MANİSA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınır Mal Tasfiyesi İşlem Süreci
Kamu Kurumlarınca Tasfiye Edilmesi İçin Taşınırların
Bildirilmesi
Kamu
Kurum
Yazısı
Gelen Evrak
Süreci
Tutanak
Mahallinde Tutanak
Düzenlenmesi
Kurum Görüş Yazılarının
Değerlendirilmesi Sonucu Tasfiyesi
Acil/ Tasfiyesi Acil Değil
Tasfiyesi Acil
Değil
Tasfiyesi Acil
2
Piyasa Fiyat Araştırma Yazılarının
Yazılması İmzalanması
Giden Evrak
Süreci
Rayiç
Yazıları
Piyasa Rayiç Yazılarınınn
Gelmesi
Rayiç
Yazıları
Gelen Evrak
Süreci
Kıymet Takdir
Kararı
Kıymet Takdir Kararının Düzenlenmesi
ve Komisyonca İmzalanması
Pazarlık Usulü İhale Onayının Yazılması Ve
İmzalanması
Onay
Belgesi
İhale Süreci
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ali KAYMAK
Alpay EKİCİ
Milli Emlak Müdürü
Defterdar V.
MANİSA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınır Mal Tasfiye İşlem Süreci
1
İhale Onaylandı /
Onaylanmadı
Onaylandı
Onaylanmadı
İhale Sonuç Yazısının Yazılması Ve
İmzalanması
İhale Sonuç Yazısının Yazılması
ve İmzalanması
İhale
Sonuç
Yazısı
Tebliğ Zarfının
Hazırlanması
Giden Evrak
Süreci
Tebliğ Zarfı
Giden Evrak
Süreci
Süreç Tamamlandı
Tebliğ Alındısının
Gelmesi
Tebliğ
Zarfı
Bedel Süresinde Ödendi
/ Ödenmedi
Ödendi
Ödenmedi
İhale Bedelinin
Ödenmesi
Mahallinde Tutanakla
Teslim İşleminin
Yapılması
İhaleden
Yasaklama Süreci
Teslim
Tutanağı
Süreç Tamamlandı
Süreç Tamamlandı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ali KAYMAK
Alpay EKİCİ
Milli Emlak Müdürü
Defterdar V.
MANİSA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınır Mal Tasfiye İşlem Süreci
2
MKE Kurumuna Tasfiye İçin Yazı Yazılması ve
İmzalanması
MKE Yazısı
Giden Evrak Süreci
MKE Kurumundan Tasfiye İşleminin
Proğrama Alındığına Dair Yazı Gelmesi
MKE Yazısı
Gelen Evrak
Süreci
Hurda Malzeme MKE
Ekiplerine Altı Ay İçinde
Teslim Alındı/ Alınmadı
Gelmedi
Tasfiyesi Acil
Olanların
Süreci
Geldi
Hurda Malzemenin MKE Ekiplerine
Teslim Edilmesi
Hurda Malzeme
Teslim Ve
Tesellüm
Tutanağı
Tamamlandı
Banka
Dekontu
MKE Tarafından Hurda Bedelinin
Defterdarlığın Banka Hesabına
Yatırılması ve Kayıtlara Alınması
Tamamlandı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ali KAYMAK
Alpay EKİCİ
Milli Emlak Müdürü
Defterdar V.
Download

Taşınır Mal Tasfiyesi İşlem Süreci