mikroC Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları - 2013
/
Dr. Serkan DİŞLİTAŞ
10. ADC (Analog to Digital Converter)
ADC (Analog Dijtal Çevirici) modülü, dahili ADC’ye sahip birçok AVR mikrodenetleyici
kullanılabilmektedir. Aşağıdaki şekilde ADC kullanımı için örnek bir bağlantı şeması görülmektedir.
ile
Şekil. ADC kullanımı için örnek bir bağlantı şeması
ADR_Read kütüphane fonksiyonu, Single-Ended modda kolay bir kullanım sağlamaktadır. MCU’ya bağlı
olarak 10 ya da 12 bit çözünürlükte unsigned veri tipinde değer geri döndürmektedir. Analog giriş kanal
sayısı da yine MCU’ya bağlı olarak değişebilmektedir. Atmega16 için A portunda A0-A7 olmak üzere
toplam 8 adet analog giriş mevcuttur.
AREF gerilim değeri ADC çözünürlük ile ilişkilidir. AREF=5V ve ADC 10 bit çözünürlükte ise; tasarlanan
sistemde ölçüm hassasiyeti 5/2 10=0.00488V olur.
Kütüphane Adı
ADC_Read
Prototip
Açıklama
unsigned ADC_Read (char channel);
MCU’ya bağlı olarak;
 Kanal sayısı değişkenlik gösterebilmektedir (A0, A1, … A7)

10-bit ya da 12-bit çözünürlükte unsigned veri.
unsigned
veri;
…
…
veri = ADC_Read (1); // A1 kanalından analog değer okuma
Örnek Kullanım
-61-
mikroC Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları - 2013
/
Dr. Serkan DİŞLİTAŞ
Örnek Uygulama 1
-62-
Download

10. ADC (Analog to Digital Converter)