ERZURUM DEFTERDARLIĞI
Muhakemat Müdürlüğü
Taşınır Mal Alım Süreci
SGB
Sisteme Giriş
T.İ.F. Çıktısı
T.İ.F Dökümü
Hazırlanması
Taşınır Kayıt
Yetkilisi
Tarafından
İmzalanır
Birim Amiri
Tarafından
imzalanır
işlem
gerçekleşir
işlem
gerçekleşir
Hazırlayan: Müdür V. İlknur SARCAN
Onaylayan: Defterdar İsmet TAPAR
Download

Taşınır Mal Alım Süreci