TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI
AYIN FĠLMĠ
SEVĠMLĠ
EJDERHA
KOKONAT
2015-2016 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI
B ŞUBESİ PROGRAMI
AYIN TEMASI:
TEKNOLOJĠK YAġAM
Anahtar kelimeler:
Televizyon,gazete,dergi,haber
,sunum ,iletiĢim,oy,demokrasi,insan
hakları,kumbara,tasarruf
PAZARTESİ
OKUNACAK HĠKAYELER
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
Alaaddin’in Sihirli Lambası
Küçük Tren
YARDIMSEVERLĠK
ĠġBĠRLĠĞĠ
SALI
ÇARŞAMBA
VELĠLERĠMĠZE KĠTAP
ÖNERĠLERĠMĠZ
BU AY KĠMĠ TANIYORUZ?
Graham Bell
BU AYKĠ PROJEMĠZ
ĠCATLAR PROJESĠ
Kötü Çocuk yoktur (Ali
Çankırılı)
PERŞEMBE
CUMA
K
CUMARTESİ/PAZAR
1.HAFTA | 01 OCAK
MUTLU YILLAR
BED EĞĠ: Top çalıĢmaları(çevir,zıplat,yakala) GÖR SAN: Tv de bugün ne var? (Kolaj tekniği) MÜZĠK:Mozart’ın hayatı
animasyonunu izliyoruz ve öğreniyoruz. B.SAYAR:Akıllı iĢaretleri tanıyoruz, çizimlerini yapıyoruz : ĠNGĠLĠZCE: My
Family/My house:mother- mom, father-dad,sister,brother, family, garden,grandma, grandpa,family tree,kite/colors
2.HAFTA | 04-08 OCAK
Sınıf gazetemizi
oluşturuyoruz.
Telefon, televizyon
,gazete vb iletişim
araçlarıyla ilgili
bilmeceler öğreniyor
,birbirimize soruyoruz.
Acil durum telefonlarını
okuduğumuz hikaye
öğreniyoruz.
Acil durumlarda neler
yapabileceğimizi drama
3.HAFTA | 11-15 OCAK
4.HAFTA | 18-22 OCAK
Enerji Tasarrufu Haftası
ile ilgili enerji ve
enerjilerin kullanım
amaçlarını anlatan bir
sunum izlenir.
Büyük-orta-küçük
İlk-orta-son
Kavramlarını öğreniyoruz
ile canlandırıyoruz.
.
BED EĞ: Top çalıĢmaları(çevir,zıplat,yakala) GÖR SAN: Acil Yardım (Pastel Tekniği) MÜZĠK:Müzikli hikayeler
canlandırıyoruz. B.SAYAR: Akıllı iĢaretleri tanıyoruz, çizimlerini yapıyoruz ĠNGĠLĠZCE: My Family/My House: house,
bedroom, bathroom, living room, kitchen, lamp, table, bed, mirror .BĠLĠM SINIFI:Görünmeyen Mürekkep
Bardaklarla telefon
5.HAFTA / 25-29 ocak
EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN ALINTILAR
………..
deneyi yapıyoruz Graham
Dedektif oyunu
oynuyoruz.
Bell kim? Tanıyoruz
Zarfların kullanım
amaçlarını
öğreniyoruz.katlama
tekniği ile zarf
yapıyoruz ve
süslüyoruz.
Bak postacı şarkısını
öğreniyoruz.Postacı
sınıflarımızı ziyaret ederek
resimli mektuplarımızı
dağıtıyor.
Fotokopi makinesi
oluyoruz”. Kukla
gösteri yapıyoruz.
BED EĞ: Top çalıĢmaları(çevir,zıplat,yakala) GÖR GÖR SAN:Postacı Amca (3 Boyutlu ÇalıĢma) MÜZĠK:Bak Postacı Ģarkısını
söylüyoruz. B.SAYAR:Bilgisayarın kullanım alanlarını öğreniyoruz. ĠNGĠLĠZCE: My Family/My House: house, bedroom,
bathroom, living room, kitchen, lamp, table, bed, mirror wardrobe, carpet, cupboard, fridge, telephone, sofa,sink, oven
BĠLĠM SINIFI: Uçan ve Uçmayan Hayvanlar
Yarı yıl karne tatiline
giriyoruz.
Bay meraklı
Televizyon yapıyoruz
ve evde
oluşturduğumuz
kuralları asıyoruz.
Ne olmak istiyoruz?
resmini yapıyoruz.
animasyonunu
seyrediyoruz. Problem
çözme konusunda
sohbet ediyoruz.
.
Büyük-orta-küçük
İlk-orta-son
Kavramlarını
öğreniyoruz
BED EĞ : EĢli Top çalıĢmaları(çevir,zıplat,yakala) GÖR SAN:Meslekler (Keçeli Kalem) MÜZĠK:1.Dönem öğrendiğimiz Ģarkıları
tekrar ediyoruz. B.SAYAR: Mesleklerle alakalı bulmaca oyunu oynuyoruz. ĠNGĠLĠZCE:My Family/My House: house,
bedroom, bathroom, living room, kitchen, lamp, table, bed, mirror wardrobe, carpet, cupboard, fridge, telephone,
sofa,sink, oven BĠLĠM SINIFI: Elimizdeki Mikroplar
YARIYIL TATĠLĠ
:
Ailelerden çocukları ile
birlikte televizyon
izleme kurallarını
konuşmaları ve
yazmaları istenir.
Çocuklardan bu
kuralları
resimleyerek,
televizyonun yakınına
asmaları ve okuldaki
arkadaşları ile de
paylaşmaları istenir.
Tatili nasıl geçirdiğimiz
ile ilgili resim yapıyoruz.
Okul açıldığında
getirmeyi unutmuyoruz.
Download

Ocak - TED Karabük Koleji