1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Öğrenci No
1020124269
1020125774
1020125783
1020125789
1020125826
1020125829
1020125864
1020125865
1020125866
1020125868
1020125869
1020125870
1020125872
1020125874
1020125875
1020125876
1020125877
1020125878
1020125879
1020125881
1020125882
1020125883
1020125886
1020125887
1020125888
1020125889
1020125890
1020125892
1020125893
1020125894
1020125895
1020125896
1020125897
1020125898
1020125899
1020125900
1020125901
1020125902
1020125905
1020125906
1020125908
1020125910
1020125911
1020125912
1020125914
1020125916
1020125917
1020125918
1020125919
1020125920
1020125922
1020125923
1020125924
1020125925
1020125926
Adı Soyadı
MĠTHAT GÜNERĠ
GÖKAY ÖREN
MEHMET HAKAN DĠL
ABDULKADĠR FIRAT
MEHMET GÖBELOĞLU
ÖMER FETHULLAH ERDAL
ĠPAR KÜBRA GÜRER
SEVDE ÇOPUR
GÖZDE YILDIZ
KÜRġAT ERHAN
SEDA BALCI
CENGĠZHAN UÇAR
SEVĠL ALTUNTAġ
AYġE NUR TEPE
DĠLARA AYYILDIZ
CANAN ÜLGER
CENK KARAKUġ
EMEL DOĞAN
MEHMET KABAK
ABDULLAH KUTLUO
HASAN TAġOLUK
AHMET ġAHAN
HACI MUSA CANIPEK
NĠHAN ESRA ÖZER
KÜBRA TORAMANLI
SEYYĠD MUHAMMED DOĞAN
SEMA ATASUN
ADEM KAAN KAHRAMAN
FAHRĠ CĠHAN SANDIK
ÖZGE TUFAN
ÜMĠT EFE
HÜSEYĠN OKAY
CANAN YÜKSELOĞLU
AHMET SOYÇOLAK
MEYMUNE KÖSE
DUYGU ÇELĠK
ALĠ CAN YILMAZ
ĠLKNUR MEġĠNCĠGĠLLER
SEDA TEMĠR
HAFIZA FUAT KAYHAN
APDUSAMED ERASLAN
KÜBRA KILIÇKAYA
AHMET HĠLMĠ ULUHAN
MAHĠNUR ATASOY
GAMZE ARIK
ĠKBAL KILIÇ
AYġE NUR ALTUN
OSMAN BAHÇECĠ
ENGĠN ONUġ
ADEM ÖZEN
FEYZA SARIKAYA
YAĞMUR ÇĠL
MERVE GÜLER
EMRAH GEÇĠRGEN
DĠLEK KAYA
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet HASKÖSE
Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Doç. Dr. Sıtkı ĠLKAY
Prof. Dr. Filiz ÇALIġKAN
Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN
Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ
Prof. Dr. ġaban UZAY
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
Doç. Dr. Veli AKEL
AraĢ. Gör. Selma ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Ġlhami VURAL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet HASKÖSE
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Asım ÇELĠK
Yrd. Doç. Dr. Leyla LEBLEBĠCĠ KOÇER
Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN
Prof. Dr. ġükrü AKDOĞAN
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Prof. Dr. ġaban UZAY
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN
Doç. Dr. A. Aslıhan ÇELENK
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Prof. Dr. ġaban UZAY
Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN
Doç. Dr. Sıtkı ĠLKAY
Doç. Dr. Levent ÇITAK
Doç. Dr. Veli AKEL
Yrd. Doç. Dr. Ġlhami VURAL
Prof. Dr. Filiz ÇALIġKAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
AraĢ. Gör. Elif ġĠMġEK
Yrd. Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Leyla LEBLEBĠCĠ KOÇER
Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Cüneyt GEDĠKLĠ
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Prof. Dr. ġaban UZAY
Yrd. Doç. Dr. Asım ÇELĠK
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
1020125928
1020125929
1020125930
1020125931
1020125933
1020125936
1020125937
1020125938
1020125940
1020125941
1020125942
1020125943
1020125944
1020125945
1020125946
1020125948
1020125949
1020125950
1020125951
1020125952
1020125953
1020125955
1020125956
1020125957
1020125958
1020125959
1020125960
1020125961
1020125962
1020125964
1020125965
1020125966
1020125967
1020125968
1020125969
1020125970
1020125971
1020125972
1020125973
1020125975
1020125977
1020125978
1020125979
1020125980
1020125981
1020125982
1020125983
1020125984
1020125986
1020125987
1020125989
1020125990
1020125991
1020125992
1020126014
1020126146
MESUT ÇELĠK
AHMET GÜLER
AYġENUR YOSUNLUKAYA
YASĠN ÜNLÜ
KÜBRA DEMĠRAYAK
GÜL MERAL
AYNUR SARIDAL
ELĠF BULAT
GAMZE GÜNEġ
MUHAMMET ġAMAT
ELĠF KOÇAK
ġEYDA HASKARAKULLUKÇUO
BURAK BATMAN
OZAN KIZILTUNÇ
MUHAMMED BEDĠR COġKUN
NURAY ÇAĞINDA
ġULE TURHAN
KEMAL BURAK ULUDAĞ
ĠSMAĠL ATMACA
EDA ULUTOPCU
SALĠH NURĠ AKCA
KUMRU BAġARAN
TUĞBA BOLAT
SOLMAZ MIZRAK
MUHAMMED ESAD GENÇ
DĠLEK GÖZÜAÇIK
DENĠZ DEMĠR
ARĠF MEHDĠ YAġAR
MEHMET ĠġGÜÇ
HĠLAL AVCI
BESAT ATEġ
ÖMER KÖSE
DUYGU DOĞAN
ALĠ CEYLAN
ÖZGENUR KAYA
SERHAT ALTINOK
MELTEM ÇOġKUN
BENGĠ ZÜHAL KARAGÜZEL
ZEHRA ERSAY
GONCA AVCI
HAMDULLAH DEMĠR
MERVE DURSĠN
SABĠHA GĠZEM AKYÜREK
EMRE GÜNEġ
FĠLĠZ ALKAN
BARIġ ÖZDEMĠR
ĠPEK AYSEL ALPCAN
MUSTAFA HARUN GÜNAY
MERVE SAĞIR
YASĠN ġĠMġEK
KEVSER FUNDA HORASANCI
HASAN DEVECĠ
GAMZE DIRAMAN
TOLGA KAYAER
FURKAN ALĠ YILDIRIM
KEMAL ÇEVĠK
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
AraĢ. Gör. Selma ERDOĞAN
Doç. Dr. Sıtkı ĠLKAY
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Prof. Dr. ġükrü AKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY
Doç. Dr. Levent ÇITAK
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Prof. Dr. Filiz ÇALIġKAN
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ
Doç. Dr. Veli AKEL
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
Doç. Dr. Mehmet ÖCAL
Yrd. Doç. Dr. Halit MAMMADOV
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KÖSE
Doç. Dr. A. Aslıhan ÇELENK
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Ġlhami VURAL
Yrd. Doç. Dr. Leyla LEBLEBĠCĠ KOÇER
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet HASKÖSE
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
Doç. Dr. Sıtkı ĠLKAY
Öğr. Gör. Dr. Cüneyt GEDĠKLĠ
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Prof. Dr. ġaban UZAY
Prof. Dr. Filiz ÇALIġKAN
Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ
AraĢ. Gör. Elif ġĠMġEK
Yrd. Doç. Dr. Asım ÇELĠK
Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN
Prof. Dr. ġükrü AKDOĞAN
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
AraĢ. Gör. Selma ERDOĞAN
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
Doç. Dr. Sıtkı ĠLKAY
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Doç. Dr. A. Aslıhan ÇELENK
Prof. Dr. Filiz ÇALIġKAN
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1020126148
1020126150
1020126153
1020126154
1020126156
1020126158
1020126159
1020126311
1020126313
MUSTAFA GÖKSU
AYġE SIRMA
DĠDEM YEġĠLYURT
AHMET SERKAN ÜVENÇ
VAHDĠ ADIYAMAN
HATĠCE TOSUN
HATĠCE ġEYDA TAġCI
TUĞBA AYATA
BETÜL BUKET KURT
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Ġlhami VURAL
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
Doç. Dr. Levent ÇITAK
Yrd. Doç. Dr. Leyla LEBLEBĠCĠ KOÇER
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
Download

İşletme (İÖ)