16.05.2014
YETKĠLĠ SN: ……………
…… Tarihinde bizden istemiş olduğunuz teklif, uygulamada kullanılacak olan ürünlerin
teknik dokümanları, uygulama şekli ve malzeme işçilik dahil uygulamalı fiyat teklifimiz ekte
bilgilerinize sunulmuştur.
Tarafımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, teklifimizin olumlu karşılanacağını ümit
ederiz.
Saygılarımızla
cansa yapı dekorasyon ve ısı yalıtım merkezi
adem CANDEDE
0544 3183424
İş Tanımı İç ve Dış Cephe Fiyat Teklifi,
Teklif Şartları, Genel Hususlar
Şirket faaliyet Alanları, Referanslar 12 nüshadan oluşmaktadır.
EK:
05444830406 / 05323452366 /05443183424
www.cansayapi.com E-posta adresi: [email protected] TEL 02165332229
Site mah. Samanyolu cad. evren sok. no 86/1 Ümraniye ist. gsm
Uygulama Detayları
Yüzey Hazırlığı
Firmamız tarafından temin edilecek olan iş iskelelerinin sisteme uygun kurulumu yapılacaktır.
Başlangıç Profili
Cephelerde kırık. Çatlak. Kabarmaya yüz tütmüş yerler uygulama öncesinde özel tamir
harcıylaTamiratları yapılacak.
Isı yalıtım levha kalınlığına uygun ölçüde su basman profili, ilk kat döşeme seviyesinin 20
cm. alt kısmına özel dübel ile tespit edilecektir. Terazisine alınan yüzeyin eğriliğine uygun
olarak, su basman profili ile yüzey arasındaki boşluklar gönyesine alınacaktır. Bazı mermer
denizliklerin damlalıkları, sistemin altında kalması durumunda uygulama öncesi denizliklerin
altına beyaz renkte özel alüminyum damlalık profilleri monte edilecektir.
KöĢe Detayları
Köşelerde, rüzgar ve su etkileri ile,FĠLLĠ BOYA ile entegre sistemi veya polisan paket
sistemi ile Isı yalıtım levhaları arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve
düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak için
ısı yalıtım plakaları ile şaşırtmalı uygulama yapılacaktır.
Merkez Detayları : Pencere ve kapı merkez dönüşlerine, merkez derinliğine uygun olarak
daha ince olan ısı yalıtım plakaları yapıştırma harcı uygulanıp yerleştirilecektir.
YapıĢtırma : Yapıştırma harcı Neofix-Y veya nevkim EPS ısı yalıtım levhasının yüzeyine
8x8mm. Ölçülerinde taraklı mala ile sürekli bir şekilde sürülecektir. Yapıştırma harcı
uygulanmış levhalar, su basman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk kalmayacak ve
binilerini sıkıca birleştirecek şekilde hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılacaktır. Uygulamada
levha kenarlarına yapıştırma harcının taşıp ısı köprüsü oluşturmamasına dikkat edilecektir.
Yapıştırma harcı kurumadan, levhalar arasında kot farkları oluşmaması için bir mastar
yardımıyla levhalar gönyesine alınacaktır.
Mekanik Tespit : Yapıştırma işlemine ilave ısı yalıtım levhalarının sürekliliğini ve
performansını arttırmak amacı ile 9 cm. boyunda plastik çivili dübel’ler, yapıştırma
işleminden 24 saat sonra m²’ye minimum 6 adet gelecek şekilde uygulanacaktır.
Sıva ĠĢlemi İlk kat sıva ısı yalıtım levhaları üzerine çelik mala yardımıyla uygulanır.
Homojen bir kalınlık elde etmek için 3x3 mm. ebatlarında taraklı mala ile ilk kat sıva
düzeltilecektir. cephedeki tüm köşelere düzgünlüğü ve dayanıklılığı oluşturmak için,
Alüminyum köşe profilleri ilk kat sıva kurumadan yerleştirilecektir.
İlk kat sıvayı hemen takiben, 160gr/m² ağırlığında donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe
gömülerek yatay veya düşey yerleştirilecektir. İlk kat sıva kurumadan ikinci kat sıva
uygulaması yapılacaktır. İkinci kat sıva yapılırken donatı filesinin yerinden oynamasını veya
ilk kat sıvanın içine gömülmesini engellemek için, hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıvanın
hafifçe suyunu atması beklenerek ikinci ve son kat sıva uygulaması tamamlanacaktır.
Dekoratif Kaplama: Son kat sıvanın kurumasını takiben en az 72 saat sonra, seçilecek
kaplamaya uygun astar uygulaması yapılacaktır. Son kat olarak mineral esaslı hazır renkli
dekoratif dış cephe kaplaması uygulanacaktır.
Sistemde Kullanılacak Olan Ürünler
FĠLLĠ BOYA ile entegre paket sistemi veya
polisan paket sistemi ile
ENTEGRE Çimento esaslı elyaf katkılı tamir harcı
BASPOR veya VİXTHERM 40mm 50x100cm ebat ( Isı Yalıtım Plakası )
ENTEGRE yapıştırma Harcı 25kg
ENTEGRE Sıva Harcı 25kg
Cam Elyaf Sıva Filesi 160gr/m²
Plastik Dübel 9cm
PVC Fileli Köşe Profili
Alüminyum Su Basman Profili
Alüminyum Konsol Damlalık Profili
CAPATECT ASTAR ( Dekoratif Kaplama Astarı )
ENTEGRE ( Mineral esaslı, hazır dekoratif dış cephe kaplaması )
POLĠSAN VEYA MÜRESKO Silikonlu dış cephe FĠLLĠ boyası
BETEK Poliüretan Mastik Beyaz
YAPILACAK İŞLERİN MODELLERİNE GÖRE FİYAT ANALİZİ YAPILACAKTIR
Söve ,, kat silme , fuga ve köşe taşları yapılması
Diğer ekstra işler üzerinde konuşulup fiyatlandırılacaktır
ALÇI , BOYA UYGULAMA ŞEKLİ VE DETAYLARI;
Alçı sıva yapılması makine yada çelik mala ile mevcut duvarlara önce belli yerlere alçı
çıtaları ano olarak mastar, gönye ve terazisinde yapılacak. Pencere köşe çıtaları takılacak
ano ve köşe çıtaların kuruma suresi beklendikten sonra anoların araları alçı sıva ile
doldurulup mastara getirilecek bu şekilde bütün iç duvarlar yapıldıktan sonra alçı sıva
tamamlanmış olacak. Islak hacimlerin kara sıvaları yapılacak. Bu işlerden sonra makineli şap
atılacak. şaptan sonra seramik.alçıpan vs. işler yapıldıktan sonra tüm tavan ve duvarlara iki
kat saten alçı çekilecek saten alçi bitikten sonra zımpara yapılıp zımparadan sonra duvarlara
bir kat astar boya sürülecek astardan sonra tavanlara iki kat tavan boyası sürülecek daha sonra
duvarlara istenilen renkte iki kat boya sürülecek böylece yapılan işler tamamlanmış olur.
NOT: yapılan tüm işler titizlikle kontrol edilecektir. Bu işler doğrultusundan kaynaklanan
bina temizliği her işin sonunda titizlikle yapılması yüklenici yükümlüdür ,.
Sistemde Kullanılacak Olan Ürünler
KUM ;
ALÇI;
kemerburgaz kumu
knauf, aygps, abs, alçıbay vs.
BOYA;
filli boya , marshall , dyo vs.
ALÇIPAN; knauf,lafarca vs.
PARKE ;
serfloor
not; teknik şartnamede sizin belirtiğiniz malzeme ve uygulama şekli ile şantiye
yönetiminizin istediği doğrultuda da malzeme artı işçilik yapılabilir. Sadeceişçilik
fiyatını da verebiliriz
Barter sistem ile yani daire karşılığında da çalışıyoruz konuşabiliriz…
Ödeme şekli
:
.............................................
KDV dahil değil
BaĢlama tarihi; teklifimiz olumlu yanıt aldığı ve anlaşma sağlandığı günden sonra en geç bir
hafta içinde başlanacaktır
iĢ bu teklifimiz 45 gün opsiyonludur.
Genel ġartlar
Sistemde kullanılacak tüm ürünler şantiyeye ait uygun depolama yeri varsa, uygulama öncesi
şantiyeye sevk edilecektir.
Sistemde kullanılacak olan elektrik ve su iş veren tarafından sağlanacaktır.
Ekibimizin çalışma saatleri içerisinde ,barınma vb... ihtiyaçlarını gidermek amacı ile
yönetiminizce yer temin edilecektir.
Ekibimiz çalışma saatleri içerisinde şantiye yönetiminizin kurallarına harfiyen uyacaktır.
Uygulama süresince ekibimizin başında tüm gün bir sorumlu bulunacaktır.
şantiye yönetiminiz sadece ekip sorumlumuz ile muhatap olacaktır.
TEKLĠF ġARTLARI
ekteki toplam fiyat teklifine
Belirtilen imalat kalemleri için gerekli her türlü alt yapı malzemesi, nakliye, işçilik, iş iskelesi
(PORTATİF SIVA İSKELESİ ) , işçilik ve sigorta bedelleri, dikey ve yatay taşımalar, montaj ara
malzemeleri, genel giderler dahil. Çalışan elemanlar firmamız tarafından sigortalıdır
* Adı geçen firmanın İstanbul Anadolu Yakası Uygulama Bayiliğini yürütmektedir.
Firmamız toplam 10.000 M2 yi bulan cephe iskele sistemine sahip bulunmaktadır. Anahtar
teslimi yapılan projelerde satış kimliğimiz ve iskele sistemlerini kendi bünyemiz içerisinde
çözmemiz nedeni ile sarf malzemeleri ve boya ekipmanları konusunda sadece uygulama işleri
yapan firmalar karşısında fiyat avantajına sahip olunmakta ve bu avantaj müşterilerimize
gerek ödeme şartlarında, gerekse de ödeme tutarlarında yansımaktadır. firmamız uzman ve
standart ekipleri ile çalışmaktadır. 100 yakın usta dan oluşan ekip uygulama sıkıntısı
çekmeden profesyonel , kaliteli ve titiz bir çalışmayla uygulamasını yapmaktadır. kaliteli ve
zamanında iş teslimatı yapmak, müşterilerine işin sorunlarını kendi içinde çözmesi ve uzman
teknik kadro gerek uygulamada gerek projelerde işverene yük olmadan işi yürütmek...
Uygulama alanlarımız:










DıĢ cephe ısı yalıtım ve mantolama iĢleri
alçı&boya
k.sıva, fileli sıva
duvar
Ģap , seramik ,parke
kartonpiyer , stropiyer
alçıpan , betopan
genel tadilat iĢleri
Cephe süslemeleri
söve ,fuga,kat silme vs.
1.
TANIM:
Dış cephelerde TS825’e (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ) uygun ısı yalıtım yapılması
2.
TEKNİK ŞARTLAR:
2.1. DEPOLAMA:
2.1.1.
Yetkili uygulamacı bayi, ısı yalıtım sisteminin her bir ürününü gerek
kendi depolarında gerekse uygulama sahasında palet veya benzeri üzerinde,
yatay biçimde ve direkt güneş ışığı, nem ve sudan koruyarak saklayacaktır.
2.2. UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK ve GENEL UYARILAR:
2.2.1.
Uygulamaya başlamadan önce, uygulama yapılacak alanın yüzey
şartları ve dayanımı etüd edilecek, zayıf yüzey koşulları ile karşılaşılan noktada
mutlaka güçlendirmeye yönelik kazıma, sıvama ya da çentikleme gibi tamiratlar
tamamlanacaktır. Cephelere sürülmüş, zift, bitüm gibi malzemeler varsa, bunlar
mutlaka yüzeyden kazınarak temizlenecektir. Uygulama yapılacak yüzeylerde,
tabandan yukarıya doğru çıkan nem mevcut olmamalıdır.
2.2.2.
Cephedeki uzantılar, aparatlar ve kelepçeler sökülecek ve ısı yalıtım
sisteminin üzerine taşınacak şekilde ayarlanacaktır.
2.2.3.
Pencere denizliklerinin uzunluğu kontrol edilecek, yalıtım sisteminin
kalınlığına göre uzatılacaktır. Uygulayıcının önerisi doğrultusunda mevcut
denizliklerin değiştirilmesi ya da alüminyum, pvc vb. esaslı denizlik uzatma
aparatlarının kullanılması işverenin kararına bağlıdır.
2.2.4.
İnşaat iskeleleri kurulurken, iskele ile cephe arasında yeterli çalışma
mesafesi (min 30cm) sağlanacak, iskele bağlantı ankarajları kullanılacaktır.
Bağlantı ankarajları mümkün olduğunca kör noktalara çakılacaktır.
2.2.5.
Uygulamaya başlamadan önce, kapı-pencere kasaları, camlar, iskele
kurulan bölgeler, yürüme yolları v.b noktaların kirlenmesi ile malzemelerin
düşmesi riskine karşın, maskeleme bantları, naylon brandalar ve koruma
plakaları ile gerekli tedbirler alınacaktır.
2.2.6.
Uygulama esnasında sistem, direkt güneş ışığına, yağmura ve şiddetli
rüzgara karşı iskele örtüleri ile korunacaktır. Sıva, astarlama, son kat kaplama
ve boya işleri, ortam ve yüzey sıcaklığı +5 oC ile +30 oC arasında iken
yapılacaktır. 25 oC ve üzeri sıcaklıklarda mineral esaslı ısı yalıtım sıvası ve
kaplama uygulamaları sonrasında yüzeyler 3 gün boyunca sabah ve akşam
spreyleme (tazyiksiz su) yöntemi ile nemlendirilecektir.
2.3. MALZEMELER
2.3.1.
Isı Yalıtım Levhası : Subasman seviyesinden itibaren tüm cephelerde
…. cm kalınlığında, 50 x100 cm ebatlarında, 16 kg/m³ yoğunluklu, yangın
dayanımında TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfına giren, ideal karbon
dengesinde 0,033 w/mK ısı iletkenlik katsayısına () sahip TS EN13163
standardına göre TSE belgeli ve aynı zamanda “CE” kriterlerine uygun
ekspande (genleştirilmiş) polistren ısı yalıtım levhası kullanılacaktır. Sadece
kapı, pencere iç merkezlerinde çerçeve kalınlıklarına uygun olarak 2 cm
kalınlığında ısı yalıtım levhası kullanılabilir. Dış cephede kullanılması tercih
edilen ısı yalıtım sisteminin TS EN 13499 “Binalarda KullanılanGenleştirilmiş Polistren Esaslı Harici Komposit Isı Yalıtım Sistemleri
(ETICS)” standardına uygunluk belgesi ile birlikte ayrıca ETAG 004
uygunluk belgesine de sahip olması gerekmektedir.
2.3.2.
Yapıştırma Harcı: Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında beton, sıva,
tuğla, gazbeton v.b mineral esaslı yüzeylere, taşyünü ve polistren gibi ısı yalıtım
levhalarının yapıştırılmasında kullanılan, polistren yüzeylere min 0,08 N/mm²
yapışma özelliğine sahip, TSE ya da TSEK belgeli, çimento esaslı ısı yalıtım
yapıştırıcısı kullanılacaktır.
2.3.3.
Donatılı Sıva Harcı: Isı yalıtım levhalarının donatı filesi ile birlikte
sıvanmasında, elyaf takviyeli, su buharı geçirgenliği yüksek ( sd< 0,2 m),
polistren yüzeylere min 0,08 N/mm² yapışma özelliğine sahip, TSE ya da TSEK
belgeli, çimento esaslı ısı yalıtım sıvası kullanılacaktır.
Bina giriş ilk kat seviyesi ve balkon iç bölümleri gibi insanların ya da cisimlerin
ısı yalıtım sistemi üzerine hasar verme riski yüksek bölümlerinde darbe
dayanımı artırılmış (kullanılacak son kat kaplama ile birlikte 10 J darbe
dayanımına sahip) özellikte ısı yalıtım sıvası talep edilmesi durumunda
kullanılacaktır.
2.3.4.
Donatı Filesi: Isı yalıtım sıvasında oluşabilecek gerilmeleri karşılamak
ve çatlamasını önlemek amacıyla min 160 gr/m² ağırlığında, 4x4 mm file
aralığında, ilk çekme mukavemeti min 40 N/mm olan, alkali dayanımlı cam elyaf
dokuma sıva filesi kullanılacaktır. Kullanılacak donatı filesinde alkali testinden
sonra max. %50 mukavemet kaybı oluşmalıdır. Daha yüksek mekanik
mukavemet gerektiren zemin seviyesinden 60 cm yüksekliğe kadar min 340
gr/m² ağırlığında, 5x5,5 mm file aralığında, alkali dayanımlı cam elyaf dokuma
sıva filesi kullanılacaktır.
2.3.5.
Dübel: Isı yalıtım levhalarını uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit
etmek için geri dönüşüme uğramamış, polyamit esaslı, min 0,20 KN çekme
dayanımına sahip, geniş başlıklı (6 cm), yüzeye göre plastik ya da izolasyonlu
çelik çivili özel ısı yalıtım dübeli kullanılacaktır.
2.3.6.
Köşe Profilleri: Binanın yapısal köşelerinde ve estetik amaçlı cephe
elemanları ile kapı-pencere merkezlerinde alüminyum, pvc ya da fileli-pvc köşe
profilleri kullanılacaktır. Kapı-pencere üst merkezleri ile çıkmalarda ve gereken
diğer noktalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyinden
uzaklaştırılmasını
sağlayacak
damlalıklı
alüminyum
köşe
profilleri
kullanılacaktır.
2.3.7.
Su Sızdırmazlık Bandı: Isı yalıtım levhalarının denizlik, pencere
kasası, çatı saçakları v.b yapı elemanları ile temas edeceği noktalarda yalıtım
levhası ile yapı elemanı arasında sıkışarak içeri yönlü su sızıntılarını engelleyen
akrilik emprenye yapıda, tek tarafı kendinden yapışkanlı yalıtım bandı
kullanılacaktır.
2.3.8.
Kaplama Astarı: Son kat dekoratif kaplamanın, donatılı ısı yalıtım
sıvası üzerindeki aderansını arttırmak için, akrilik bağlayıcılı, mineral katkılı
astar kullanılacaktır.
2.3.9.
Son Kat Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistemi dış
etkenlere karşı korumak ve estetik sağlamak amacıyla çimento esaslı, elyaf
takviyeli, su itici, üzeri boyanabilen mineral kaplama uygulaması yapılacaktır.
Bina giriş ilk kat seviyesi ve balkon iç bölümleri gibi insanların ya da cisimlerin
ısı yalıtım sistemi üzerine hasar verme riski yüksek bölümlerinde darbe
dayanımı artırılmış (kullanılacak alt kat sıva tabakası ile birlikte 10 J darbe
dayanımına sahip) özellikte son kat kaplama kullanılacaktır.
2.3.10.
Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla
silikon emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek, silikonlu ısı
yalıtım sistemi boyası kullanılacaktır.
3.
UYGULAMA ŞARTLARI
3.1. YAPIŞTIRMA:
3.1.1.
Zemin kotunun üzerinde başlayacak olan uygulamalarda, öncelikle
binanın gönyesi, şakülü ve kotu etüd edilecek ve yapının konumuna göre
uygulamanın aynı kot seviyesinde başlatılmasına özen gösterilecektir. 16 kg/m 3
yoğunluktaki levhalara geçiş aşamasında su basman profili montajı yapılacak
ve araya su sızdırmazlık bandı çekilecektir. Su basman profili montajı, yaklaşık
30 cm’lik aralıkta darbe vidalarıyla yapılacak, alt zemindeki düzensizlikler,
uygun kalınlıktaki plastik takozlar yardımı ile giderilecektir. Ucuca gelen profiller,
birbirinin üzerine bindirilmeyecek, aralarında 2-3 mm mesafe bırakılacaktır.
3.1.2.
Yalıtım levhalarının arkasına sürülen ısı yalıtım yapıştırıcısı, levhanın
her kenarına 5 cm genişliğinde, 2-3 cm kalınlığında bir şerit ve ortasına 2-3 adet
yumruk büyüklüğünde noktasal öbek olarak uygulanacaktır. Yapıştırıcının
uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanacaktır. Uygun
sarfiyat 4,5-5 kg/m2 dir. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen
gösterilecektir. Hazırlanan yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 ile 2,5 saat içinde
tüketilmelidir. Yapıştırıcı sürülen levha, mastar ve su terazisi yardımı ile duvara
monte edilecektir. Levhaların yüz yüze gelen kenarlarına yapıştırıcı
bulaşmamasına ve aralık kalmamasına azami özen gösterilecek, yine de aralık
kalması durumunda aynı levhadan kesilecek uygun kalınlıktaki malzeme ile bu
aralıklar mutlaka kapatılacaktır.
3.1.3.
Özellikle kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kirişdöşeme geçişlerine denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası
getirilmeyecektir. Sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu bu tip noktaların üzeri
yekpare bir levha ile kaplanacaktır. Ayrıca levhaların üst üste döşenmesi
esnasında da şaşırtma prensibine uyulacaktır. Yapıların köşelerinde ise farklı
yönden gelen levha kenarlarının yine şaşırtmalı olarak uygulanması
sağlanacaktır.
3.1.4.
Isı yalıtım yapıştırıcısı, paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında
su ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen
olarak karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar
yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
3.2. DÜBELLEME:
3.2.1.
Yalıtım yapılan zemine göre uygun dübel seçilecektir. Dübelleme
işlemine, yapıştırma işleminden en erken 24 saat sonra başlanacaktır. 24 saat
beklenemeyecek durumlarda ise dübelleme, levhanın yapıştırılmasından hemen
sonra yapılabilir. Isı yalıtım yapıştırıcısının tam mukavemetinin sağlanması için
uygulamadan sonraki 6 – 24 saat içinde dübelleme yapılmaması gerekmektedir.
3.2.2.
Uygulama yapılan yüzey tipine göre, plastik çivili dübel, çelik çivili
dübel, tuğla dübeli ya da gazbeton dübeli tercih edilmelidir. Üzerine kaba sıva
uygulanmış tuğla ve briket yüzeyler için plastik çivili dübel, brüt beton ve tünel
kalıp yüzeylerde çelik çivili dübel, tuğla v.b. boşluklu yüzeylerde tuğla dübeli ve
gazbeton yüzeyler için de gazbeton dübeli tercih edilecektir. (Gazbeton
yüzeylerde bina yüksekliği 20 metreyi aşmıyorsa sadece levhanın ortasına
uygulanan 2 adet dübel gazbeton dübeli, levha köşelerine gelen 4 adet dübel
plastik çivili dübel olarak kullanılabilir) .
3.2.3.
Tüm yüzeyler için bina yüksekliği 0-8 m arasında dübeller, levhaların
her birleşim noktasına 1 adet ve her levhanın ortasına 2 adet olacak şekilde
uygulanacaktır.
Yüksekliğe bağlı artan rüzgar yükü
sebebi ile 8-20 m arasında bina köşelerine denk gelen levha kenarlarına
fazladan 2 adet, 20 m’ den sonra fazladan 3 adet daha dübel uygulanacaktır..
3.2.4.
Dübel kafaları, sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım
levhasına gömülecektir. Dübel kapsülleri için açılan delik, duvar yüzeyinden
itibaren 45-50 mm olmalı ve dübelin bu delik içinde en az 35 mm tutunması
sağlanmalıdır. Dübellerin, yapının kenar ve köşelerinden 10-15 cm içeride
olacak şekilde monte edilmesine dikkat edilecektir.
3.3. DONATILI SIVA TABAKASI:
3.3.1.
Dübelleme işleminden sonra köşe profili montajı ve fileleme işlemi
tamamlanmalıdır. Köşe profilleri işlemi yapının tüm köşeleri ile kapı ve pencere
gibi köşe oluşturan her noktada uygulanacaktır. Filelemeye yine bu köşe
noktaların güçlendirilmesi ile başlanacak ve yapının tamamı filelenecektir. Fileli
sıva tabakasının her noktada 4 mm olması sağlanacaktır. Bu işleme iki
yöntemle uygulanabilir. İlk olarak 2,5 mm kalınlığında alt sıva tabakası çelik
mala ile yüzeye yayılacak daha sonra üzerine file fazla bastırılmadan
yapıştırılacaktır. Alt sıva tabakası kurumadan hemen 1,5 mm kalınlığındaki üst
sıva tabakası uygulanacaktır. İkinci yöntem olarak 10x10 mm tarak genişliğinde
çelik mala ile ısı yalıtım sıvası yüzeye uygulanır. Daha sonra donatı filesi sıva
uygulanmış yüzeye fazla bastırılmadan tutturulur ve bu işlemin ardından donatı
filesi yüzeyde yakın kalacak şekilde sıva yüzeyi düzeltilir. Sarfiyatın 4,5-5
kg/m2’ nin altına inmemesine özen gösterilmelidir.
3.3.2.
Filelerin düşey ve yatay birleşim noktalarında 10 cm olacak şekilde
birbirinin üzerine basması sağlanacaktır. Fileli-pvc köşe profilleri kullanılırsa,
profilin filesi ile cephede kullanılan file üst üste getirilmeli, alüminyum köşe profili
kullanılırsa, cephe filesi, profilin altından köşeyi tamamen dönmelidir. Ayrıca
sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim
noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen bu tip noktaların üzeri ekstra
file tabakaları ile güçlendirilecektir. Özellikle fazla mekanik yüke maruz kalan
cephe bölgeleri (ör: giriş bölgeleri, kaide alanları, çöp bidonu alanları, balkon
içleri ) yapısal olarak daha güçlü olan panzer file ile ekstra güçlendirilecektir.
3.3.3.
Isı yalıtım sıvası paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında su
ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen olarak
karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılarak
kullanılmamalıdır. Levhalar aşağıdan yukarıya doğru yapıştırılırken, sıva ve file
işleri ise yukarıdan aşağıya doğru sıra takip edecektir.
3.3.4.
3.4.
3.5. SON KAT DEKORATİF KAPLAMA VE BOYA UYGULAMASI
3.5.1.
Son kat kaplama uygulamasına(mineral kaplama uygulaması)
geçmeden önce, sıva tabakasının kuruması için, en az 2 gün beklenmesi
gerekmektedir. Sıva tabakasının kuruması beklendikten sonra yüzey öncelikle
Kaplama Astarı ile astarlanarak, dekoratif kaplama uygulamaya en hazır hale
getirilmelidir.
3.5.2.
Mineral Kaplama, ambalaj üzerinde belirtilen uygun soğuk su miktarı ile,
devirli bir matkap kullanılarak 10 dakika karıştırılır, 10 dakika dinlendirilir ve
tekrar 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı
olarak 2 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan homojen karışım paslanmaz çelik
mala veya uygun bir harç uygulama makinesi ile düzgün bir şekilde yüzeye
sürülecek ve üründeki partikül kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla
malzeme yüzeyden sıyrılacaktır.
3.5.3.
Kaplamanın tanecik yapısına göre tane ya da çizgi desen vermek için
poliüretan ya da plastik desen malaları kullanılacaktır. Mineral Kaplama, dış
etkenlere karşı dayanımının arttırılması ve farklı renk talepleriniz doğrultusunda
2 kat boyanacaktır. Mineral kaplama boyanmadan önce en az 3 gün ürünün
kuruması ve priz alması için beklenmelidir. Geniş cephelerde çalışılırken
anolama yapılacak, iskelenin her katında yeterli sayıda eleman çalıştırılacak,
ıslak üzerine ıslak prensibiyle ara verilmeden çalışılacaktır.
3.5.4.
İş bitiminde iskele söküldükçe ortaya çıkan bağlantı noktaları, izolasyon
malzemesi ile doldurulacak, üzeri geniş bir file tabakası ile takviye edilerek
kaplanacaktır. İskele söküm işleri tamamlandıktan sonra yapılan işler teslim
edilecek.
2002 VE 2013 SENELERĠ ARASINDA REFERANSLARIMIZIN BAZILARI
ERDEM HOLDĠNG BĠNASI ETĠLER
ALÇI SIVA
SATEN ALÇI VE BOYA
12 000 m2
14 000 m2
HĠSAR ÖSTÜ TANOVA SĠTESĠ GENPA 5 ADET VĠLLA
KARA SIVA VE MANTOLAMA
40 000 m2
ALÇI SIVA
11 000 m2
SATEN ALÇI VE BOYA
15 000 m2
BAHÇE DUVARLARI MİNERAL SIVA
2 500 m2
EROL MANGRATON VĠLLA TADĠLATI
2 000 m2
SELĠM SOYTRĠK VĠLLA ĠÇ VE DIġ BOYA
5 000 m2
ALĠ EKBER VĠLLA DIġ BOYA
4 000 m2
NAKLOK LOJĠSTĠK ĠġYERĠ BOYA
6 000 m2
ĠSTĠNYE TARABYADA DERVĠġ TEMEL VĠLLA
KARA SIVA
6 000 m2
MANTOLAMA
1 000 m2
ALÇIPAN
700 m2
ALÇI SIVA
5 000 m2
SATEN ALÇI VE BOYA
7 000 m2
ŞAP
1 000 m2
HAVUZ İZOLASYONU
SERAMİK
300 m2
2 800 m2
BOĞAZ ĠÇĠ ÖNÜVERSĠTESĠ FIRAT YAPI
KUZEY KAMPUSU ALÇI SIVA
1 5000 m2
SATEN ALÇI VE BOYA
2 0000 m2
SERAMİK
7 000 m2
TANOVA SĠTESĠ EROL VĠLLA BEBEK ETĠLLER
ÇATI AKTARMA VE İÇ TADİLAT
2200 m2
9850 m2
ALÇIPAN,ALÇI,BOYA,SERAMİK
DENGE HASTANESĠ MALTEPE
MANTOLAMA
5000 m2
ALÇI,BOYA, K.SIVA VE SERAMİK
6000 m2
DEMĠREN HOLDĠNG YTONG Ġġ MERKEZĠ ALTUNĠZADE
MANTOLAMA
2000 m2
KARA SIVA , ALÇI, BOYA SERAMİK VE ŞAP
1100 m2
BETA MÜHENDĠSLĠK ÜMRANĠYE
10000 m2
MANTOLAMA ESENEVLERDE
SZUTEST Ġġ MERKEZĠ DUDULLU ÜMRANĠYE
HARFİYAT ,KABA İNŞAAT VE İZOLASYONU
5000 m2
ÇEVRE DÜZENLEME VB.
1300 m2
ALÇI
3000 m2
ALÇIPAN
1800 m2
KARA SIVA
1000 m2
ŞAP
2500 m2
SERAMİK
1500 m2
SĠNPAġ GYO F2-1 (AA BLOK ĠÇ DEKORASYONLARI SARIGAZĠ
SATEN ALÇI , KARA SIVA , ALÇIPAN , BOYA ,SERAMİK
KAPI MONTAJI , DOLAP VE LAMİNE PARKE VB.
MNG MĠMARLIKTAN DUVAR 6000 m2 DUVAR ÜSTÜ YATAY VE DİKEY LENTO
9000 mt
ĠSTANBUL ÖNÜVERSĠTESĠ AVCILAR
DIŞ BOYA 4000m2 iÇ BOYA 10 000 m2
Ümraniye tepe östü real alıĢ veriĢ merkezi MNG mühendislik DUVAR
DUVAR USTU DİKEY VE YATAY HATİL
MERTER REAL ALIġ VERĠġ MERKEZĠ ĠCS A .ġ DUVAR
6 500 m2
9000 mt
7000 m2
DUVAR USTU DİKEY VE YATAY HATİL 10000 mt
BEYLUKDUZU GUL ġEHĠR SĠTESĠ MANTOLAMA 10 000 m2
2
BEYLUKDUZU DOĞUġ GRUB SAOR SĠTESĠ KARA SIVA 3000m MANTOLAMA
ACARKENT NEZĠH ERDEM VĠLLALARI İÇ VE DIŞ BOYA
6000 m2
15 000 m2
3500 m2
KAVACIK ĠSMET ACAR VĠLLASĠ ALÇ BOYA VE SERAMİK
KAVACIK GÖKSU EVLERĠ RECAYĠ ÖZTURK VĠLLASI GENEL TADĠLAT ĠġLERĠ
ÇAVUġ BAġI POLONEZ KÖY TAN MĠMARLIK VĠLLALARI
DUVAR
4500 m2 İÇ VE DIŞ KARA SIVA 11000 m2
DEVAM EDEN :
ULUS YENĠ SĠTE BEġĠKTAġ ;
ISI YALITIM MANTOLAMA
20 000 m2
ERM YAPI HARPUT ĠNġAAT (ÜMRANĠYE) ; ALÇI , BOYA , SIVA , KARTONPİYER ,ŞAP SERAMİK
MANTOLAMA 7 000 m2 İNŞAAT ALANI DEVAM EDİYOR ...
Download

cansa yapı teklif şartnamesi