DERS 9
PIC 16F84 PROGRAMLAMA
İÇERİK
SAYAÇ kullanımı
Kalan tekrara sayılı sayaç kullanımı
Yapılan tekrar sayılı sayaç kullanımı
PIC16F84 işlemcisinde STATUS file register
SUBLW ile C-flag ve Z-flag
SUBWF ile C-flag ve Z-flag
Ders 9, Slayt 2
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
1
SAYAÇ KULLANARAK DÖNGÜ DÜZENLEME
•
Programlarda bazı işlemlerin önceden belirlenmiş sayıda
tekrar edilmesi gerekir.
•
Bu amaçla programlarda SAYAÇ kullanılır.
•
Adından da anlaşılacağı üzere, SAYAÇ tekrarlı olarak
gerçekleştirilecek işlemin tekrar sayısını belirlemek amacıyla
kullanılan bir değişken (aslında bir file register) olarak
belirlenir.
•
Sayaç kullanımında iki temel yaklaşım:
1. Tekrarlanan işlemin kalan tekrar sayısını
2. Tekrarlanan işlemin yapılan tekrar sayısını
SAYAÇ ile saklamak şeklindedir.
Şimdi bunların nasıl kullanıldıklarını inceleyelim
Ders 9, Slayt 3
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
SAYAÇ KULLANARAK DÖNGÜ DÜZENLEME
Kalan tekrar sayısı için kullanılan SAYAÇ uygulamalarında
Tekrar sayısı SAYAÇ’a atanır
İşlem gerçekleştirilir
SAYAÇ değeri 1 azaltılır
•
SAYAÇ değer olarak 0 olmuşsa program sonlandırılır
•
SAYAÇ değer olarak 0 olmamışsa program işlem
kısmından devam ettirilir.
Ders 9, Slayt 4
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
2
PROGRAM 1
A portunun 0. bitine bağlı butona 10 defa
basıldığında B portunun 0. bitine bağlı LED’i
yakan bir PIC16F84 assembler programı
hazırlayalım:
Ders 9, Slayt 5
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 85
Ders 9, Slayt 6
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
3
PROGRAM 2
A portunun 0. bitine bağlı butona bastıkça B
portundaki LEDleri binary 9’dan 0’a kadar
azaltarak yakan PIC16F84 assembler
programı hazırlayalım:
Ders 9, Slayt 7
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 88
Ders 9, Slayt 8
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
4
SAYAÇ KULLANARAK DÖNGÜ DÜZENLEME
Yapılan tekrar sayısı için kullanılan SAYAÇ uygulamalarında
İşlem gerçekleştirilir
SAYAÇ değeri 1 arttırılır
Kontrol sayısı SAYAÇ değerinden çıkarılır
•
SAYAÇ değer olarak kontrol sayısı değerine ulaşmışsa
program sonlandırılır
•
SAYAÇ değer olarak kontrol sayısı değerine ulaşmamışsa
programa işlem kısmından devam edilir.
Ders 9, Slayt 9
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
PROGRAM 3
SAYAC ile 1’den başlayarak 7’ye kadar
sayan bir PIC16F84 assembler programı
hazırlayalım:
Ders 9, Slayt 10
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
5
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 89
Ders 9, Slayt 11
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 94
Ders 9, Slayt 12
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
6
SUBWF KOMUTU ile Z Flag - C Flag
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 90
Z flag:
ilgili aritmetik işlem sonucu 0 ise 1 olur
C flag:
çıkarma işleminde bayrağın değeri
yukarıdaki tabloya göre şekillenir. NEDEN?
Çıkarma işlemi 2’ye tümleme ile gerçekleştirilir...
Ders 9, Slayt 13
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
SUBWF KOMUTU ile Z Flag - C Flag
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 90-91
Ders 9, Slayt 14
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
7
SUBLW KOMUTU ile Z Flag - C Flag
PIC 16F84’ün pin görünüşü, Mikrodenetleyiciler ve PIC Prog., sayfa 91
Ders 9, Slayt 15
Dr. Emin Argun Oral, Atatürk Üniversitesi 2008
DERS 9
MİKROİŞLEMCİ PROGRAMLAMA
- SON -Kaynak:
-Mikrodenetleyiciler ve
PIC Prog., Orhan ALTINBAŞAK, ISBN 975-883-409-6
8
Download

İÇERİK