ERZURUM DEFTERDARLIĞI
Muhakemat Müdürlüğü
Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Süreci
Keşif yapılmadan
dosyanın bilirkişeye
gitdi ise
Keşiften sonra Dosya
Bilirkişiye Gitdi ise
Bilirkişi
tarafından
dosya incelenir
Bilirkişi
tarafından
rapor hazırlanır
Rapor Lehte
ise
Davacı
isek
Mahkemeden
D.K..K. istenir
Davalı
isek
Mahkemeden
D.R.K.V.
istenir
Bilirkişi
raporu
Rapor
Davalı veya Davacı
isek
Rapora Karşı
Beyan Dilekçesi
Dilekçe
Beyan verilmiş
olur
Mahkemeden
gelmesi
Mahkemeden
gelmesi
Hazırlayan:Müdür V. İlknur SARCAN
Onaylayan:Defterdar İsmet TAPAR
Download

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Süreci