T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
BİRİM ADI
Şube
Müdürlükl
eri
Başkanlık
FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU
GÖREV ADI
GÖREVİ YÜRÜTECEK KİŞİ
Daire Başkanlığı
İdari Hizmetler Şube Müdürü
Ersen Murat ATEŞAL
Teknik Hizmetler Şube Müdürü
Songül ATLI
Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü
Songül ATLI
Düadekk, Stratejik Planlama,ve Birim Faaliyet Raporu
Düzenleme ve Hazırlama Grubu
Sevgi EKMEKÇİLER
Songül ATLI
Sevgi EKMEKÇİLER
Songül AVCI
İdari Şube Müdürlüğü
Hizmetler
İsmet ŞEN
Neslihan Nilgün İNCE
Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri Birim
Şefliği
İdari Hizmetler Birim Şefliği
İsmet ŞEN
Yazışma, Evrak Kayıt ve Arşiv İşlemleri Görevlisi
Fırat ERMAN
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri Görevlisi
Ambar Memurluğu
Tahakkuk ve Mutemetlik İşlemleri Görevlisi,
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi.
Sekreterlik
Neslihan Nilgün İNCE
Behzat GEREN
Behzat GEREN
Cumaali DALKILIÇ
---1
Bina Temizlik İşlemleri Görevlisi
Fotokopi Görevlisi
Bina Isıtma ve Soğutma işlemleri
Mehmet Sıddık DEĞERLİ
Maşallah KARADAYI
Melek ESER
Erdal AYTAŞ
Mesut GÜNGÖRMÜŞ
Sunay YILDIZ
Fatma FİLİZ
Nesrin TAŞTAN
Mehmet Salih ÇELİK
İzzet DÜNDAR
Ümit KAYA
İş-Kur Personeli
---Cahit YÜKSEL
Kenan TEKİN
Songül ATLI
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
Sağlama Hizmetleri İşlemleri Görevlisi
Songül AVCI
Duygu BEŞER
Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri Görevlisi
Zeynep ÇİPİL
Songül AVCI
Duygu BEŞER
Rıdvan ÜKELGE
Kütüphaneler arası İş Birliği ILL
Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim
Bilgi Teknolojileri İşlemleri Görevlisi
Birim Kütüphaneleri Destek İşlemleri Görevlisi
Filiz BALARI
Filiz BALARI
Songül ATLI
Songül AVCI
2
Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Danışma ve Rehberlik İşlemleri Görevlisi
Ödünç İade İşlemleri Görevlisi
Süreli Yayınlar İşlemleri Görevlisi
Metin KAN
Şehmus DİREK
Cengiz KOYUN
Mehmet MALKOÇ
Levent TOK
Baran ALTAŞ
Fevzi TEZCAN
Zeynep ÇİPİL
Multimedya İşlemleri Görevlisi
Ciltleme ve Onarım İşlemleri Görevlisi
Mehmet KARATAŞ
Levent TOK
Baran ALTAŞ
Rojbin AKINCA
--------
Özel Kolleksiyonlar Arşivi
Rojbin AKINCA
Özel Kolleksiyonlar Okuma Salonu
İsmail METE
Kitap Satış İşlemleri Görevlisi
--------
Bilgisayar Hizmetleri İşlemleri Görevlisi
Mehmet TÜYSÜZ
Referans Kaynaklar İşlemleri Görevlisi
Kütüphane Oryantasyon Eğitim Sorumlusu
Duygu BEŞER
3
Download

Fonksiyonel Görev Dağılımları