2014 - 2015 YILI USTA ÖĞRETİCİ SIRALAMASI
Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması
durumunda ihtiyaç halinde, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak kadrosuz usta öğretici
sıralama listesi Halk Eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönergenin 9. Maddesi
kapsamında aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir.
İhtiyaç doğrultusunda görevlendirilecek Öncelik sırasına göre idare tarafından
aranacaktır. Listede Alan Dışı (Kırmızı renk ) Olan usta öğreticilere usta öğreticilik ve ustalık
belgelerini almadan görev verilmeyecektir.
Liste bilgi amaçlı olup, tüm başvurular değerlendirilemeyecektir.
ASİL LİSTE
S.NO
ADI SOYADI
Öncelik Sırası
ALAN
1
2
TÜRKAN AVCI
ÇAĞLA TEKĠR
1 Emekli Öğretmen
6 Meslek Lisesi
AİLE EĞİTİMİ
1
PERĠHAN BAĞIġ
1 Emekli Öğretmen
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
2
3
ZÜBEYDE FETTAHOĞLU
SEVDA LEVENT
5 Önlisans
5 Önlisans
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
1
HURĠYE YILDIZ
1 Emekli Öğretmen
ALMANCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GÖNÜL RIDVANOĞULLARI
ÜMMÜHAN TÜLAY ARI
FATMA EDA AYDIN
BERNA GÖKSU
GÜNAY KIROĞLU
AYSEL DEMĠR
SEMRA KINIġ
FATMA KORKUT
NEġE KAFA
MEKKĠYE ÖNEN
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
ARAPÇA
1
2
MĠTHAT DURAN
FADĠME GÜNEġ
2 Lisans Öğretmenlik
5 Önlisans
AUTOCAD MAKİNE TEKNOLOJİSİ
1
1
2
3
4
EMRE YAZMACI
ESRA YILMAZ
HATĠCE YILDIZ
FUNDA GÜLER
MEHTAP GÜMÜġ
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
5
6
7
AZĠME DĠLMEN
MERVE ÖZTOPRAK
DOĞU HASRET BULUT
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
SAKĠNE TANRIKULU
5 Önlisans
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
AİLE EĞİTİMİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
AUTOCAD MAKİNE TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MÜZEYYEN ÇANTA
HÜLYA YILMAZ
SERPĠL ELMAS
SEDA ÇEVĠK
NURCAN ÇANCI
MUAZZEZ BOZKURTLAR
GĠZEM BAZ
SELEN UĞRAġAN
GÜLAY BATUR
MEKKĠYE ÖNEN
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
5 Önlisans
5 Önlisans
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NEġE PEKTAġ
FATMA ÖNCÜLOĞLU
BĠLGĠN YEġĠLÇAY
FATMA SEMA CAN
EMĠNE ERDAL SĠDELĠ
AYFER KIġANAK
ÜMRAN TOK
AYSUN BOYLU
ġULE PETEK SAĞDUYU
CENNET UYSAL
BERĠVAN FIRAT
FERĠDE KARACAOĞLU
ġULE AK
ZELĠHA YILMAZ
D.NAGĠHAN KILINÇ
HATĠCE TEKĠN
AYġE TIRAK
ĠLKNUR ATA
ESRA KAYA(KIZGIN)
NEġE TAġDEMĠR
ADEVĠYE ZORKĠRĠġÇĠ
MUNE UÇAN
ZELĠHA KAYA
AYġE GÜL ġĠMġEK
SÜVĠYDA UĞUR
ELĠF ETĠLER
TÜLAY YÜCESOY
MELEK TOPAL
HAFIZA AKMAN
AYġE ÇABUK
NADĠRE KAYA
HATĠCE DĠLEK
FERĠHA ÖZDĠKĠCĠOĞLU
TÜLAY TOKGÖZ
AġKIN KARAGÖZLÜ
YASEMĠN BAYAZĠT
SEHER MUTLU SEÇME
FĠLĠZ AKIN
AYSEL ÖZTOPRAK
AYSEL EROĞLU
MESUDE GÖKġEN
1 Emekli Öğretmen
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretic
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
8 Ustalık Belgesi
8 Ustalık Belges
Alan DıĢı
Alan DıĢı
Alan DıĢı
Alan DıĢı
Alan DıĢı
Alan DıĢı
Alan DıĢı
DEKORATİF EL SANATLARI
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
42
43
44
YASEMĠN DURGUN
GÜLġEN YILDIRIM
ġENAY ESMEK
Alan DıĢı
Alan DıĢı
Alan DıĢı
DEKORATİF EL SANATLARI
1
2
3
4
5
6
7
TUBA ġĠMġEK
SELMA ġEN
NESRĠN SAYILI
GÜLHAN ÇETĠN
NURAN TANDOĞAN
NĠLGÜN KÜPÇÜ
RAHĠME ġĠRĠN
2 Lisans Öğretmenlik
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
7 Usta Öğretici
Alan DıĢı
Alan DıĢı
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
1
2
3
4
5
6
AYġE TIRAK
SAĠME MEYDAN
FĠLĠZ PINARBAġILI
SEVDA TÜRKTAġ
YURDANUR GÖKÇEN
BERNA GÖKSU
6 Meslek Lisesi
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
Alan DıĢı
Alan DıĢı
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
1
BURCU AKIN
2 Lisans Öğretmenlik
FRANSIZCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NĠHAL KĠRAZCI
YÜKSEL KAPIKIRAN
DERYE KURT
ġENAY ELĠBOL KAPLAN
HÜLYA HARP
GÜZĠN EBRU CÜRO
SEMA GÜVEN
HAYRĠYE AYGIN
HATĠCE TEMĠZ
ZÜBEYDE FETTAHOĞLU
FERĠHAN ÖZDEMĠR
ÜMMÜ GÜZEL
Ü.G.BÜYÜKġAHĠN SUCU
NESRĠN DĠNÇER
FĠKRĠYE KIZIġAR
CEYHUN HAYALĠOĞLU
FĠKRĠYE AKSOY
AYġE KAYNAR
TÜLAY KOÇAK
MAKBULE KAYMA
NAZLI DEDELER
NESĠBE MÜTHĠġ
FADĠME GÖKSU
AYġE ERGÜN
EBRU ELÇĠN
NESĠME HĠNĠS
FATĠME AKDEMĠR
GÜLTEN ÇAVUġ
SONGÜL ÜNSEVER
JALE ALPKAYA
AYġE ÇETĠN
1 Emekli Öğretmen
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
DEKORATİF EV TEKSTİLİ
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
32
33
ġEMĠNUR OLKAY
SEMA ÖZ
8 Ustalık Belgesi
Alan DıĢı
1
UĞURCAN TOGAY
2 Lisans Öğretmenlik
2
MĠNĠRE TURANÇ
5 Önlisans
3
ĠBRAHĠM HALĠL SUCU
5 Önlisans
4
SELDA KURTULUġ COġKUN
5 Önlisans
5
HASRET YILDIZ
5 Önlisans
6
TUĞBA ÖZEN
5 Önlisans
7
SONGÜL OLGUN
5 Önlisans
8
ASLI AVULOĞLU
5 Önlisans
9
SONGÜL SÜREK KUġSAN
6 Meslek Lisesi
10
EMĠNE YILMAZ
7 Usta Öğretici
11
PERĠHAN BAĞIġ
7 Usta Öğretici
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
1
GÜLLÜ NALAN BEġĠRĠK
5 Önlisans
HALI DESİNATÖRLÜĞÜ
1
2
3
4
5
HARUN BOZKURT
MEHTAP AKÇINAR
AYSEL AĞIN
NURGÜL HANĠFE YILDIZ
GÜLTEN KOYUNCU
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
2 Lisans Öğretmenlik
4 Lisans
4 Lisans
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
1
2
3
MAKBULE ERMAN
KAMĠL DALBUN
EDA GÜLCEMAL
1 Emekli Öğretmen
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
İNGİLİZCE
1
2
3
MEHMET HANĠFĠ DEMĠR
MELĠKE YILMAZTÜRK
HÜMEYRA YARAġ
2 Lisans Öğretmenlik
4 Lisans
4 Lisans
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YASEMĠN MĠT
MÜNEVVER TURABOĞLU
FĠKRĠYE KIRMIZI
ZEYNEP KAYA
FĠGEN ġEN
NERMĠN BEKÇĠ
HURĠYE DĠNÇER
NĠHAL ĠDUĞ
ġÜKRĠYE ULUDAĞ
NAĠME ÖZEGEL
1 Emekli Öğretmen
2 Lisans Öğretmenlik
4 Lisans
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
7 Usta Öğretici
Alan DıĢı
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
1
2
3
4
TEVFĠK ÇELĠK
YASEMĠN SĠLAHTAROĞLU
AYġEGÜL ERYILMAZ
BURCU HACIOĞLU
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
MUHASEBE VE FİNANSMAN
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
1
2
3
4
5
MUAMMER SAKIZ
MUSTAFA ĠSLAM ERĠġĠK
HANDAN SONYÜREK
LEVENT ÖZGEÇGĠL
MELTEM ÇĠÇEK
1 Emekli Öğretmen
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
5 Önlisans
6
7
8
9
10
MEHMET TANER
AYLA BAYAR
TUĞBA KALPAK
SERKAN KARADAġ
ATĠLLA BAYAR
5 Önlisans
9 Alan DıĢı Sert.
9 Alan DıĢı Sert.
9 Alan DıĢı Sert.
9 Alan DıĢı Sert.
1
GÜVEN GÜLPINAR
4 Lisans
2
HÜSEYĠN TUNA
7 ikinci kademe antr.
3
YILMAZ SIĞIRTMAÇ
7 ikinci kademe antr.
4
MÜLKĠYE KAYRAN
7 ikinci kademe antr.
5
TÜLĠN GÜNAY
7 ikinci kademe antr.
6
ABDULKADĠR TAġUR
7 ikinci kademe antr.
7
HĠLDA ÇELĠK
7 ikinci kademe antr.
8
FETHĠYE TÜZÜNGÜVEN
7 ikinci kademe antr.
9
ZEYNEP UMUZDAġ
7 ikinci kademe antr.
10
ZEYNEP SARI
7 ikinci kademe antr.
11
LEYLA TAġUR
7 ikinci kademe antr.
12
MERCANĠ ĠġMAK
7 ikinci kademe antr.
13
SĠBEL PĠġKĠN
7 ikinci kademe antr.
14
MEHMET TUTAR
7 ikinci kademe antr.
15
MEHMET AKDOĞAN
7 ikinci kademe antr.
16
KADRĠ HANPOLAT
7 ikinci kademe antr.
17
ABDULLAH GÜLTEKĠN
7 ikinci kademe antr.
18
TUĞÇE GĠZEM BALOĞLU
7 ikinci kademe antr.
19
MAHMUT UMUZDAġ
7 ikinci kademe antr.
20
ĠBRAHĠM SUNAY
7 ikinci kademe antr.
21
ARZU ġĠMġEK
7 ikinci kademe antr.
22
ĠLKNUR TAYLAN
7 ikinci kademe antr.
23
ĠSLĠM TEKKANAT
8 birinci kademe antr.
7
EMĠNE ÇĠÇEK
Alan DıĢı
1
2
3
NEJLA ÖZPINAR
AYġE KAHRAMAN
ĠZZET TAġTEKĠN
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THM)
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI (UT)
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(TSM)
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI(UT)
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI(UT)
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI(MD)
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
MÜZİK VE GÖSTERİ
SANATLARI(THO)
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
4
5
6
7
8
9
10
AYġE SEDA SÖZMEN
NAġĠT ERSOY
ABDURREZZAK ECEVĠT
AYSEL ECEVĠT
ġERĠFE DENĠZ
ESME DURMUġ
NERMĠN ÖMÜR
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
OKUMA YAZMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ADNAN PAK
ZENNUR YÜKSEL
ORHAN TURAL
MERYEM UÇAK
NALAN YILMAZ
ZEYNEP KAPLAN
ZEYNEP TOPÇUOĞLU
FATMA VERGĠLĠ
HASAN TAYLAN TANRIKULU
NEVĠN ALINAY
FATMA YILMAZ
ALĠYE ALTUNBĠLEK
CEREN SELÇUK
KEMAL YANMAZ
ĠLTER EKER
SEBAHAT YILDIRIM
AYNUR KARA
HÜLYA GÜLMEZ SIĞINÇ
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
1 Emekli Öğretmen
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
3 Yüksek Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
SANAT VE TASARIM
1
2
MEHTAP AKEL
ASLI ALDEMĠR
5 Önlisans
5 Önlisans
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
1
2
3
4
5
6
HATĠCE BOZNA ÖZÇELĠK
NAZĠFE GEÇĠTLĠ
AYHAN ALKAYA
ARZU YEġĠLLER
SELAHATTĠN ATEġ
MEDĠNE ÖZTÜRK
2 Lisans Öğretmenlik
2 Lisans Öğretmenlik
4 Lisans
9 Alan DıĢı
9 Alan DıĢı
9 Alan DıĢı
SPOR
1
2
4
5
6
7
SĠNEM GÖKSAL
AYġE TOSUN
NAZMĠYE GĠZEM DEMĠR
ESEN ALKIġ
NURAY BOZKURT
SAFĠYE TELLĠ
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
Ali KESKİN
İlknur ÇİRPİK
Resmiye KAYA
Zerrin BATMAZ
Gönül ALTUN
Sibel ARKALI
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
Komisyon Başkanı
Resim Öğretmeni
Hazır Giyim Öğretmeni
Nakış Öğretmeni
İngilizce Kadrolu Usta Öğretici
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni
YEDEK LİSTE
S.NO
ADI SOYADI
Öncelik Sırası
1
2
ESRA ÖZDEMĠRCĠ
NĠMET DAKAK
5 Önlisans
5 Önlisans
1
HALĠL ĠBRAHĠM ERGÜN
2
CĠHAT GÜNEġ
3
4
5
6
7
8
9
10
BARIġ ÇELĠK
TÜLAY GÜLER
RÜSTEM SAKARYA
ĠBRAHĠM SARIKAYA
MEHMET CAN MARANGOZ
ELĠF BURCU BAYKAL
AZĠME DĠLMEN
HALUK ÖZBOĞA
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
1
EZGĠ GÖBENLĠ
1
FATMA KAHRAMAN
2
3
4
5
6
7
8
9
ĠLKNUR YILDIZ
ġÜKRAN AYAYDIN
MERVE SAYIK
GÜLBAHAR BOSTANCI
ÖZLEM ÇETĠN
ARZU BURBAR
DĠDEM DOĞRUL
ġENĠZ KARADENĠZ
1
GÜLġAH SALLANBAġ
2
3
4
5
6
7
8
9
MELĠKA ÇOLAKOĞLU
DAMLA GEZĠCĠ
TUĞÇE ÖZDEMĠR
ESĠN KARADAĞ
NURGÜL ÖZDĠLLĠ
YURDANUR ÜNÜ
HAYRĠYE ÇALIġĞAN
ġADĠYE YALMAN
1
YASEMĠN AYDIN
2
3
4
5
AYLA ÇAKMAK
GÜLHANIM KARABACAK
NALAN DÜZYOL
VEHĠBE FALCIOĞLU
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
Alan DıĢı
2 Lisans
Öğretmenlik
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
7 Usta Öğretici
8 Ustalık Belgesi
2 Lisans
Öğretmenlik
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
8 Ustalık Belgesi
ALAN
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
DEKORATİF EL SANATLARI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
EL VE MAKİNE NAKIŞI
1
2
TUBA DĠNÇER HAS
ÇĠĞDEM TEKER
5 Önlisans
5 Önlisans
HALI DESİNATÖRLÜĞÜ
1
AYSEL ÇELĠK
4 Lisans
GIDA TEKNOLOJİSİ
1
NUR SULTAN AÇIK
2
3
4
5
NURGÜL YILDIRIM
YASEMĠN SARAÇOĞLU
SONGÜL YAVUZ
GÜLAY BADE
2 Lisans
Öğretmenlik
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
6 Meslek Lisesi
7 Usta Öğretici
1
ZĠYA ERTAġ
2
3
FARMA DEVELĠ
ĠHSAN TANKUT HAYFAVĠ
2 Lisans
Öğretmenlik
4 Lisans
5 Önlisans
1
YUNUS EMRE BAKAN
5 Önlisans
2
HAKAN ÖLEKLĠ
5 Önlisans
3
SONAY ĠNANÇ
5 Önlisans
4
MEHTAP ġAKACI
5 Önlisans
5
DĠDEM CEVRĠYE DEMĠRKIRAN
6 Meslek Lisesi
6
FERĠDE DĠRLĠK
7 Usta Öğretici
7
AYSEL KILIÇ
7 Usta Öğretici
8
ġAFAK ERDEN
7 Usta Öğretici
9
ĠPEK ĠGDE
7 Usta Öğretici
10
ALEV SAYIN
8 Ustalık Belgesi
11
SELDA KÜÇÜKÇAY
8 Ustalık Belgesi
12
BETÜL YAġA
Alan DıĢı
1
ÖZLEM BÜYÜKYAZICI
4 Lisans
2
3
SÜHEYLA GÖK ÇETĠN
ĠLKNUR YILDIR
4 Lisans
5 Önlisans
1
AYTEN BURCU EFE
2
YASEMĠN ÖZHAN CARAN
3
SEVĠM GÜNEġ
4
ÖZNUR AKBAġ
5
AHMET TOMBUL
6
AYġE ÇAKIR EKEBAġ
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
3 Yüksek Lisans
HALI DESİNATÖRLÜĞÜ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF
GRAFİK VE FOTOĞRAF
GRAFİK VE FOTOĞRAF
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
HALKLA İLİŞKİLER VE
ORGANİZASYON
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
7
8
9
OZAN CAN DURAN
ALĠ TOPYÜREK
BENAZIR SĠLAHTAROĞLU
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
1
HANDE DADE
5 Önlisans
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BURÇĠN ÖRBÜK
DĠLEK ZENGĠN
SUNA ERMERCĠMEK
BAHAR BOZDOĞAN
CENNET GÖK
ÖZLEM CEREN ALTUNTAġ
AYSEN BĠNĠCĠ
AYġEGÜL ERYILMAZ
SAKĠNE ALIM
PINAR ÖRKĠ
4 Lisans
4 Lisans
5 Önlisans
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
5 Önlisans
Alan DıĢı
1
SÜLEYMAN SERKAN ÖZġENER
2
ZAHĠDE YALÇINKAYA
3
4
5
NĠLGÜN ERĠġMĠġ
ABDULLAH TAYLAN
ASUMAN ĠZDEMEN
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
7 Usta Öğretici
9 Alan DıĢı
Alan DıĢı
1
HURĠYE BOZGAN
2
SEDA BĠNGÖL
3
KASIM ÖZKALALI
1
NURCAN ÇELĠK
2
MEHMET ĠDRĠS EġKĠL
3
BĠRSEN ÖZKAN
4
PINAR SARILMIġER
5
ESRA ATEġ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAHġAN ÇALKILIÇ
SERAP AYGENLĠ
EMĠNE SEMRA TEKĠN
ANIL ÇAĞLAR KÖKTAġ
HAYDAR TURAN
SEMRA ĠNCESU
ONUR ÇETĠN
FUNDA TEKĠN
GÜLġAH ÇETĠNKAYA
1
BÜġRA KESKĠN
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
4 Lisans
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
3 Yüksek Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
6 Meslek Lisesi
2 Lisans
Öğretmenlik
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KONAKLAMA VE SEYAHAT
HİZMETLERİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
OKUMA YAZMA
OKUMA YAZMA
YABANCILARA TÜRKÇE
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
2 Lisans
Öğretmenlik
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
2
SERAP ÖZGE GENÇAY
3
4
5
GÜLDEN ARKIġ
SEVDA FALCIOĞLU
ARZU BURBAR
1
TĠLA GÜNDÜZ
2
SELĠN BĠNALĠ
3
4
5
6
7
8
9
BUKET ÇOBANOĞLU
FATMA YALÇIN
AHMET AKDOĞAN
NESLĠHAN TURANLI
ORHAN KÖSE
YEKTA KEREM
MERVE ALKANAT
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
4 Lisans
4 Lisans
4 Lisans
9 Alan DıĢı
9 Alan DıĢı
9 Alan DıĢı
Alan DıĢı
1
MERVE ALKANAT
4 Lisans
TARIM TEKNOLOJİLERİ
1
PINAR FĠDANOĞLU
5 Önlisans
TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ
1
2
3
ZEYNEP ÇOLAKOĞLU
GÜLCAN ALDANMAZ
NURĠYE DĠLEK
4 Lisans
5 Önlisans
5 Önlisans
ARAPÇA
1
GURBET ERDEM
2
BURCU NESLĠ
3
DUYGU CAN GÜNAYDIN
1
HALĠDE GÜÇLÜ
2 Lisans
Öğretmenlik
1
NAZMĠYE KAÇMAZ
2
3
NESLĠHAN TÜFEKÇĠYAġAR
ALĠ ġAHĠN
2 Lisans
Öğretmenlik
6 Meslek Lisesi
7 Usta Öğretici
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
2 Lisans
Öğretmenlik
Ali KESKİN
Komisyon Başkanı
İlknur ÇİRPİK
Resim Öğretmeni
Resmiye KAYA
Hazır Giyim Öğretmeni
Zerrin BATMAZ
Nakış Öğretmeni
Gönül ALTUN
İngilizce Kadrolu Usta Öğretici
Sibel ARKALI
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
ARAPÇA
ARAPÇA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
FRANSIZCA
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni
Download

asil ve yedek kadrosuz usta öğretici listesi için tıklayınız