T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
FATURA ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
FATURA ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
Faturanın Kayda Alınması
Ödeme Evrakı Hazırlanması
İmza İşlemleri
Harcama Yetkilisinin Onayı
Teslim
Fatura Ödemeleri İş Akış Sürecinin Sonlandırılması
Download

FATURA ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ