WIM
HAREKET HALİNDE TARTIM SİSTEMİ
Trafik akışını kesintiye uğratmadan
hareket halinde tartım
Düşük ve yüksek hızlarda
seri ve hassas ölçüm
Kolay kurulum ve devreye alma
Ağırlık ve Boyut kontrolü ile
can ve yol güvenliği
Minimum yol bakım maliyeti ve
uzun karayolu ömrü
Online yasal evrak kontrolü
www.tunaylar.com
WIM
YÜKSEK HIZLI
Yüksek Hızlı
Hareket Halinde Tartım
Yükseklik
Ölçüm Sensörü
Plaka Okuma
Kamerası
Loop Detektör
Ağırlık Ölçüm
Sensörü
VMS Mesaj Sistemi
Kabin (WIM Ölçüm
ve İşlemci Birimi)
GENEL ÖZELLİKLER
Yüksek hızlı WIM sistemi; genel olarak düşük hızlı WIM
istasyonları için ön ihbar sistemi olarak kullanılmaktadır.
Sistem; ölçüm sensörleri, loop detektörler, VMS değişken
mesaj sistemi ve karayolu kenarında bir kabin içerisine
yerleştirilmiş ölçüm biriminden oluşur.
Araçların aks ve brüt ağırlıklarının hızlı bir şekilde tespit
edildiği sistemde ağırlık bilgisi ile birlikte araçların aks
sayısı ve aks grubu bilgileri de elde edilir. Elde edilen bu
veriler ile araçların sınıfları tespit edilerek yönetmeliklerce
belirlenmiş yasal istiap limitleri ile karşılaştırılır. Aynı
zamanda plaka okuma kamera sistemi ile araçların
plakaları tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucunda
potansiyel aşırı yüklü görülen araçlar VMS değişken
mesaj sistemi ile daha hassas ölçüm için düşük hızlı
tartım
sistemine
yönlendirilir.
Diğer
araçların
güzergahlarında devam etmeleri sağlanarak düşük hızlı
hareket
halinde
tartım
istasyonlarındaki
araç
yoğunluğunun
önüne
geçilir.
Sisteme
araç
yüksekliklerinin ölçülmesine olanak tanıyan boyut ölçüm
sistemi de ilave edilebilmektedir.
COST 323 Class B
Düşük ve yüksek araç hızlarında
hassas ölçüm
Araçların aks ve brüt
ağırlıklarının belirlenmesi
Araç aks sayısı, aks grubu, hız ve
sınıf bilgilerinin tespiti
Şerit ihlali tespiti
Değişken mesaj ve sinyalizasyon
sistemi ile araç trafiği yönetimi
Düşük hızlı WIM sistemi ile tam entegrasyon
Plaka okuma ve görüntü yakalama kamera
sistemi ile araç kimliği tespiti
Araç yükseklik ölçümü opsiyonu
YÜKSEK HIZLI WIM SİSTEM BİLEŞENLERİ
Sensör Sistemi
Yüksek hızlı hareket halinde tartım sisteminde piezoelektrik sensörler kullanılır. Farkı genişliklerdeki şeritlere
uygun olarak farklı uzunluk seçenekleri bulunmaktadır.
Sensörlerin montajı kolay bir şekilde tamamlanarak
kısa sürede devreye alınır.
Değişken Mesaj Sistemi (VMS)
LED teknolojisi ile üretilen grafik mesaj panelidir. Yüksek hızlı
hareket halinde tartım sisteminden geçen araçların mevcut
ağırlıkları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerekirse düşük hızlı
hareket halinde tartım sistemine yönlendirilmesi için kullanılır.
Uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak plaka, araç sınıfı, araç
yüksekliği ve diğer bilgiler mesaj sistemine ilave edilebilmektedir.
Ölçüm ve Değerlendirme Birimi
Piezoelektrik ve loop sensörlerden gelen bilgiler
doğrultusunda sistemden geçen araçlara ilişkin; şerit
ihlali, hız, uzunluk, aks sayısı, aks ağırlığı, toplam
ağırlık, araç sınıfı vb. bilgilerin otomatik olarak
hesaplandığı birimdir. Ölçüm ve değerlendirme
birimine ait tüm elektronik ekipmanlar karayolu
kenarına yerleştirilen bir kabin içerisinde yer alır.
ANPR/LR Kamera Sistemi
ANPR/LR kamera sistemi araçların plakalarının okunması
ve genel görüntülerinin kayıt altına alınarak kimlik
bilgilerinin tespit edilmesi için kullanılır. Kamera sistemi
ölçüm ve değerlendirme paneli içerisine monte edilen ve
içerisinde ANPR/LR yazılımı içeren görüntü işleme
bilgisayarı tarafından yönetilir.
HSWimScale Yönetim ve Raporlama Yazılımı
Tüm yüksek hızlı hareket halinde tartım sistemi süreçleri HSWim
Scale yönetim ve Raporlama Yazılımı tarafında yönetilir.
Sistemden geçiş yapan araçların Plaka, Sınıf, Ağırlık, Yükseklik,
Belge ve Muayene durumu, Hız, Şerit İhlali vb. bilgiler tartım
menüsü ekranından anlık olarak izlenebilir. Belirtilen iki tarih
arasındaki detaylı raporlar ekrandan görüntülenebilir ve
yazıcıdan belgelenebilir. Rapor sonuçları, excel dosyası olarak
kaydedilebilir.
Otomatik Araç Boyut Ölçüm Sistemi
Yüksek hızlı hareket halinde tartım sistemine ilave edilen
yükseklik ölçüm sensörleri aracılığı ile karayolunda
seyreden araçların yükseklikleri ölçülmekte, azami
yükseklik limitlerini aşan araçlar önceden tespit edilerek
düşük hızlı hareket halinde tartım sistemine
yönlendirilebilmektedir.
Düşük Hızlı
Hareket Halinde Tartım
GENEL ÖZELLİKLER
OIML R134:2006 Class 1, 2 Sertifikası
Yüksek hassasiyette dinamik tartım
Araçların aks ve brüt ağırlıklarının tespiti
Araç aks sayısı aks grubu ve
sınıf bilgilerinin tespiti
Mesaj terminali ve trafik sinyalizasyon
sistemleri ile araç trafiği yönlendirme
Plaka okuma kamera sistemi ile
otomatik araç kimliği tespiti
Otomatik araç boyut ölçüm sistemi ile
araç boyutlarının tespiti
WimScale yazılımı ile kolay
yönetilebilir tartım süreçleri
Merkezi bilgi sistemine bağlanarak veri
alışverişinde bulunabilme
Kaçan Araç Kamerası
Arka Plaka Okuma Kamerası
Yükseklik ve Genişlik Ölçüm Sensörleri
Sınıflandırma Sistemi
AXLELINE WIM Dinamik Aks Kantarı
Uzunluk Ölçüm Sensörü
Ön Plaka Okuma ve Genel Görünüm Kamerası
Mesaj Terminali
WIM
DÜŞÜK HIZLI
Düşük hızlı WIM sistemi; araçların ağırlıklarının hassas bir
şekilde tespit edilmesinin gerekli olduğu yasal otorite
tarafından tesis edilen yol kenarı denetim istasyonları, gümrük
geçiş noktaları, özel veya resmi kurumlar tarafından işletilen
araç muayene istasyonları ve lojistik sektöründe geniş kullanım
alanı bulmaktadır.
Ön ihbar sistemi olarak kullanılan yüksek hızlı WIM sistemi ile
entegre bir şekilde çalışabilen sistem ön ihbar sisteminden
bağımsız olarak da kullanılabilmektedir.
Özel betonarme zemin üzerine kurulan sistem, araçların aks
ve brüt ağırlıklarının tespit edildiği AXLELINE®-WIM serisi
dinamik aks kantarı, araç sınıflarının tespit edildiği araç
sınıflandırma
sistemi,
sürücülerin
görsel
olarak
bilgilendirilmesi için kullanılan mesaj terminali ve tüm tartım
ve ölçüm süreçlerinin yönetiminin gerçekleştirildiği WimScale
yönetim ve raporlama programından oluşur.
Araçlarının plakalarının otomatik olarak okunarak veritabanına
kaydedildiği plaka okuma, genel görünüş, kaçan araç ve
güvenlik kamera sistemleri ile araçların uzunluk genişlik ve
yükseklikerinin otomatik olarak ölçüldüğü boyut ölçüm
sensörleri de sisteme dahil edilebilmektedir.
DÜŞÜK HIZLI WIM SİSTEM BİLEŞENLERİ
AXLELINE® WIM Dinamik Aks Kantarı
AXLELINE®-WIM serisi dinamik aks kantarı, araçların
aks ağırlıkları ile brüt ağırlıklarının tespit edildiği düşük
hızlı hareket halinde sisteminin en önemli bileşenidir.
Tartım işlemi araçların belirli bir hızla aks kantarı
üzerinden geçiş yapmasıyla gerçekleşir. Yüksek bir
hassasiyet oranıyla tespit edilen değerler Load Line - 2
dijtal ağırlık göstergesinden kolaylıkla izlenebilir.
Otomatik Araç Boyut Ölçüm Sistemi
Sınıflandırma detektörleri ve aks kantarı üzerinden
geçişini sürdüren aracın en, yükseklik ve uzunluk
değerleri boyut ölçüm sensörleri aracılığıyla otomatik
olarak tespit edilirek aracın 3 boyutlu profili çıkarılır.
Araç Sınıflandırma Sistemi
Araçların azami yük ve boyut limitleri yasal otorite
tarafından araçların sınıflarına göre belirlenmektedir.
CLASSAX araç sınıflandırma sistemi ile araçların aks
sayıları, aksları arasındaki mesafeleri ve hızları belirlenmekte, bilgisayar sistemine aktarılan bu bilgiler
doğrultusunda araçların sınıfları otomatik olarak tespit
edilebilmektedir.
ANPR/LR Kamera Sistemi
Düşük hızlı WIM sistemine entegre edilebilen plaka
okuma kamera sistemleri ile araçların ön ve arka
plakaları otomatik olarak okunabilmekte ve genel
görünümü tespit edilmektedir. Kaçan araç kamera
sistemleri ile sisteme girmediği tespit edilen araçların
resmi çekilerek merkezi bilgisayardaki veri tabanında
kayıt altına alınabilmektedir.
WimScale Yönetim ve Raporlama Yazılımı
Araçların ağırlık ve sınıflarını tespiti, boyutlarının ölçülmesi ve
diğer düşük hızlı hareket halinde tartım süreçleri WimScale
yönetim ve raporlama programı tarafından yürütülür. Kullanıcı
dostu arayüzü tartım süreçlerinin kolay ve hızlı bir şekilde
yönetilmesine olanak tanır. Belirtilen iki tarih arasındaki detaylı
raporlar ekrandan görüntülenebilir ve yazıcıdan belgelenebilir.
Rapor sonuçları, excel dosyası olarak kaydedilebilir.
Mesaj Terminali
Ölçülen ağırlık ve boyut değerlerinin sürücülere görsel olarak
bildirilmesi amacıyla kullanılır. Anti Reflekte, LED ekranı ve
ergonamik tasarımı ölçüm değerlerinin uzak mesafelerden
kolaylıkla okunabilmesine olanak tanır. Dış ortam şartlarında
çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
WIM
HAREKET HALİNDE TARTIM SİSTEMİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yüksek Hızlı WIM
Hassasiyet Sınıfı
: COST 323 Class B
Sensör Sistemi
: Piezoelektrik
Çalışma Sıcaklığı
: -25°C ... +55°C
Ölçüm Hassasiyeti
: Toplam Ağırlık = ± %10
Aks Ağırlığı = ± %15
Hız = ± %4
Koruma Sınıfı
: IP 68
Besleme Gerilimi
: 110 - 220 V AC
Değişken Mesaj Sistemi (VMS)
Tip
Haberleşme
: Grafik LED
: RF / TCP-IP / Internet / RS-485
Boyutlar (mm)
: 3440 x 1307 x 200 mm
Koruma Sınıfı
: IP66
AXLELINE® WIM Dinamik Aks Kantarı
Hassasiyet Sınıfı
Maksimum Kapasite
Besleme Gerilimi - Güç
Çalışma Sıcaklığı
Koruma Sınıfı
: OIML R134:2006 Class 1, 2
: 30000 kg
: 12 VDC / 5 W (Max)
: -10 ... 40°C - %85 RH
: IP 54 / IP 65
Araç Sınıflandırma Sistemi
Tip
: Fiber Optik
Hız Aralığı (km/h)
: 1 ... 250
Çalışma Sıcaklığı
: -30 ... 85°C
Besleme Gerilimi
: 12...24 VDC
Haberleşme
: RS-232
Mesaj Terminali
Tip
Besleme Gerilimi
Çalışma Sıcaklığı
: LED Display
: 220V AC
. -20°C....+ 55°C
Otomatik Araç Boyut Ölçüm Sistemi
Ölçüm Tekniği
: Lazer Sensör
: Sınıf 1 (IEC 60825 F1)
Lazer Sınıfı
Besleme Gerilimi
: 220 V DC / 24 V AC
Haberleşme
: Ethernet, TCP-IP
ANPR/LPR Kamera Sistemi
Tip
: CCTV
Besleme Gerilimi
. 220V AC - 2A
Çalışma Sıcaklığı
: -50°C....+ 55°C
Koruma Sınıfı
: IP68
Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 88. Sok. No:7 Esenyurt, İstanbul - TÜRKİYE Tel: +90 212 886 39 00 (Pbx) Faks: +90 212 886 39 15
www.tunaylar.com [email protected]
Download

Ürün Broşürü