EK: B/….
HAZİNE AVUKATLIĞI
GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ
HAZİNE AVUKATLIĞI
HAZİNE AVUKATLIĞI
Daire/
Servis
Adı
Servis
Sorumlusu
Yedek Görevli
Görevler
Osmaniye kadastro, aile , icra hukuk
mahkemesi
AV. ASLI
TABARU
MANGA
AV. ASLI
TABARU
MANGA
AV. AYKURT
SANCAR
AV. AYKURT
SANCAR
Osmaniye 2. Asliye Hukuk, Sulh Hukuk Ve
İş mahkemeleri
osmaniye 1. ve 2. ağır ceza, osmaniye asliye
ceza mahkemeleri
osmaniye 1.asliye hukuk, osmaniye sulh
ceza ve düziçine ait dosyalar
Adliye işlerini ve dosyalardaki avans işlerini
takip etmek, dosyalara gelen evrakları
takmak ve müdürlükçe verilen diğer işleri
yürütmek
Tüm yazışmaları yapmak, hazine avukatlığı
maaş mutemetlik işlemlerini yapmak ve
verilen diğer işleri yürütmek
METOP ile ilgili dosya açmak,gelen giden
evrakların kayıtlarını sisteme işlemek,
istatistik cetvellerini hazırlamak ve verilen
diğer işleri yürütmek
Görevli
Yedek Görevli
AV. ASLI TABARU MANGA
AV. ASLI TABARU MANGA
AV. ASLI TABARU MANGA
AV. AYKURT SANCAR
AV.İLKER PEKER
AV.SİBEL VAYISOĞLU
AV.AYKURT SANCAR
AV.AYKURT SANCAR
AV.İLKER PEKER
AV.İLKER PEKER
Ahmet PARLAK V.H.K.İ.
Ahmet PARLAK V.H.K.İ.
AV.İLKER PEKER
AV.SİBEL VAYISOĞLU
AV. AYKURT SANCAR
AV.SİBEL VAYISOĞLU
AV. İLKER PEKER
AV.AYKURT SANCAR
Ömer Faruk ARTAM V.H.K.İ.
Ali Rıza SENCER V.H.K.İ
Ali Rıza SENCER V.H.K.İ
Ali Rıza SENCER V.H.K.İ
Ömer Faruk ARTAM V.H.K.İ.
Ahmet PARLAK V.H.K.İ.
Ömer Faruk ARTAM V.H.K.İ.
Ömer Faruk ARTAM V.H.K.İ.
Ali Rıza SENCER V.H.K.İ
Ahmet PARLAK V.H.K.İ.
AV.SİBEL VAYISOĞLU
Download

Deney Ücretleri - naksan plastik