BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
Dt.Metin TAŞTAN
Başhekim Yard.
(Çalışan Güvenliği Komite Baş.)
Recep Murat AKINCI
İdari ve Mali İşler Müd.Yard.
(Bilgi Yönetimi Böl.Kal.Sor.)
Ahmet TİKİCİ
Bilgi İşlem Personeli
(HBYS Hasta Kayıt İşlemler Sor.)
Güven DOĞAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Orhan BÜYÜKYILDIRIM
Mutemetlik Memuru
Download

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ