Öğretmenlerimizin Dikkatine,
PAZARTESĠ,SALI VE PERġEMBE GÜNLERĠ YAPILACAK OLAN 2014 MAYIS AYI ETÜT PROGRAMLARI,
SINIFLARI ve DERS ÖĞRETMENLERĠ LĠSTESĠ AġAĞIDAKĠ GĠBĠDĠR.ÖĞRETMEN,ÖĞRENCĠ VE VELĠLERĠMĠZE DUYURULUR.
Rıza YILDIZ
Okul Müdürü
TARĠH 06.05.2014
(SALI)
16:30 – 17:10
ÖĞRETMEN
ADI SOYADI
DERS
ETÜTE KALACAK ÖĞRENCĠLER VE SINIFI
ÖZLEMSAYĞAN 2.SINIF:BĠHTER PINAR KARS,TUĞRA
Snf. Öğrt.
ENES KARADEMİR,ADA KAHYA KORKUT
TARĠH: 08.05.2014
(PERġEMBE)
16:30 – 17:10
ÖĞRETMEN
ADI
SOYADI
DERS
HÜLYA
REHKAN
ETÜTE KALACAK ÖĞRENCĠLER VE SINIFI
2.SINIF: : PINAR KARS,ENES
KARADEMİR,KEREM EFE SÜTSEVER
Ġng.
Mert PAKOL
Sosyal Bil
7.Sınıf
D.BURCU
TEKĠNER
Matematik
4. Sınıf
ÖMER CAN SÖKMEN,EREN ALKIġ,YĠĞĠT
KARACAOĞLU,CESĠM BOZTOPRAK
ASLI URUCU
Türkçe
5.Sınıf
5-B SINIFININ TAMAMI
BAHAR TURAN
Ġngilizce
6.Sınıf
BEDEN
EĞĠTĠMĠ
RESĠM:
EFE ÇELĠK,GÖKBERK ġEN,ENVER EGE
KÖSE,ġAHAP EGE BOZKURT
MERT YILDIRIM,BELKIS ZEYNEP KARS,DĠLHAN
AYSEL,DAMLA DĠRĠL,ġĠMAL ERÇĠLĠ,ZEYNEP
BOZTOPRAK
ġĠMAL ERCĠLĠ, ĠPEK DENĠZ ÖZKAN,
YAĞMUR NUMANOĞLU, ESĠN DEMĠRTAġ,
ZEHRA ECESOY, ELĠF ECE GÜLEN, ELĠF
DARCAN, ARDA AYDIN
BURDURLUOĞLU,DENĠZ YILDIZ.
YĠĞĠT KEġ
Z. YEDEK
Fen Bilgisi
4.Sınıf
B. SEVDAR
Matematik
5.Sınıf
SERCEM
BEDERLĠ
Türkçe
6.Sınıf
ĠNGĠLĠZCE
7. SINIF
RESĠM
ĠNGĠLĠZCE
SINIFIN TAMAMI
TOLGA BURNĠKU,DURU BAĞCI,ARDA
USLU,OĞUZ MERT ÖZÇELĠK,YĠĞĠT
KEġ,MURAT CAN ILICA,BERFĠN ILGIN
ÇAMUR,DOĞU ERK KILINÇ, DORUK
ÖZPOLAT,AHMET YÜġA ÖZDEMĠR,SUDE
ÇALIġKAN.
KAYRA CAN FĠDAN,BERKE KOÇ,ġĠMAL
ERÇĠLĠ,DĠLHAN AYSEL
ESĠN DEMĠRTAġ,TUĞÇE GÜZEL,ÖMER CAN
SÖKMEN,ALARA KOCAOĞLU,SEFER DORUK
KANIK,CESĠM BOZTOPRAK,EREN ALKIġ
AYLĠN ALĠNA TÜFEKÇĠ, ATKAN GÖL, BERKE
ELĠBOL, ÇAĞLA KAZANLI-MELĠSA KAZANLI
CEREN ESEN,AHMET YALIM KIRAL, ,ASYA
ÖNAY
TARĠH:13.05.2014
(SALI)
16:30 – 17:10
ÖĞRETMEN
ADI SOYADI
DERS
ETÜTE KALACAK ÖĞRENCĠLER VE SINIFI
TARĠH:15.05.2014
(PERġEMBE)
16:30 – 17:10
ÖĞRETMEN
ADI SOYADI
DERS
HÜLYA
REHKAN
ETÜTE KALACAK ÖĞRENCĠLER VE SINIFI
2.SINIF: : PINAR KARS,ENES
KARADEMĠR,KEREM EFE SÜTSEVER
Ġng.
ÖZLEMSAYĞAN 2.SINIF:CEREN AKAR,NEHĠR
Snf. Öğrt.
DĠRĠL,KEREM SÜTSEVER
MERT PAKOL
Sosyal Bil
5.Sınıf
BURÇĠN SARI
Fen Bilgisi
6.Sınıf
MERT PAKOL
Sosyal bil.
4.Sınıf
ENVER EGE KÖSE,EFE YILDIRIM,LARA
GAYTANCIOĞLU.
BURÇĠN SARI
Fen Bilgisi
5.Sınıf
DORUK ÖZPOLAT,BERFĠN ILGIN
ÇAMUR,YAĞIZ KEġ,ARDA USLU,CEREN
ESEN
D.BURCU
TEKĠNER
Matematik
7.Sınıf
BURCU
SEVDAR
Matematik
6. sınıf
BELKIS ZEYNEP KARS,ARDA AYDIN
BURDURLUOĞLU,ECEM TOSUN,TUNA
OKAN SOYKAN,DAMLA DĠRĠL,ZEYNEP
BOZTOPRAK,DĠLHAN AYSEL,ULUÇBEY
TEREK,MERT ġĠFA YILDIRIM,EKĠN
KOR,CANDOST SARIÇOBAN.BERFĠN
DENĠZ KARAASLAN,
YĠĞĠT KARACAOĞLU,SEFER DORUK
KANIK,ALARA KOCAOĞLU,ÖMER CAN
SÖKMEN,EREN ALKIġ,CESĠM
BOZTOPRAK,ESĠN DEMĠRTAġ
ġĠMAL ERCĠLĠ, ĠPEK DENĠZ ÖZKAN,
YAĞMUR NUMANOĞLU, ESĠN
DEMĠRTAġ, ZEHRA ECESOY, ELĠF ECE
GÜLEN, ELĠF DARCAN, ARDA AYDIN
BURDURLUOĞLU,DENĠZ YILDIZ.
SUDE ÇALIġKAN,AHMET YALIM
KIRAL,ASYA ÖNAY,YĠĞĠT KEġ
ÇAĞLAYAN
SEVGEN
Ġngilizce
4. sınıf
SERCEM
BEDERLĠ
Türkçe
7.Sınıf
BEDEN
EĞİTİMİ
RESİM
RESİM
İNGİLİZCE:
TOLGA BURNĠKU,MURAT CAN ILICA,ARDA
USLU,YĠĞĠT KEġ.
DĠLHAN AYSEL,MERT ġĠFA
YILDIRIM,ULUÇBEY TEREK,ÇAĞLA
KAZANLI,EKĠN KOR,BERFĠN DENĠZ
KARAASLAN,BELKIS ZEYNEP KARS
YĠĞĠT KARACAOĞLU,SEFER DORUK
KANIK,ALARA KOCAOĞLU,ESĠN
DEMĠRTAġ,TUĞÇE GÜZEL,YAĞMUR
ASLAN,EREN ALKIġ,CESĠM
BOZTOPRAK,ÖMER CAN SÖKMEN,YAĞMUR
ASLAN
GÖKBERK ġEN,ġAHAP EGE
BOZKURT,ENVER EGE KÖSE,EFE
ÇELĠK,BERKE URUġ
AYLĠN ALĠNA TÜFEKÇĠ, ATKAN GÖL,
BERKE ELĠBOL, MELĠSA KAZANLI
ASYA ÖNAY,AHMET YALIM KIRAL,SUDE
ÇALIġKAN,CEREN ESEN,YAĞIZ KEġ
TARĠH:20.05.2014 (SALI)
16:30 – 17:10
ÖĞRETMEN
ADI SOYADI
BÜġRA S.
KILIÇ
Snf. Öğrt.
ETÜTE KALACAK ÖĞRENCĠLER VE SINIFI
EREN ONUR
TARĠH: 22.05.2014 (PERġEMBE)
16:30 – 17:10
ÖĞRETMEN
ADI SOYADI
ETÜTE KALACAK ÖĞRENCĠLER VE
DERS
SINIFI
HÜLYA
REHKAN
2.SINIF: PINAR KARS,ENES KARADEMİR,
KEREM EFE SÜTSEVER
Ġng.
ÖZLEMSAYĞAN 2.SINIF:CEREN AKAR,NEHĠR DĠRĠL.KEREM
Snf. Öğrt.
SÜTSEVER
Mert PAKOL
Sosyal Bil
6.Sınıf
BELKIS ZEYNEP KARS,ZEYNEP
BOZTOPRAK,DĠLHAN AYSEL,DAMLA DĠRĠL.
BURÇĠN SARI
Fen Bilgisi
7.Sınıf
YĠĞĠT KARACAOĞLU,SEFER DORUK KANIK,
ALARA KOCAOĞLU,ESĠN DEMĠRTAġ,TUĞÇE
GÜZEL,YAĞMUR ASLAN,EREN ALKIġ,CESĠM
BOZTOPRAK,ÖMER CAN SÖKMEN,MERT
ATMACA,ZEYNEP CĠN,YAĞMUR ASLAN,
SEVĠM GÜLAY
ENVER EGE KÖSE,GÖKBERK ġEN,EFE
ÇELĠK,LARA GAYTANCIOĞLU,BATUR
ATEġER,YAĞIZ SABAHYILDIZI,ZEHRA
ECESOY
ASLI URUCU
Türkçe
4. Sınıf
BAHAR TURAN
5.Sınıf
BEDEN EĞT
RESİM:
MEHMET ġAHĠN,DOĞU ERK
KILIÇTEPE,AHMET YÜġA, NAMIK BATIN
GAMBAZ,CEREN ESEN,ASYA ÖNAY,BERFĠN
ILGIN ÇAMUR,ARDA USLU,DORUK
ÖZPOLAT,YĠĞĠT KEġ
ġĠMAL ERCĠLĠ, ĠPEK DENĠZ ÖZKAN,
YAĞMUR NUMANOĞLU, ESĠN DEMĠRTAġ,
ZEHRA ECESOY, ELĠF ECE GÜLEN, ELĠF
DARCAN, ARDA AYDIN
BURDURLUOĞLU,DENĠZ YILDIZ.
YAĞIZ KEġ
Mert PAKOL
Sosyal Bil
7.Sınıf
D.BURCU
TEKĠNER
Matematik
4. Sınıf
ÖMER CAN SÖKMEN,EREN ALKIġ,YĠĞĠT
KARACAOĞLU,CESĠM BOZTOPRAK
ASLI URUCU
Türkçe
5.Sınıf
NAMIK BATIN GAMBAZ,ARDA USLU,TOLGA
BURNĠKU,FURKAN DEMĠRDÖKEN,TUNAHAN
SÖNMEZ,DURU BAĞCI,OĞUZ MERT
ÖZÇELĠK,YĠĞĠT KEġ,ÖMER TAHA ÇOBAN
EFE ÇELĠK,GÖKBERK ġEN,ENVER EGE
KÖSE,ġAHAP EGE BOZKURT
BAHAR TURAN
Ġngilizce
6.Sınıf
MERT YILDIRIM,,DĠLHAN AYSEL,ġĠMAL
ERÇĠLĠ
SERCEM
BEDERLĠ
Türkçe
6.Sınıf
DAMLA DĠRĠL,ZEYNEP BOZTOPRAK,
BELKIS ZEYNEP KARS
RESĠM
RESİM
İNGİLİZCE
AYLĠN ALĠNA TÜFEKÇĠ, ATKAN GÖL, BERKE
ELĠBOL, ÇAĞLA KAZANLI-MELĠSA KAZANLI
ASYA ÖNAY,AHMET YALIM KIRAL,CEREN
ESEN,YAĞIZ KEġ
7. SINIFLAR İÇİN 8. SINIF HAZIRLIK ETÜDÜ (16:30-17:10)
7A
3.06.2014 SALI
FEN BİLGİSİ
7-B
3.06.2014 SALI
SOSYAL BİLGİLER
4.06.2014 ÇARŞAMBA
5.06.2014 PERŞEMBE
6.06.2014 CUMA
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE
MATEMATİK
4.06.2014 ÇARŞAMBA
5.06.2014 PERŞEMBE
6.06.2014 CUMA
MATEMATİK
FEN BİLGİSİ
TÜRKÇE
Download

Mayıs Ayı Etüt Programı için tıklayınız…