ÇALIŞTAY PROGRAMI
16-17 OCAK 2016
ANKARA
09:30- 10:30 Kayıt
10:30-11:30 Açılış Konuşmaları
11:30- 12:30 Moderatörün Çalıştay Hakkında Katılımcıları Bilgilendirmesi
12:30- 13:30 Öğle Yemeği
14:00- 19:00 Çalışma Grupları
• Sorunların tartışılması
• Sorunların listelenmesi, ayrıştırılması önceliklendirilmesi
• Önceliklendirilmiş sorunlara dayalı olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi
• Çözüm önerilerinin listelenmesi ve önceliklendirilmesi
• Genel değerlendirme ve sunum hazırlığı
19:30
Akşam Yemeği
09:00- 10:30 Çalışma Gruplarının sunumlarının yapılması
Yeni Nesil Yatırım Bölgeleri ve Mevcut Yatırım Bölgelerinin Dönüşümü
09:00-09:15 Çalışma Grubu Sunumu
09:15-09:30 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
Yatırım ve Üretim Ekosisteminin Güçlendirilmesi
09:30-09:45 Çalışma Grubu Sunumu
09:45-10:00 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
Teşvik, Destek, Muafiyetler ve Finansmana Erişim
10:00-10:15 Çalışma Grubu Sunumu
10:15-10:30 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
10:30-11:30 Çay-Kahve Arası
Nitelikli İş Gücü
11:30-11:45 Çalışma Grubu Sunumu
11:45-12:00 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
Yerli, Yeşil, Yenilikçi, Teknoloji Odaklı ve Yüksek Katma Değerli Üretim
12:00-12:15 Çalışma Grubu Sunumu
12:15-12:30 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
Akıllı Üretim Sistemleri
12:30-12:45 Çalışma Grubu Sunumu
12:45-13:00 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
Uluslararası Rekabet, Standardizasyon, Markalaşma, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)
13:00-13:15 Çalışma Grubu Sunumu
13:15-13:30 Değerlendirme (1 dk’lık konuşma hakkı)
13:30-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:30 Anket Formlarının Doldurulması
15:30-16:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış
Tanışma ve Açılış Konuşmaları
1. Katılımcıların tanışması
2. Protokol konuşmalarının yapılması
Çalıştay Hakkında Moderatörün
Bilgilendirmeleri
1.
2.
Yöntem bilgilendirilmesinin yapılması
Hedef ve beklentilerin vurgulanması
Katılımcıların Çalışma Gruplarına Ayrılması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yeni Nesil Yatırım Bölgeleri ve Mevcut Yatırım Bölgelerinin
Dönüşümü
Yatırım ve Üretim Ekosisteminin Güçlendirilmesi
Teşvik, Destek, Muafiyetler ve Finansmana Erişim
Nitelikli İş Gücü
Yerli, Yeşil, Yenilikçi, Teknoloji Odaklı ve Yüksek Katma Değerli
Üretim
Akıllı Üretim Sistemleri
Uluslararası Rekabet, Standardizasyon, Markalaşma, Piyasa
Gözetimi ve Denetimi (PGD)
Çalışma Grubu Programı
1. Sorunların tartışılması
2. Sorunların listelenmesi ve önceliklendirilmesi
3. Önceliklendirilmiş sorunlara dayalı olarak
çözüm önerilerinin geliştirilmesi
4. Çözüm
önerilerinin
listelenmesi
ve
önceliklendirmesi
Ara Rapor
1. Her
bir
çalışma
grubu
çıktılarının
raporlanması
2. Her bir çalışma grubu için ikinci gün
yapılacak sunumun hazırlanması.
Çalışma Grubu Sunumlarının Tüm Katılımcılara Yapılması
 Yeni Nesil Yatırım Bölgeleri ve Mevcut Yatırım
Bölgelerinin Dönüşümü
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
 Yatırım
ve
Üretim
Güçlendirilmesi
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
Ekosisteminin
 Teşvik, Destek, Muafiyetler ve Finansmana
Erişim
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
 Nitelikli İş Gücü
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
 Yerli, Yeşil, Yenilikçi, Teknoloji Odaklı ve Yüksek
Katma Değerli Üretim
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
 Akıllı Üretim Sistemleri
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
 Uluslararası
Rekabet,
Standardizasyon,
Markalaşma, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)
- Grup Sunumu
- Değerlendirme
Genel Değerlendirme
Kapanış
Her bir Çalışma grubu için oluşturulan anket
formlarının
tüm
katılımcılara
ayrı
ayrı
doldurulması
Protokol tarafından çalıştay genel değerlendirme
konuşmalarının yapması
Download

Genel Program - Üretim Reform Paketi