Denizli Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
İdari Dava İşlemleri Süreci
Müdürlüğümüze İdari
Dava Dilekçesinin
Gelmesi
İdari
Dava
Dilekçesi
ve Ekleri
Giden Evrak
Süreci
İlgilinin Biriminden Bilgi ve
Belge İstenmesine İlişkin
Yazının Hazırlanması
Giden Evrak
Süreci
Belge
İstem
Yazısı ve
ekleri
Gelen Evrak
Süreci
Savunma Taslağının
Hazırlanması
Savunma Taslağının
Muhakemat Müdürlüğüne
Gönderilmesine İlişkin
Yazının Hazırlanması
1
Hazırlayan:
Ayşe ASLAN
VHKİ.
Onaylayan:
Rıza ELMAS
Personel Müdür V.
Savunma
Taslağı
Gön.Yazısı
Savunma Taslağı
Gönderme Yazısının
Defterdar Yardımcısı /
Defterdar Tarafından
İmzalanması
İdari Dava Dilekçesi ve
Evrakların İncelenmesi
Bilgi ve Belge İstem Yazısının
Vali Yardımcısı / Defterdar
Tarafından İmzalanması
1
Gelen Evrak
Süreci
Yargı
Kararı
Belge
İstem
Yazısı
Özlük İşlemiyle İlgi
Yargı Kararı Gereğince
İşlem Yapılması
PEROP'a İşlenmesi
PEROP
Yargı Kararı ve
Ekleri Özlük
Dosyasına Kaldırıldı
Savunma
Taslağı
Download

İdari Dava İşlemleri Süreci