mikroC Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları - 2013
/
Dr. Serkan DİŞLİTAŞ
9. EEPROM
EEPROM (Electricaly Erasable Programable Read Only Memory)
MCU’larda dahili olarak bulunan EEPROM veri bellekleri, AVR ailesi MCU modeline bağlı olarak çeşitli
büyüklüklerde kullanılabilmektedir. EEPROM veri bellekleri, elektrik kesilse bile içeriğini
koruyabilmektedir. Ayrıca program kodları yardımıyla EEPROM veri belleklerinin içerikleri
değiştirilebilmektedir.
EEPROM kullanımına yönelik olarak; MikroC Pro for AVR derleyicisinde EEPROM_Read ve
EEPROM_Write olmak üzere iki adet kütüphane fonksiyonu bulunmaktadır.
Atmega16 mikrodenetleyicisi, 512 Byte büyüklüğünde EEPROM belleğe sahiptir.
Kütüphane Adı
EEPROM_Read
Prototip
Açıklama
Örnek Kullanım
unsigned short EEPROM_Read (unsigned adres);
EEPROM’un, parametre olarak verilen adresinden 1 Byte veri döner
unsigned adres = 0x00;
unsigned short veri;
…
…
veri = EEPROM_Read (adres); // 0x00 adresinden 1 Byte okur
Kütüphane Adı
EEPROM_Write
Prototip
Açıklama
Örnek Kullanım
void EEPROM_Write (unsigned adres, unsigned short veri);
EEPROM’un belirtilen adresine, 1 Byte veri yazar.
unsigned adres = 0x00;
unsigned short veri = 0xAA;
…
…
EEPROM_Write(adres, veri); // 0x00 adresine, 0xAA verisi yazılır
-59-
mikroC Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları - 2013
/
Dr. Serkan DİŞLİTAŞ
Örnek Uygulama 1
Örnek Uygulama 2
-60-
Download

9. EEPROM