www.maviegitim.com PIC16F84A MIKROC NOTLARI İletişim Hatları Mikroişlemci 3 yol (bus) ile haberleşir. Veri yolu (hattı): Verilerin iletildiği yoldur. PIC16F84 de 8 bittir. Günümüz bilgisayar işlemcilerinde 128 bit civarındadır. Veri yolu ne kadar geniş olursa o kadar hızlı işlem yapılır. Çünkü 64 bit veri yolunda aynı anda yan yana 64 bit 1 seferde aktarılabilir. Verileri otobanda giden arabalar, veri yolunuda otobandaki şerit sayısı olarak düşünebiliriz. Adres yolu: Belleğin her hücresinin adresi vardır. PIC16F84 de bellek yolu 16 bittir. Hex olarak yazılır. Örneğin: 0x001F adresi Her bellek hücresinin adresi benzersizdir yani her hücreye ayrı adres verilir. Adres yolu ne kadar geniş ise o kadar fazla bellek adreslenebilir yani adres numarası verilebilir. Adres numarası olmayan adreslenemeyen bellekler kullanılamaz. Örneğin 32 bit adres yolu ile 232=4 294 967 296 adet hücre adreslenebilir. Yani yaklaşık 4 GB 64 bit adres yolu ile 264=18446 TB adet hücre adreslenebilir. SORU: 8x4 kB bir belleği adreslemek için en az kaç bitlik adres yolu gereklidir? Bilgi: 8x4 kB demek 8 bitlik hücreleri olan 4 kB büyüklüğünde bellek demektir. 4 kB=4x1024=4096 bayt. Yani 4096 tane hücre vardır. Her bayt 1 hücre demektir. 12x4 kB olsaydı 12 bitlik hücreleri olan 4 kB büyüklüğünde bellek demektir. Belek hücresinin kaç bitlik olduğunun bu soru açısından önemi yoktur. Önemli olan bellek hücre sayısıdır. Cevap: 10 bit ile 210=1024 bayt yani 1024 hücre adreslenebilir. 29 www.maviegitim.com PIC16F84A MIKROC NOTLARI 11 bit ile 211=2048 bayt yani 2048 hücre adreslenebilir. 12 bit ile 212=4096 bayt yani 4096 hücre adreslenebilir. SORU: 8x4 kB bir belleği adreslemek için en az kaç bitlik adres yolu gereklidir? Bu bilgilere göre en az 12 bit ile 4 kB bellek adreslenebilir. Tabiki 12 bitten daha büyük bit sayısı ile de 4 kB bellek adreslenebilir. Örneğin 13 bit, 14 bit, 20 bitlik adres yolu ile 4 kB lık bellek rahatlıkla adreslenebilir. 4 kB lık bellek yapısı Hücre Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . . 4095 4096 BELLEK 8x4kB 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 0 0 1 0
0x2F 0xAA 0x00 0x00 0xFF 0
1
ADRES
HEX 0x0000
0x0001
0x0002
0x0003
0x0004
0x0005
0x0006
0x0007
0x0008
0x0009
0x000A
. . . ADRES BİNARY 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0010
0x0FFE
0x0FFF
0000 1111 1111 1110
0000 1111 1111 1111
Belleğin her hücresine 8 bitlik veri (bilgi,data) yazılabilir. Her hücre 8 bitliktir. Her hücreye 1 baytlık bilgi yazılır. 8 bit=1 bayt Her hücrenin adresi vardır ve bu adres 16 bitlik ikili bir sayıdır. Adres bilgisini hex olarak yazmak daha kullanışlıdır ve o şekilde yazılır. 30 www.maviegitim.com PIC16F84A MIKROC NOTLARI Belleğin hücresindeki bilgi ile adresi birbirine karıştırılmamalıdır. Yukarıdaki bellek şekline göre şunlar söylenebilir: BELLEK 8x4kB 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 0 0 1 0
0x2F 0xAA 0x00 0x00 0xFF 0 1 ADRES
HEX 0x0000
0x0001
0x0002
0x0003
0x0004
0x0005
0x0006
Belleğin 0x0000 adresinde (bu adresli hücrede) 10011010 yani 0x9A bilgisi vardır. Belleğin 0x0001 adresinde (bu adresli hücrede) 11100101 yani 0xE4 bilgisi vardır. Belleğin 0x0002 adresinde (bu adresli hücrede) 0x2F bilgisi vardır. 0xAA bilgisi belleğin 0x0003 adresindedir. 0x00 bilgisi belleğin 0x0004 ve 0x0005 hücrelerindedir. Belleğin 0x0006 adresinde (bu adresli hücrede) 0xFF yani 11111111 bilgisi vardır. Bellek adres bilgisinin 16 bitlik olduğunu ve hex olarak 4 digit gösterildiğini ve Bellek içindeki bilginin 8 bitlik olduğunu ve hex olarak 2 digit gösterildiğini unutmayınız. 31 
Download

5. İletişim Hatları