1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Öğrenci No
1020215259
1020216026
1020216119
1020216120
1020216121
1020216122
1020216123
1020216124
1020216125
1020216126
1020216128
1020216129
1020216130
1020216132
1020216134
1020216136
1020216137
1020216138
1020216139
1020216140
1020216141
1020216143
1020216144
1020216145
1020216146
1020216147
1020216148
1020216150
1020216151
1020216152
1020216153
1020216154
1020216155
1020216159
1020216160
1020216161
1020216162
1020216163
1020216164
1020216165
1020216166
1020216168
1020216169
1020216170
1020216172
1020216173
1020216175
1020216176
1020216177
1020216178
1020216180
1020216181
1020216182
1020216183
1020216186
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM BĠLGĠN
MURAT ENES YILMAZ
MERVE VURUCU
DENĠZ AKPUNAR
CENNET ÖZKAN
ESRA ÇOBAN
ġÜKRÜ AYDIN
MEHMET HAKKOMAZ
MĠRAÇ BOZKURT
SEDA KÖKSAL
MĠHRĠBAN ĠLKHAN
UFUK AKAY
GÜLġAH KORKMAZ
MUSTAFA KILIÇYAY
ÖMER FARUK ÖZSEÇER
BURCU YILMAZ
SEVGĠ TOPRAK
ġERĠFE KARAGÜL
MEHMET ZAHĠT BAKTIR
EMĠNE ÇĠÇEK
HAKAN ÜSTÜN
ESRA ÇELĠK
ÜMĠT CEBELOĞLU
MESUT KÖK
HALĠL ĠBRAHĠM SOLAK
SELMA SADE
YASEMĠN BAĞCĠ
SALĠHA MERVE OKAN
BÜġRA TĠMOÇĠN
KÜBRA SALMANLI
HABĠBE EFE
MERVE KARAYILAN
SELĠN NUR AKIN
PINAR YURTTADURMAZ
CEMĠLE GÜLSÜM DAĞLAR
GÖKHAN CAVLAK
SALĠHA EROĞLU
HAFĠZE TANSU DÜZENLĠ
ELĠF TAġDEMĠR
HAKKI ERDOĞAN
ALĠ CAN KOÇYĠĞĠT
ÖZNUR EKĠCĠ
ÜMĠT BAZ
BURCU DEMĠR
HÜSEYĠN DURAN
ÖMER TOPÇU
GAZĠ POLAT
AYDIN AKKAYA
MEHMET YILMAZ
NURCAN KAÇAN
YAVUZ SELĠM ALTINKAYNAK
MERVE UZUNOĞLU
YENER YILDIRIM
YASEMĠN ERDOĞAN
MEHMET ÖZKAN
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. A. Aslıhan ÇELENK
Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KÖSE
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Prof. Dr. Faik BĠLGĠLĠ
Yrd. Doç. Dr. Halit MAMMADOV
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVĠT
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Prof. Dr. Hayriye ATĠK
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Ferit KULA
Yrd. Doç. Dr. Ahmet HASKÖSE
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Doç. Dr. Ferit KULA
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Prof. Dr. Faik BĠLGĠLĠ
Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVĠT
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Prof. Dr. Hayriye ATĠK
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Prof. Dr. Hayriye ATĠK
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Prof. Dr. Faik BĠLGĠLĠ
Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVĠT
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Prof. Dr. Faik BĠLGĠLĠ
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Doç. Dr. Ferit KULA
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
1020216187
1020216188
1020216189
1020216190
1020216191
1020216192
1020216194
1020216195
1020216196
1020216197
1020216198
1020216199
1020216202
1020216203
1020216204
1020216205
1020216206
1020216207
1020216208
1020216209
1020216210
1020216211
1020216212
1020216213
1020216214
1020216216
1020216217
1020216219
1020216221
1020216222
1020216223
1020216224
1020216226
1020216237
1020216239
1020216244
1020216361
1020216362
1020216363
1020216364
1020216365
1020216367
1020216369
1020216371
1020216372
1020216379
1020216504
1020216505
1020216550
1020216652
1020216654
MUSTAFA ATAR
SELMAN KARA
SELMA TÜLEK
GÜLġAH KILIÇ
ENES SAĞLAM
BÜġRA ÜLKÜHAN AKSU
KADĠR GOCUKLAR
MEHMET MUSTAFA ÇAKIR
VEYSĠ KANAT
ÖZGE PALTACI
KADĠR DÖKMECĠ
BÜġRA AYKUL
SEDA YILMAZ
ERDAL FIRAT ÖZKARA
SONGÜL IġIKOĞLU
KÜBRA ERYILMAZ
SELĠN UZUN
FATMANUR KARA
FEYZULLAH ÇĠDEM
MEHMET ÇAKAR
FATĠH SUSAMAZ
FATMA KARAGÖZ
ÖZLEM AKBULUT
ĠSMAĠL CEM ġAġMAZ
MUSTAFA YASĠN MUTLU
HĠLAL KAYAN
GÜVEN ZAĠR
ZEHRA YILMAZ
FATĠH ÇELĠK
MUSTAFA KESKĠN
ÖMER YAKUT
ASLI AÇIKALIN
SERDAR MUHAMMEDNAZAROV
AZAMAT HOJAKOV
ALI REZA HAKĠMĠ
DOVLETGELDI KAKAJANOV
SĠNEM LAÇĠN
ZHAKYPBEK AITMYRZAEV
ELĠF TOSUN
NAZĠFE IġIK
BURCU ALTINÖZ
MERYEM ġAHĠN
GAMZE KAġIKÇI
PINAR KOÇER
HASAN SARIKAYA
HAYRĠYE SULTAN DEMĠRTAġ
UFUK EROL
MUHAMMED MÜCAHĠD SOLMAZ
BĠLAL ASAN
CANSU YOL
GÜLHAN YUMUġAK
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Prof. Dr. Hayriye ATĠK
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVĠT
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Ferit KULA
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Prof. Dr. Faik BĠLGĠLĠ
Prof. Dr. Hayriye ATĠK
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Yrd. Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVĠT
Doç. Dr. Ferit KULA
Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Veli AKEL
Yrd. Doç. Dr. Asım ÇELĠK
Doç. Dr. H. Mehmet TAġÇI
Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN
Prof. Dr. Hayriye ATĠK
Prof. Dr. Faik BĠLGĠLĠ
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Doç. Dr. Halil ALTINTAġ
Yrd. Doç. Dr. Ġlhami VURAL
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVĠT
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Öğr. Gör. Dr. Cüneyt GEDĠKLĠ
Doç. Dr. Mehmet ÖCAL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet HASKÖSE
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Doç. Dr. Ferit KULA
Download

İktisat