RB4-RB7 Pinlerinde Değişiklik Kesmesi
PIC mikrodenetleyicilerinde B portunun B4,B5,B6,B7 pinlerinden birinin lojik durumu değiştiği zaman
B portu değişiklik kesmesi oluşturulsun.
Değişiklik yapılan pine göre aşağıdaki koşullar
gerçekleştirilsin.
 RB4 pinine bağlı butona basılırsa D portuna bağlı bütün ledler 2 saniye aralıklarla 5 kez yanıp
sönsün,
 RB5 pinine bağlı butona basılırsa RD5 pinine bağlı led 1 saniye aralıklarla 10 kez yanıp
sönsün,
 RB6 pinine bağlı butona basılırsa D portuna bağlı ledler 1 saniye aralıklarla yansınlar(yürüyen
ışık)
 RB7 pinine bağlı butona basılırsa D portuna bağlı ledler 1 saniye aralıklarla yansınlar(ters
yürüyen ışık)
Download

RB4-RB7 Pinlerinde Değişiklik Kesmesi