAVURMUġ
EA5
2014
141001068
Merve
ÜNVER
EA5
2014
141001073
Okan Mustafa
YILDIZ
EA5
2014
141001098
Hanife Gül
ÇEVĠK
EA5
2014
140901036
Ramazan
KAYA
EA5
Mustafa
KELEġ
EA5
2014
EA5
2014
140110008
YeĢim
ÖZ
EA6
2014
140110013
Sena
BAYIM
EA6
2014
140110015
Yasemin
TEKTEMUR
EA6
56,5
42
73
96
90
65,5
63,5
53
0
59,5
63
54,5
70,5
57,5
73
83
72
64,5
95,5
84
87
43,5
48
80
71
69
2014
140110017
ġeyma
DURUKAN
EA6
2014
140110031
Sema
KARAOĞLU
EA6
2014
140110039
Seyyid Hüseyin
ARACIER
EA6
2014
140901024
Zeynel Abidin
BĠNĠCĠ
EA6
2014
140905001
Tuba
KOCA
EA6
2014
140905041
Zinnet
ARICI
EA6
2014
141001055
Tayyip
ÖZSÜRÜNÇ
EA6
2014
141001070
Zeynep
ÇELĠK
EA6
2014
140110032
NAMİYE
KARA
EA6
2014
130905012
Yeliz
ġAHĠN
EA6
2014
140901043
Şükran
ÇELĠK
EA6
2014
140110045
Tuçe
YABANCI
EA6
77,5
62,5
43
33,5
74
41
78,5
84
53,5
girmedi
37
65,5
Download

EA Sınıfları için TIKLAYIN