ARDAHAN DEFTERDARLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞI GÖREV DAĞILIMI
FADİME EKİNCİ
Yetkili Hazine Avukatı
*Muhakemat Müdürlüğünde çalışan personelin yapacağı
İşlerin koordinesini sağlamak.Dava ve İcra takiplerini yapmak.
ASLI TURAN
Hazine Avukatı
*Havale edilen dava ve icra işlemlerinin takibini yapmak.
EROL GÜMÜŞ
VHKİ
*Servis ve METOP, Gelen –Giden evrak ve tüm yazışmalar.
*Maaş, Avans Mutemedliği, Taşınırlar, İstatistikler, Ödeme
İşlemleri ve Adliye işlemleri.
NERMİN BULUT
Memur
(Milli Emlak Müdürlüğünde geçici görevlendirilmiştir)
Download

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ