ERZURUM DEFTERDARLIĞI
Muhakemat Müdürlüğü
Mal Alım Süreci
Müdür Tarafından
Mal Alım Talebinin
Mal Alım
Mal Alım Onayının
Yetkili Mercii
Evrak Çıkış
Süreci
SGB
SGB
SGB
KBS
Yaklaşık
Maliyet
Hesap.
Yaklaşık Maliyet
Mektupları
Piyasa
Fiyatının
Araştırılma
sı
Kabul
Komisyon
Tutanağının
Hazırla.
Piyasa Fiyat
Mektupları
Fiyat Teklif
mektupları
nın Hazırla.
Muhasebe
İşlem Fişinin
Oluşturulmas
ı
Fatura
Tutanak
Ödeme
Emri
Yetkili Kişilerce
İmzalanır
Mal Alımı
Hazırlayan: Müdür V. İlknur SARCAN
Onaylayan:Defterdar İsmet TAPAR
Download

Mal Alım Süreci