ELEKTROPAN
Bağlantı şeması
ENERJİ ANALİZÖRÜ
2
YIL
EA 50S
GARANTİ
True RMS
Boyutlar:
55mm
96mm
m
96m
ADRES : Dudullu Organize sanayi Bölgesi Esenşehir Mahallesi, DES
sanayi Sitesi A8 bl.104 sk. No: 48 İSTANBUL Telefon: 444 4 575 Faks:
0216 612 36 40 web:www.krk.com.tr
Kullanım Klavuzu
Genel:
EA50S serisi Enerji Analizörleri 3 fazlı sistemlerde harcanan
enerjiyi ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.. 8 adet değer aynı
anda ekranda görülebilir.
Kullanım:
Cihaz ekranı 3 farklı modda değerleri gösterir. Normalde
ekran iki parça halindedir ve sol tarafta gerilimler sağ tarafta
da akımlar görünür.en alt satırda ise toplam cosj ve frekans
değerlerini gösterir.
Enter tuşuna basıldığında sol
tarafta sırasıyla faz-nötr
gerilimleri. Faz faz gerilimleri ve
her fazın cosj değerleri sırasıyla gösterilir. Bu ekranda da
sırasıyla ilk 3 satırda her fazın en
alttada toplam kw değeri her
fazın ve toplam kVarL ve kVarC
değerleri görülebilir. En alt satırda
Her iki modda da sistemin
toplam cosj ve frekans değerlerini
gösterir.
Yukarı tuşuna bastıkça sağ
tarafta sırasıyla her fazın Amper
, kVA , kW , kVArL ve kVArC
değerleri : en altta satırda da
toplam değerler sırasıyla görünür.
Harmonik Analizi:
Enter ve Aşağı tuşlarına aynı anda basıldığında ekran
harmonik analizlerinin verildiği moda geçer. Aşağı ve Yuları
tuşları ile 3 faz gerilim ve 3 faz akımın ayrı ayrı veya toplam
(H00) , 3(H03) , 5(H05) ... 31 (H31).harmonik değerleri
izlenebilir. Grafiksel harmonik değerleri bilgisayar bağlantısı
ile daha detaylı izlenebilir. Bu ekrandan çıkmak için tekrar
enter tuşuna basılır.
Sabit Değerlerin Girilmesi:
Değerlerin girileceği moda girmek için
enter ve yukarı tuşlarına aynı anda
basılır. LCD ekran yanındaki Görünümü
alır. Sabit değerlerin girişinde sağ alt
Taraftaki S:01 ile başlayan sayı menü numarası olarak
kullanılır. Değişkenler girildikçe bir sonraki menüye geçilir.
Değerlerin girişinde kullanılan üç satır sayıdan üstteki
girilecek değerin üst sınırını alttaki ise alt sınırını gösterir.(2)
kullanıcı değiştiremez. Ortadaki sayı ise kullanıcının uygun
değeri gireceği alandır. Girilecek değer yanıp sönerek
kullanıcıyı yönlendirir. Aşağı ve yukarı tuşları ile istenilen
değere gelinip enter tuşuna basılır.
Sabit değerler
1.00-Gerllim trafosu oranı : (vt)
2.00-Akım trafosu oranı : 8ct)
Örneğin 600/5 bir akım trafosu kullanılıyorsa 120 değeri girilmeli
3.00-Cihaz Ağ Numarası :1-249 (tekli kullanımda 1 girilmelidir)
21.00-röle çalışma modu : 0..4)
0 : genel mod : bütün röleler genel amaçlı uzaktan müdehale
içindir. Kullanılacak bilgisayar programıyla cihaz üzerinden
uzaktan müdehale edilebilir.
2
3
1 : Gerilim sınırlama modu :
Röle 1 :1. faz düşük voltaj
Röle 2 :1. faz yüksek voltaj
Röle 3 : 2.faz düşük voltaj
Röle 4 : 2.faz yüksek voltaj
Röle 5 : 3.faz düşük voltaj
Röle 6 : 3.faz yüksek voltaj
Röle 7 : Genel amaçlı uzaktan müdehale için
Röle 8 : Genel amaçlı uzaktan müdehale için
2 : Akım Sınırlama Modu
Röle 1 : 1.faz düşük akım
Röle 2 : 1.faz yüksek akım
Röle 3 : 2.fa düşük akım
Röle 4 : 2.faz yüksek akım
Röle 5 : 3.faz düşük akım
Röle 6 : 3.faz yüksek akım
Röle 7 : Genel amaçlı uzaktan müdehale için
Röle 8 : Genel amaçlı uzaktan müdehale için
3: Akım/Gerilim Sınırlama Modu
Röle 1 : 1.faz düşük akım
Röle 2 : 1.faz yüksek akım
Röle 3 : 2.fa düşük akım
Röle 4 : 2.faz yüksek akım
Röle 5 : 3.faz düşük akım
Röle 6 : 3.faz yüksek akım
Röle 7 : Genel amaçlı uzaktan müdehale için
Röle 8 : Genel amaçlı uzaktan müdehale için
4
4 : Enerji Sayaç modu
Röle 1 :kWh değerinin her 1 birim artışında röle çekip bırakır
Röle 2 :kRLh değerinin her 1 birim artışında röle çekip bırakır.
Röle 3 :kRCh değerinin her 1 birim artışında röle çekip bırakır.
Röle 4 :Gerilim değeri alt veya üst sınırıaştığında çeker.
Röle 5 :Akım değeri alt veya üst sınırı aştığında çeker.
Röle 6 :Cosj değeri alt veya üst sınırı aştığında çeker.
Röle 7 :Genel amaçlı uzaktan müdehale için.
Röle 8 :Genel amaçlı uzaktan müdehale için.
22.0 - Röle pulse Ayarı (ms) : Rölenin çekip bırakma süresi
belirlenir
23.0- Röle Start Ayarı (sn) : Cihaz enerji geldikten ne kadar
zaman sonra rölelerin çalışmaya başlayacağını belirler.
24.0- Röle bekleme Süresi (sn) : Kaç saniye boyunca
belirlenen şart devam ederse rölenin çekeceği belirlenir.
Örneğin 5 değeri girildiğinde düşük gerilimin rölesinin çekmesi
için cihazın 5sn boyunca düşük değer okuması gerekir.
25.0-Röle Sıfır Fonksiyonu (0/1) :
0 : sıfır değeri düşük değer olarak kabul edilmez.
1 : Sıfır değeri düşük değer olarak kabul edilir.
26.0-Röle Mühürleme fonksiyonu (0/1) :
0 : Röle çektikten sonra ilgili değer normal sınırlarına dönerse
röle normal konumuna döner. Mühürleme yapmaz
1 : Röle çektikten sonra ilgili değer normal sınırlarına dönse
bile röle çekili kalır.mühürleme yapar.
27.0- Voltaj Alt Sınır (V)
28.0-Voltaj Üst sınır (V)
29.0-Akım Alt Sınır (I)
30.0-Akım Üst Sınır (I)
31.0-Cosj Alt Sınır (Cosj)
32.0-Cosj Üst Sınır (Cosj)
5
Bilgisayar Bağlantı protokolü :
Cihazın standart modelinde 44 adet register bulundurur.
Sorgulama PC den cihaza cihaz numarası (1)+ bilgi isteme
kodu (3)+ hangi registerden itibaren (2 byte girilmeli) kaç adet
register okunacağı ( 2 byte girilmeli)+ kontrol kodları (2 byte)
ileridir.
Cevap ise cihazdan cihaza numarası (1) + bilgi gönderme
kodu (3)+ kaç byte bilgi gönderildiği (2 byte)+gönderilen
bilgiler (...adet)+ kontrol kodları (2byte şeklindedir.
Alınan bilgiler float byte 4 byte olup IEEE754 standardında 8
bit 10 üzeri X,23 bit gerçek değer ve 1 bit işareti ( + - )
bilgisini taşır.
Bağlantı :
Analizör devreye alınırken akım trafolarının fazlarını ve
yönleri karıştırılmamalıdır. Mümkünse fazlar birer birer
bağlanarak akım ve gerilim değerleri , harcanan enerji ve güç
faktörü takip edilmelidir. Export kullanım olmadığı sürece kW
değerleri pozitif olmalıdır. Değilse akım trafosunun uçlarını
ters çeviriniz.
Üç faktörünün de genelde 0.65-0.99 arası indüktif olduğunu
unutmayınız.
Opsiyonlar.
1 : 60A Direkt akım girişi: Analizör arkasından çıkan 3 adet
sensör akım trafosunun ortasından direkt 60A (klemenssiz)
olarak geçirilir. Ve x5 akım trafoları ve bu trafolardan
kaynaklanan hatalar elimene edilerek daha hassas ölçme
sağlanır.
2: Fiber optik bağlantısı : 20km ye kadar direkt bilgi
aktarımına izin veren optik alıcı ve vericiler içerir.
3 : GPRS haberleşme modülü : ilave modül ile bilgileri GPRS
teknolojisiyle istenen herhangi bir yerden takip edilebilir.
6
Teknik Değerler:
Besleme Gerilimi
Ölçme Gerilim Girişi
Ölçme akım Girişi
Güç Tüketimi
Sınıf
: 220v +
- %20 , 50Hz
: 3x300V. Faz , nötr , 50Hz
: 3x5 Amper , 50Hz
: 10VA
: %1
Not:.........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
7
Download

ELEKTROPAN