Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/ BORDO AMFİ TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
13102811001
KÜBRA AKAR
13102811002
DĠLARA ĠRATCI
13102811003
AHMET ONUR DURAN
13102811004
ZEYNEP KĠBAR
13102811005
ESRA GÜZEL
13102811007
MAHMUT GARZANLI
13102811008
SAMĠ TAVġAN
13102811009
VOLKAN ġAHĠN
13102811010
SERHAN AKIN
13102811011
AYÇA ÇETĠNOĞLU
13102811012
ESRA HACISALĠHOĞLU
13102811013
FATMA NUR ZENGĠN
13102811015
YELĠZ ġEN
13102811016
SELĠN AKAR
13102811018
FATMA ACAR
13102811019
ġEVKET SÜMBÜL
13102811022
ALĠ GÜZELER
13102811023
RAMAZAN KARAAĞAÇ
13102811024
KENAN TAVLAR
13102811025
MÜNEVVER TEKĠN
13102811027 MUHAMMED TAHĠR PATAN
13102811028
SÜMEYYE ACARLI
13102811029
BAġKAN YUSUFOĞLU
13102811030
OĞUZHAN TANRIVERDĠ
13102811031
BANU GÖDEK
13102811032
ÖMER GÜLER
13102811033
ZÜLFĠYE ERBEYĠN
13102811035
FATMA TEMÜR
13102811036
ZEYNEP AKDAĞ
13102811037
ĠMAM ĠPEK
13102811038
YUNUS EMRE AYDIN
13102811039
BEYZA AYDIN
13102811041
NECMĠ CIKIT
13102811042
BURCU KURTOĞLU
13102811043
VEYSEL ÖZTAġ
13102811044
AYLĠN ERGĠN
13102811045
YASEMĠN GÜMÜġTEKĠN
13102811046
AHMET FENER
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/ MAVİ AMFİ TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Anestezi (ĠÖ)
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
13102811047
13102811048
13102811049
13102811050
13102811051
13102811052
13102811053
13102811056
13102811057
13102811058
13102811059
13102811060
13102811061
13102811062
13102811063
13102811064
13102811065
13102811067
13104010008
13104010047
13103410003
13104210001
13104210002
13104210003
13104210004
13104210007
13104210008
13104210009
13104210010
13104210011
13104210012
13104210013
13104210014
13104210015
13104210016
13104210018
13104210019
13104210020
AYġENUR BOLAT
HATĠCE OKTAY
ERKAN ÇÖPLÜ
ÖMER AKTUĞ
ELANUR MAZLUM
LEVENT AKÇAY
NEVZAT GÜMÜġTAġ
SEMRA GÜNAÇTI
ELĠF ÇEVĠK
TUĞÇE ÇAKIR
ĠBRAHĠM KOÇ
MEHMET KILIÇ
RIDVAN BELĠM
DAMLA BAġARAN
BUSE KESEN
ÇETĠN TURAN
DOĞUKAN ERBAġ
ÇĠĞDEM ġAHĠN
AYġENUR SAKARYA
NEZĠR ÇETĠN
ÜMMĠHAN KAYA
ERKAM KARAHAN
MUSTAFA USTA
ESRA ÖZ
ATĠLLA BULUT
KÜBRA DEMĠRCAN
ADĠL KARABULUT
GÖKHAN EMĠN AZAKLI
FATMA ER
PINAR KOYUNOĞLU
DĠLARA VURUR
TANER KUTBAY
MERVE TOYGAR
EDA ARSLAN
REġĠT TATLI
NESLĠHAN YAVUZ
BÜġRA ÜÇGÖZ
SEVĠLAY BALCI
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/YEŞİL AMFİ TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Odyometri
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
13104210021
HASAN SENCER ĠMER
13104210022
ABDULLAH KURT
13104210023
ESRA YILMAZ
13104210024
FADĠME YASAK
13104210025 SEHER RÜMEYSA BAKĠ
13104210026
SERTAÇ NALBANT
13104210027
YEġĠM AYDIN
13104210028
BARIġ DEMĠR
13104210029
CEYLAN DERVĠġOĞLU
13104210030
ÖMER FARUK ARIK
13104210031
AHMET DARUN
13104210032
ELĠF APAYDIN
13104210033
ERTUĞRUL ÖNAL
13104210034
FURKAN TURAN AHĠ
13104210036
ĠREM SANCAK
13104210037
HASAN ĠSTEK
13104210038
DERYA KAPLAN
13104210040
HARUN YILMAZ
13104210101
EZGĠ ġĠMġEK
13104210102 BERNA BURCU ÖZTUNÇER
13104210103
HAMĠDE EVLĠYAOĞLU
13101510002
GAMZE PASLI
13101510003
GÜLġAH TÜTÜNCĠ
13101510004
MEHTAP ARSLAN
13101510005
ÖZLEM DERELĠ
13101510007
ELĠF NUR BAġ
13101510010
HATĠCE YAZICI
13101510012
ġĠRĠN AYÇĠÇEK
13101510013
BURCU ÇOLAK
13101510014
PELĠN ALP
13101510016
SAADET AKSOY
13101510018
NURAN ÖZBAKIR
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/KONFERANS SALONU TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım
13101510026
13101510027
13101510028
13101510029
13101510030
13101510031
13101510032
13101510035
13101510036
13101510037
13101510038
13101510039
13101510040
13101510041
13101510042
13101510043
13101510044
13101511001
13101511003
13101511004
13101511005
13101511006
13101511007
13101511008
13101511009
13101511010
13101511011
13101511012
13101511014
13101511015
13101511016
13101511017
13101511018
13101511019
13101511020
13101511021
13101511022
13101511024
13101511027
13102010062
NESLĠHAN ÇAĞLA KAHRAMAN
FEYZANUR AKTÜRK
GÜLġAH YILMAZ
BETÜL HARBUTOĞLU
BÜġRA UYSALCAN
EYLÜL ÖZER
SĠBEL KATĠPOĞLU
CEMRE NAZ ÖZDOĞAN
NESRĠN KUġDĠL
HATĠCE NUR ÇAPOĞLU
ARZU GÖÇ
PINAR ÖZBAKIR
EBRAR KALÇA
MERVE YAZICI
EZGĠ ULUTAġ
FAZĠLE BAġ
DERYA BĠLGĠN
FATMANUR TERZĠ
KÜBRA USTA
SĠNEM ÖZMETĠN
EDANUR ÖZER
FATMA AKTAġ
AYġE HALDIZOĞLU
EBRU BĠLEK
SEHER GÜL KARA
EDANUR ÇELĠK
ÖZNUR YILDIZ
TÜLĠN YILMAZ
DĠLARA ĠLGÖY
DĠLEK GÜRSOY
MERVE KILIÇARSLAN
SEDA SAĞLAM
SERAP TĠRYAKĠ
NESLĠHAN AYDĠN
ÖZGE OFLUOĞLU
FATMA AKOT
BÜġRA YILMAZ
YASEMĠN TURAN
HAVVA UYSAL
UĞUR DOĞAN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-02 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Ġlk ve Acil Yardım
13103810001
13103810003
13103810005
13103810006
13103810007
13103810008
13103810009
13103810010
13103810011
13103810013
13103810015
13103811003
13103811004
13103811006
13103811007
13103811009
127051003
127051005
127051006
13071010003
13071010005
13071010010
13071010011
13071010012
13071010013
13071010015
13071011005
13071011006
13071011007
13102010059
AHMET BÜTÜNER
ESRA YILMAZ
TÜLAY DÖNMEZ
ZEYNEP BĠNAN
DĠLEK KARAAĞAÇ
ALPER KUMAġ
MUSTAFA SÖNMEZ
HASAN HÜSEYĠN ÜNVER
ASLINUR BĠLGĠN
MĠYASE CANBAZ
MAHMUT ÇAVUġ
BANU ARSLAN
FATMA KAMBUR
ÇAĞLA ÖZTÜRK
HAZAL KÜBRA UZUN
FURKAN LEMAHMUTOĞLU
GÖKHAN HEPġEN
YUNUS GÜMÜġ
NEVRES SELĠM BAYLAN
RAMAZAN GÖKÇEK
ALEYNA EMĠN
SERKAN KURT
ÖZGÜR DURMUġ
NĠLAY IġIK
CANSU KURTULUġ
EBRU ALBAYRAK
ELĠF AKSOY
ĠBRAHĠM SEMĠH KALAY
SĠNEM ALTANLAR
FATĠH CAN KADIOĞLU
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-07 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Büro
Büro
Büro
Büro
Büro
Büro
Yönetimi ve Yönetici
Yönetimi ve Yönetici
Yönetimi ve Yönetici
Yönetimi ve Yönetici
Yönetimi ve Yönetici
Yönetimi ve Yönetici
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Asistanlığı
Asistanlığı
Asistanlığı
Asistanlığı
Asistanlığı
Asistanlığı
13072110002
13072110003
13072110005
13072111004
13072111005
13072111006
127181102
13071810001
13071810003
13071810006
13071810007
13071810009
13071810010
13071810011
13071810012
13071810014
13071810015
13071811001
13071811002
13071811003
HASAN ĠSAOĞLU
MERT ORHAN TOKAT
OĞUZHAN ASLAN
ANIL MAZLUM
SAMET ÇELĠK
HATĠCE KURTULUġ
OSMAN EMRE HACISALĠHOĞLU
EDANUR KESTANE
MERVE ÇUVALCI
YASĠN BURAK ÖZGÜDEN
ÜMRAN ÖZTÜRK
DENĠZ KAYNAK
ÖMÜR AKBULUT
BURCU KAYHAN
KÜBRA YILDIRIM
GÖKHAN SARI
MUSTAFA TONYALI
GÜNGÖR AYDIN
ÇĠĞDEM AKSOY
KÜBRA KARSLI
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-03 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
13071811004
13071811006
13073710001
13073710002
13073710003
13073710005
13073710101
13073610003
13073610005
13073610101
13102510004
13102510005
13102510006
13102510009
13102510012
13102510016
13102510017
13102510020
13102510021
13102510022
ÇAĞLA BÜLBÜLOĞLU
ÖZNUR BEKAR
FERDĠ SINAKÇI
EMĠNCAN BALÇIN
BURAK BAYRAK
SONAY ERSÖYLEYEN
MERVE YĠĞĠT
KÖÇER ÖZTÜRK
ġEYDA GÜNDÜZ
KÜBRA KURAN
EMĠNE KURT
MURAT ZENGĠN
MUSTAFA SÜNER
HAMDĠ ÇAĞRI KANSU
HAMĠDE GĠZEM TOPÇU
ERDĠ YENĠGÜN
HASĠBE ĠPEK BAYYĠĞĠT
RIFAT BAYTEKĠN
ALEV TOPALOĞLU
BÜġRA BANKO
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-08 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Optisyenlik
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
13102510024
ĠSA KUġDOĞAN
13102510029
MERVE MACĠT
13102510031
BAYRAM YĠĞĠT YÜRÜR
13102510032 ESLEM CEREN BÜYÜKSALĠH
13102510034
YÜSRA OKAY
13102510036
EBUBEKĠR ÜNSAL
13102510038
GÖKTUĞ PAK
13102510040
SEMA NUR BABUÇ
13102510042
ELA OKAY
13102510043
HAġĠM ÖZDURAK
13102510046
ĠPEK ĠNCE
13102510048
BETÜL AYGÜN
13102510051
ENDER GÜRER
13102510054
MUHAMMED ALBAY
13102510055 MAHMUT KUBĠLAY BIYIK
13102510056
AYġE SELVĠ
13102510057
MUHAMMER PAMUK
13102510058
YÜKSEL ÖZDOĞAN
13102510060
OSMAN DEMĠREL
13102510061 ECEM ERHAN GÖLGELĠKAYA
13102510063
ESRA TÜTÜNCĠ
13102510064
DUDU ÇAKAL
13102510065
ÖZLEM BAZ
13102510069
MELEK SOLMAZ
13102510070
HĠCRAN BARIġ
13102510072
KÜBRA KOZ
13102510073
Okan AKKUġ
13102510101
BELMA OLMUġ
13073810003
MĠHRĠMAH CĠMġĠT
13073810006
GĠZEM DENĠZ ASĠL
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-101 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
13073810007
SEMA GENÇ
13073810008
ALEYNA BANKOĞLU
13073810009
HARUN ÜMĠT KOÇ
127121006
13071210001
13071210002
13071210003
13071210005
13071210006
13071210007
13071210008
13071211002
13071211003
13071211004
13071211006
13071211008
13071211011
13071211013
13103910001
13103910002
ĠLAYDA BAYTUNÇ
HÜLYA PEKġEN
AYġEN SARI
ZEYNEP KAZANCI
MUHAMMET ġAHĠN
DERYA ÇEKĠÇ
ALEYNA ġĠMġEK
SEVDE NUR TAġDEMĠR
ÖZGE FATMA YILMAZ
DEVRAN ÖZTAġ
MEHMET GÖKMEN
ĠREM YILMAZ
ÇĠĞDEM ÇELENKOĞLU
EBRU BAġAĞA
EMĠNE AKYÜZ
ELĠF AKKAYA
GĠZEM BOYBAY
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-102 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
13103910003
13103910004
13103910005
13103910007
13103910009
13103910010
13103910011
13103910013
13103910016
13103910017
HAMZA YILMAZ
KADER BĠRĠNCĠ
MERVE ĠġLEK
GÜLHANIM PEKER
EROL UÇAR
ġÜKRÜ CAN BEYAZ
GÖKTÜRK KARAAHMETLĠ
FERĠT AYDIN
ÇAĞRI BEKTAġ
DUYGU AK
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-103 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
13103910018
13103910019
13103910020
13103910021
13103910024
13103910025
13103910027
13103910028
13103910029
13103910030
13104010004
13104010005
13104010007
13104010009
13104010010
13104010011
13104010012
13104010014
13104010015
13104010016
13104010017
13104010020
13104010021
13104010022
13104010023
13104010025
13104010026
13104010027
13104010029
13104010030
RUMEYSA ÇOLAK
SENA SELÇUK
SULTAN KESKĠN
SĠBEL MERSĠNLĠOĞLU
AYCAN GEMĠCĠ
FATMA ASLANTÜRK
ELĠF GÜLAÇTI
ZEYNEP OKUMUġ
MUSTAFA ÇOLAK
ZEYNEP AKÇAY
FURKAN SAĞLAM
HĠLAL ASLAN
NURAN KÜÇÜKAYDIN
ÖZGE MERĠÇ
FATĠH ALTINEL
BEKĠR ġAHĠN
HAFĠZE NUR ġADOĞLU
NURĠYE NURHAN ÖNER
SABIR DEMĠRALAY
MERYEM AKIN
SERHAT BULUNGĠRAY
NURCAN YILMAZ
ALEYNA ġENTÜRK
ZEKĠYE KARA
EBRU KARA
HÜSEYĠN EROĞLU
ÖZKAN ALSAN
GÖKÇE AKKAYA
MUHAMMED EMĠN ġAFAK
DENĠZ GÜRBÜZ
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-105 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Ġlk ve Acil Yardım
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ġlk ve Acil Yardım
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
13104010031
13104010032
13104010036
13104010038
13104010039
13104010040
13104010041
13104010042
13104010043
13104010044
13104010045
13104010048
13104010049
13104010050
13104010051
13104010055
13104010056
13104010057
13104010060
13104010061
13104010062
13104010065
13104010066
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 13104010067
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 13104010068
ZEYNEP YAHġĠ
TURGUT DEMĠRCĠ
ERDEM AKTÜRK
KADĠR KURU
BERAT SEMĠH AYDIN
ASUMAN NUR TÜRE
BAHAR DABAN
MEHMET TAYAN
YÜSRA KARASU
HABĠBE TANRĠKULĠ
NURġEN KAPICI
ESRA KÜÇÜKCELEP
EDA KARACA
DEMET ÜNVER
FERDA KARAMAN
FERDĠ BURAK BALLI
ORHAN UYĞUN
SEMĠHA KÖSE
BURAK TÜRK
ANIL ALYAGUT
BURAK ÇELLĠK
BURÇĠN DÜZDABAN
FATMA KÖKCÜ
MUHAMMET ERKAN
KOÇAK
YÜKSEL BOZKURT
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-106 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Ġç Mekan Tasarımı
Ġç Mekan Tasarımı
Ġç Mekan Tasarımı
Ġç Mekan Tasarımı
Ġç Mekan Tasarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
13104010071
YASEMĠN BĠTERGE
13104010072
KÜBRANUR ÇĠÇEK
13104010073
MELĠH GÜLTAġ
13104010074
ZEHRA TOPRAK
13072210001
NEVĠN SAĞLAM
13072210002
SELĠN ÖZDEMĠR
13072210003
ġEHVAL SOLAK
13072211001
SEDA BÜBERKÖKÜ
13072211002
KENAN ġAHĠN
13073310001 MUSTAFA HĠLMĠ SAĞLAM
13073310002
RUġEN OYAN
13073310005
HACER AYDIN
13073310008
DENĠZ ZEREN
13073310010
KUBĠLAY SARAÇOĞLU
13072910001
YEġĠM ÇELĠK
13072910004
GÜZĠDE KOÇ
13072910006
MERVE AYDIN
13072910007
FATĠH DELĠLOĞLU
13072910008
MELEK KÜÇÜK
13072910009
SEMĠH BAYRAKTAR
13072910010
HAMĠ SARAL
13072910012
MELĠSA ADA
13072911001
ÖZGE YAZICIOĞLU
13072911002 MELĠH MERT PEMBEOĞLU
13072911003
BÜġRA ORHAN
13072911004
ELĠF DANIġ
13072911005
TUFAN ÇOLAK
13102710007
EMĠNE KIRAN
13102710008 BATUHAN ġEVKĠ KARAKUġ
13102710010
TOLGA HOROS
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-201 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
13102710012
VEYSEL DEMĠR
13102710019
AYġENUR DĠġLĠ
13102710021
NURSAÇ AKBULUT
13102710026
ÜMRAN BALCAN
13102710028
AHMET KÖSE
13102710031 MUHAMMET SERDAR ÇITIRIK
13102710034 MELĠKE SULTAN KAYAALP
13102710041
AYSU ġENER
13102711001
TESLĠME TURGUN
13102711004
MERVE SARI
13102711009
SEVĠM KAYA
13102711012
ÇĠĞDEM ÖZYĠĞĠT
13102711016
ALĠ HĠKMET AYDIN
13071310001
DAMLA SEVĠNDĠK
13071310002
ALĠ KILIÇ
13071310003
BÜġRA VAROL
13071310004
EFKAN GÜRSU
13071310005
BERKANT BUĞU
13071310006
NESLĠHAN HEKĠMOĞLU
13071310007
EMRAH NUHOĞLU
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-202 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Lojistik
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi
Ġlk ve Acil Yardım
13071311002
13071311003
13071311004
13071311005
13072410001
13072410005
13072410007
13072410008
13072410009
13072411002
ESRA GENÇALĠOĞLU
GÜLAY ÖZYURT
GÖRKEM AKYOL
ONUR ÖNVERMEZ
GÜVEN OZAN SARAÇ
KADĠR NAZLI
HATĠCE KÜBRA BEġLĠ
ġULE ġAFFAK
AYNUR LĠKOS
ĠZEL USTA
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-205 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
13102810009
13102810010
13102810011
13102810013
13102810014
13102810015
13102810016
13102810018
13102810019
13102810020
13102810021
13102810022
13102810023
13102810027
13102810028
13102810029
13102810030
13102810031
13102810032
13102810033
RAMAZAN ALTUN
FATMA ġAHĠN
ONUR ġALLIEL
MERVE BALTACI
SEFA EKĠCĠ
ĠSMAĠL KOPMAZ
SAĠT BAYINDIRLI
SEVĠLAY YAVUZ
BERNA GÜNDÜZ
ENDER YASĠN UYSAL
YUNUS ÇĠÇEK
KÜBRA EKġĠ
EBRU KARTAL
MUHAMMED ERDAL MÜHÜRDAROĞLU
HÜLYA DENERĠ
GAMZE ÇELĠK
ALĠRIZA ALAK
HĠLAL AKMAN
BARIġ YAYLA
DĠLEK LĠDA DOĞAN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-203 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elektronik HaberleĢme
Teknolojisi
Elektronik HaberleĢme
Teknolojisi
Elektronik HaberleĢme
Teknolojisi
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
DıĢ Ticaret
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
13073210003
EġREF YENEROĞLU
13073210007
HAKAN TOPAL
13073210009
Emre AKSOY
13071040001
13071040004
13071040005
13071040006
13071040009
13071040010
13071040011
13071041001
13071041002
13071041005
13102810001
13102810002
13102810003
13102810005
13102810006
13102810007
13102810008
BÜġRA KAYGUSUZ
ÖMER YILDIZ
MERVE ġAHĠN
MEHMET ANIL ABANUZ
GÜLġAH KIRIKOĞLU
MELĠH HEKĠMOĞLU
Melikhan KURAN
ELĠF ÇAVDAR
TOLGAHAN KAYA
AHMET ġANLI
ELĠF GÜNEY
ÖMER ALPER
HANDAN KAYA
MERTKAN GÖK
SELĠN PĠRSELĠMOĞLU
MELEK ÖZGÖREN
MUSTAFA ACER
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-206 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anestezi
Anestezi
Ġlk ve Acil
Yardım
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
13102810034
13102810035
MERVE ÖZEN
YASĠN AKTAġ
13102810036
AYġE NUR ESMA GÜNDÜZ
13102810037
13102810038
13102810039
13102810041
13102810042
13102810044
Anestezi
13102810045
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
13102810047
13102810048
13102810049
13102810050
13102810051
13102810052
13102810054
13102810056
13102810057
13102810058
ġAHNUR KARACA
DĠLARA TÜRK
OĞUZHAN KARADENĠZ
KÜBRA HOYUR
DĠLAN GÜZEL
SÜMEYYE AYDIN
FERAHĠ SĠMGE
KARAMAHMUTOĞLU
ERGÜN ALTUNEL
BÜġRA KÖROĞLU
MUSTAFA YĠĞĠT
AHMET YILDIZ
GÖZDE ODABAġ
KÜBRA BOZYEL
UMUT GENÇ
HÜSNA BOZKURT
EMRAH DURAN
MĠNE KARA
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-204 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Anestezi
13102810059
13102810060
13102810061
13102810062
13102810063
13102810064
13102810065
13102810067
13102810101
13102810102
ESRA GÖK
MEHMET SUPHĠ BAYSÖZ
HÜSEYĠN AKIN
ĠPEK GÜLEÇ
TÜLAY ARIK
MUSTAFA PALĠÇ
GÖZDE ÇELĠK
ELVAN NUR TAYAR
TUĞÇE BATUR
GÜNEġ DOĞAN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-207 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
Anestezi
13102810104
NESRĠN YILMAZ
Anestezi
13104010006
SILACAN ATAY
Çocuk GeliĢimi
13101510019
BAHAR HANCĠ
Çocuk GeliĢimi
13101510020
ESRA ALTINDAġ
Çocuk GeliĢimi
13101510021
ġEYMA TÜRK
Çocuk GeliĢimi
13101510023
HAVVA KOÇAK
Çocuk GeliĢimi
13101510024
SEDA NUR DEMĠREL
Çocuk GeliĢimi
13101510025
AYNUR AKGÜN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-214 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım (ĠÖ)
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
13102010063
13102010064
13102010066
13102010069
13102010070
13102010071
13102010072
13102010073
13102010074
13102010076
13102010078
13102010079
13102010080
13102010081
13102010083
13102010084
13102010107
13102010111
13102010112
13102010115
13102010117
13102010123
13102010125
13102010127
13102011120
13102710003
13102710030
13102710037
13104010018
13104010019
13102010056
13102010058
RESUL ÇELĠK
HABĠBE BĠRĠNCĠ
YUSUF AKBURU
EMRE ġENTÜRK
MERVE GENÇ
AGĠT ÜLKÜ
ABDURRAHMAN YILMAZ
ABDÜLKADĠR DAYI
HAVA NUR BÜLBÜL
BETÜL TÖREMEN
SERPĠL ULAġIR
BERNA KOPAL
AYġE ELCĠK
ġÜKRAN GÜMÜġ
ÖZGE NUR SATILMIġ
AYġE GÜZELDAL
HĠLMĠ HADĠ ATAÖV BĠLDĠK
SELÇUK ġAHĠN
UĞUR TEMUR
AKIN KIRCA
ADEM AKKAġ
ĠSMAĠL DAYI
MEHMET ÇĠFTÇĠ
SAĠME ÖZER
EBRU AYDIN
TUĞÇE YILMAZ
ġEYMA COġKUN
BURAK TERZĠ
ÖMER OZAN ĠNCE
BEGÜM KURTARAN
ESRA YILMAZ
ĠLKNUR SAPAN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
PELİTLİ/DERSLİK-217 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
DiĢ Protez Teknolojisi
ĠĢ ve UğraĢı Terapisi
ĠĢ ve UğraĢı Terapisi
ĠĢ ve UğraĢı Terapisi
ĠĢ ve UğraĢı Terapisi
ĠĢ ve UğraĢı Terapisi
ĠĢ ve UğraĢı Terapisi
13103010002
13103010004
13103010005
13103010007
13103010008
13103010009
13103010010
13103010011
13103010012
13103010013
13103010014
13103010015
13103010016
13104010052
13103410006
13103410007
13103410009
13103410010
13103410011
13103410015
BĠROL GÜLTEPE
ĠPEK YĠĞĠT
AHMET OZAN CĠHANOĞLU
MERVE POLAT
GÖKÇE KAYNAR
SEFA BAġAK
SUNA CEREN ATASOY
ÖZLEM ġAHĠN
SEYDA NUR YIĞCI
FATMA KESTĠOĞLU
TUĞBA CANEL
GÖKHAN ÖZKAN
ÇAĞRI BĠNDĠK
RUKĠYE KARAKEÇĠLĠ
GÖZDE GÜNAY
MUHAMMET KARTAL
GAMZE EYÜBOĞLU
HALĠL ĠBRAHĠM ERDEM
ZEHRA YILDIZ
ÖZLEM AYGÜN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
YOMRA YERLEŞKESİ DERSLİK-403 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
127201102
ERDĠNÇ ÖZTÜRK
127201107
MEHMET REġĠT KORKMAZ
127201141
BURÇĠN YÜCEL
13102011002
ĠRFAN AKDAĞ
13102011003 SERPĠL DUMAN KARAKADIOĞLU
13102011005
BAYRAM CIRCIR
ġENGÜL RABĠA
13102011007
HACIHASANOĞLU
13102011010
MERVE ALTUNTAġ
13102011011
DENĠZ DEMĠRYÜREK
13102011012
TUĞÇE KÜÇÜKAKYÜZ
13102011013
ÇĠLEM DAMLA DĠLEK
13102011016 SÜLEYMAN ÜMÜT CAN ÜLKER
13102011017
AYġE KILINÇ
13102011018
NAZĠFE UTKU
13102011019
FĠDAN ALP
13102011020
MUHAMMET HASAN UYAR
13102011021
ġENNUR AKYÜZ
13102011023
TANER HĠMMETOĞLU
13102011024
OSMAN KAYA
13102011026
NURDAN DENĠZ OLUCAK
13102011028
EMĠNE AKINCI
13102011030
ELĠF ÖNDEġ
13102011032
DAMLA KAÇAR
13102011034
ÖMER GÜNĠ
13102011036
MĠNE ERÇĠN
13102011040
GÖRKEM SAKA
13102011041
AYġE CENKIZ
13102011042
EMĠNE BOZKIR
13102011045
CANER AVCI
13102011048
ġEYMA YILMAZ
13102011049
SERDAR ÖLMEZ
13102011050
NAGĠHAN MERVE DEMĠR
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
YOMRA YERLEŞKESİ DERSLİK-404 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
ve
ve
ve
ve
Acil
Acil
Acil
Acil
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
(ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım
13102011051
TUĞBA ZENGĠN
13102011053
ZEKĠYE YANIKER
13102011054 BĠLGĠNUR BAHAR TÜRKMEN
13102011055
SERCAN ĠNCESÖZ
ABDULLAH KAĞAN
13102011056
YILDIRIM
13102011057
EMRE DEMĠR
13102011059
TÜRKER FĠLĠZCAN
13102011060
YEġĠM BEZAN
13102011061
EMĠNE ÇOBAS
13102011063
MUSTAFA MUTLU
13102011067
RAMAZAN NARCI
13102011068 ALKAN HACIHAMZAOĞLU
13102011070
NEVĠN ZĠREK
13102011071
YASĠN ÇAKIR
13102011072
CABĠR BOZKURT
13102011075
TUBA DÜKEN
13102011077
TURAN YAZICI
13102011078
DERYA BĠLGĠN
13102011079
MEHMET KAHRAMAN
13102710015
KEMAL EMEL
13102710035
ELĠF GÜVEN
13102710036
YÜKSEL ĠKĠNCĠ
13102711008
BELGÜZAR YAġAR
13102711010
AYKUT OĞUZHAN
13102811055
FERHAT ÇĠFTÇĠ
13103010006
SÜLEYMAN ÇELĠK
13104010046
ADEM BOYRAZ
127201028
OZAN KÜÇÜK
13101510101
MEHMET ALĠ AKBULUT
13102010003
UĞUR SAĞLAM
13102010004
HĠLAL PEHLĠVAN
13102010005
NESLĠHANNUR ERSĠN
Not: MUAF OLUPTA LİSTEDE İSMİ OLANLAR BU DERSTEN SORUMLU DEĞİLDİR.
YOMRA YERLEŞKESİ DERSLİK-405 TÜRK DİLİ-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Acil
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
Yardım
13102010008
13102010009
13102010010
13102010012
13102010013
13102010014
13102010018
13102010019
13102010021
13102010023
13102010026
13102010028
13102010030
13102010032
13102010033
13102010034
13102010035
13102010037
13102010039
13102010040
13102010043
13102010044
13102010046
13102010047
13102010049
13102010051
13102010052
13102010055
ABDULLAH TECĠMER
MESUT SABIR
SENA AġIK
ELĠF HARMAN
YASMĠN KOCAKAYA
EMĠNE ÇAĞLA ÇOBAN
HALĠL AKSOY
ÖMER FARUK BĠRĠNCĠ
ALĠ OKCANOĞLU
HASAN KARAÇAR
EBRU GÜLER
MERVE KARAġAH
OĞUZ CAN BAYKAL
RECEP ZENGĠN
BETÜL BALTACI
MAHMUT RAġĠT ĠZCĠ
ÜNAL ÖZBAKIR
KÜBRA ĠZMĠR
ĠLĠMDAR TAHA GÜLEÇ
OĞUZHAN ALTUNIġIK
SAMET ġENTAġ
ĠBRAHĠM ETHEM YILMAZCAN
YASEMĠN HASANÇEBĠ
VALĠDE YILMAZ
REYHAN MERVE OĞUZ
SONAY TÜYSÜZ
HANĠFE YAVUZ
YONCA KÖSEOĞLU
Download

BORDO AMFİ TÜRK DİLİ