Sakarya Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü
İstatistik Süreci
Birim Veya İlgili
Kurumdan İstatistik
Verilerinin Sağlanması
İçin Yazının Gelmesi
METOP
Müdürlüğümüz İstatistik
İşlemleri İçin METOP'tan
dosya sayısal verilerinin
Sorgulanması
İstatistik
Verileri
İlçe Muhakemat Müdürlüklerinden
İstatistik Verilerinin Alınması İçin Yazı
Yazılması
Yazı Ve
Ekleri
Üst Yazının Muhakemat
Müdürü Tarafından
İmzalanması
Üst yazının Bağlı
İlçelere Gönderilmesi
İlçelerden verilerin
Üst Yazı İle Gelmesi
Mail, Faks Veya
Posta İşlemi
Yazı ve
Ekleri
Gelen Evrak
İşlemlerinin
Yapılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Fethane PANTA
Rana ÖZACAR
VHKİ.
Muhakemat Müdür V.
1
1
Kurum Üst
Yazısı
İl Ve Bağlı İlçelere Ait
İstatistik Verilerin
Tabloya İşlenmesi
İstatistik Formlarının
BAHUM'a Gönderilmek
Üzere Üst Yazının
yazılması
İstatistik
Formu
Kurum Üst
Yazısı
Üst Yazının
Muhakemat Müdürü
Tarafından İmzalanması
Giden Evrak
İşlemlerinin
Yapılması
Üst yazı ve
Eklerinin BAHUM'a
Posta Yoluyla
Gönderilmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Fethane PANTA
VHKİ.
Rana ÖZACAR
Muhakemat Müdür V.
Download

İstatistik Süreci - Sakarya defterdarligi