İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2014
Ceza Tutarı
759.-TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi
Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden üretime
başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
759.- TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime
başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik hallerini bir ay içinde
Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
759 .-TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek
zorundadırlar.
2
10
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
379.- TL
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
M
11
O
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde görevli
personele ibraz etmeye mecburdurlar.
1.520 .-TL
A
SM
M
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2013
Ceza Tutarı
731.- TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi
Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden üretime
başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
731.- TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime
başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik hallerini bir ay içinde
Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
5
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
731.- TL
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek
zorundadırlar.
2
10
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde görevli
personele ibraz etmeye mecburdurlar.
365.- TL
11
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
1.463.- TL
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
İDARİ PARA CEZALARI
(6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu)
Fiil
Maddesi
Ceza
Maddesi
2
9
Ceza Uygulanan Fiil
Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi
2012
Ceza Tutarı
679.- TL
Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi
Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur.
4
9
Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme, ara verme, yeniden üretime
başlama ve değişik hallerinin süresinde bildirilmemesi
679.- TL
Sanayi işletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime
başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik hallerini bir ay içinde
Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar.
9
Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi
O
5
679.- TL
Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi
SM
M
10
339.- TL
Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi sicil belgesini istenilmesi halinde görevli
personele ibraz etmeye mecburdurlar.
11
İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi
Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da
eksik bildirenlere idari para cezası uygulanır.
A
2
M
Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme
cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek
zorundadırlar.
1.358.- TL
Download

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu