Manisa Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Harcırah Ödemesi ve Avansın Kapatılması İşlemleri Süreci
Yurt İçi Göreve Giden Personelin
Avans Kapama Talebi
Konaklama
Faturası
Harcama Onayı
Yurtiçi/Yurtdışı
Gecici Görev
Konaklama Faturası ve
Yurtiçi/Yurtdışı Gecici Görev
Yolluğu Bildiriminin Teslim
Alınması
Konaklama Faturası ve
Yurtiçi/Yurtdışı Gecici Görev
Yolluğu Bildiriminin
İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
Belgeler Mevzuata Uygun
Belgeler Uygun Değil
Ödeneğin ve Belgelerin
kontrol Edilmesi
Konaklama Faturası
veYurtiçi/Yurtdışı Gecici
Görev Yolluğu Bildiriminin
Suretlerinin Alınması
SGB.net
Ödeme Emri Belgesinin
Hazırlanması
Ödeme Emri
Belgesi
Ödeme Emri Belgesi
Uygun
Ödeme Emri Belgesi Uygun
Değil
Yetkili Mercii Tarafından Liste ve Ödeme
Emri Belgesinin İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Ödeme Emri Belgesi
Saymanlık Ödeme Emri Belgesi
Teslim Belgesinin Hazırlanması
Saymanlık Müdürlüğüne
Ödeme Emri Belgesi Teslim
Listesi ve Eklerinin Teslim
Edilmesi
Teslim Belgesi
Avans Kapatıldı
Hazırlayan:
SİBEL BAYRI
V.H.K.İ.
Onaylayan:
AV.HAKKI UÇKUN
MUHAKEMAT MÜDÜR V.
Download

Geçici Görev Yolluğu Avans Kapatma