ERZURUM DEFTERDARLIĞI
Muhakemat Müdürlüğü
Avans Kapatma Süreci
1 Aylık Sürenin
Dolması
Alınan Avansın
Bitmesi
Makbuzların sıralanması
ve Listelenmesi
öeb
Hazırlanması
Öeb
sgb
kbs
Öeb ve Makbuz
Listelerinin yetkili Mercii
Tarafından İmzalanması
öeb Teslim tutanağının
hazırlanıp Muhasebe Birimine
Verilmesi
Teslim
Tutanağı
1
Hazırlayan: Müdür V. İlknur SARCAN
Onaylayan: Defterdar İsmet TAPAR
ERZURUM DEFTERDARLIĞI
Muhakemat Müdürlüğü
Avans Kapatma Süreci
1
Avans Artığı Var
İse
Avans Artığı Yok
İse
Muhasebe İşlem Fişinin
Hazırlanması
Avans Kapatıldı
Alındı
Belgesi
Avans Artığının
Muhasebe İşlem Fişiyle
Vezneye Yatırılması
Alınan Alındı Belgesinin
SGB ye Girişinin
Yapılması
Hazırlayan: Müdür V. İlknur SARCAN
Onaylayan: Defterdar İsmet TAPAR
Download

Avans Kapatma Süreci