Öğretiminin ilk dört yılını doğduğu Donye Lubinye’de bitirir. Daha o dönemde şiire ilgi
gösterir ve çok okur. Demet demet şiirleri hafızasına kaydedip ezberler. Onları saatlerce
hiç durmadan söylemesini bilir.
Kaydını Yüksek Pedagoji Okuluna yaptırarak öğrenimini Belgrat’ta sürdürür.
Eğitimini tamamladıktan sonra uzun bir süre daha yazıyla uğraşmaz. Ta ki o kor, o ateş
tekrar alevleninceye kadar içinde. Ondan sonra, nazımda olsun, nesirde olsun yeniden
kalem oynatmaya başlar. Yola halk edebiyatından çıkar. Sözlü eserleri derleyerek ilk
kitabını da bu bağlamda Zürih’te basar.
Yayınladığı kitaplar:
“Poenye”(Halk türküleri derlemesi), 1992, “Balada o Pjesniku”(“Şaire Dair Balat”),2000,
“Kažuenje”(Anlatılar), 2003, “Domisol”(Müzik kitabı), 2012.
Yılın Kitabı: “KÜLTÜREL DEĞERLERİN
SAVUNMASI”
(Araştırma/inceleme, 496 sf.)
“Kültür” sözcüğünü çok daha farklı algılamaya başladım
Değerli araştırmacı, bilim adamı, üretken yazar, Prizren’de mesleklerin en yücesi
avukatlığı yapmakta olan yakın dostum Refki Taç’ın “kültür”le ilgili makaleleri ve
tebliğlerinden oluşan bu eserini okuduktan sonra “Kültür” sözcüğünü çok daha geniş ve
farklı algılamaya başladım.
“Kültür”, “kültürel bağlılıklar”, “kültürel değerler”, “kültürel farklılıklar” gibi
kavramlar ve açıklamaları
Download

Yılın Kitabı: “KÜLTÜREL DEĞERLER N SAVUNMASI” “Kültür