SORULAR
1) Bilgisayar ağları kapsamında kodlama ne anlamda gerekmektedir ve ne amaçla
kullanılmaktadır? Örnek vererek açıklayınız.
2) Sayısal verilerin elektriksel işarete bindirilmesi, yani modülasyonu ne amaçla kullanılır? Örnek
vererek açıklayınız.
3) Baund ile bps arasındaki farkı ve benzerliği bir örnek üzerinde açıklayınız.
4) Devre anahtarlama ile paket anahtarlama arasında ne fark vardır? Günlük yaşamdan birer
örnek vererek açıklayınız.
5) Gerçek-zamanlı uygulamalarda ağ alt yapısından beklenen özellik nedir? Bir örnek üzerinde
açıklayınız.
6) OSI başvuru modeline göre veri bloklarının bir uçtan diğer uca ulaştırılması hangi katmanın
görevidir? Aynı katmanın başka görevleri var mıdır?
7) TCP paketinde (TCDU) bulunan gönderici ve alıcı port numaralarının işlevi nedir? Gönderici ve
alıcı için aynı port numarası kullanılabilir miydi?
8) OSI başvuru modeli göre şifreleme hangi katmana atanmıştır.
9) OSI başvuru modeline veri-bağlı katmanının görevleri nelerdir?
10) Yerel alan ağı (LAN) cihazları OSI başvuru modeline göre hangi katmanlara sahiptir?
11) OSI başvuru modeline göre 4’üncü katman olan ulaşım katmanı aşağıya doğru ağ katmanı ve
veri-bağı katmanında veri blokları nasıl isimlendirilmiştir?
12) Ağ katmanı düzeyinde bağlantıya yönelik ve bağlantısız olarak adlandırılan iki farklı bağlantı
şekli/hizmet vardır. Her ikisinin birbirine göre olumlu ve olumsuz yanları neler olabilir? Örnek
vererek açıklayınız.
13) Uygulamalarda ne zaman bağlantısız, ne zaman bağlantıya yönelik hizmet yeğlenebilir?
14) Aşağıdaki ağ için 1 nolu düğüme ilişkin statik yönlendirme tablosunu oluşturunuz. Şekilde
dallar üzerideki sayılar iletim maliyetlerini, düğümlerin içindeki sayılar da düğüm numaralarını
göstermektedir. Oluşturulacak tablo düğümler arasındaki iletim maliyetini en aza
indirmelidir.
4
2
2
2
4
5
1
1
3
4
3
15) Bir iletim ortamında veya cihaz portunda kötü bir durum olan tıkanma ne demektir?
Tıkanmanın azaltılması için hangi yöntemler vardır?
16) Çoklu gönderim ile yayın türü gönderim arasındaki fark nedir?
17) Veri-bağı katmanının başlıca görevleri nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız.
18) Akış denetimi n amaçla kullanılır? Açıklayınız.
19) Tekrarlayıcı cihazı ne amaçla kullanılır? HUB ile arasında ne tür bir benzerlik vardır?
20) Anahtar cihazının HUB’dan farkı nedir? Hangi durumlarda anahtar cihazı kullanılır?
21) Ethernet anahtar cihazlarda bulunan MAC adres tablosu ne amaçla kullanılır?
22) Yönlendirme işleminde kullanılan metrik değer ne anlama gelmektedir ve nasıl hesaplanır?
Açıklayınız.
23) FDDI ağ teknolojisinin topolojisini çizerek açıklayınız.
24) FDDI halk yapısını ve bağlantının kopması durumda nasıl davranacağını çizerek açıklayınız.
25) FDDI ağ teknolojisinin temel özellikleri nelerdir? Hangi tür ağ uygulamaları için uygundur.
26) FDDI hangi tür trafik gereksinimini destekler?
27) Kablosuz LAN uygulamasında çoklu erişim ne anlama gelir? Kablosuz bir LAN uygulamasında
çoklu erişimin olmaması nasıl etki eder?
28) GSM ağlarının bileşenlerini ve temel özelliklerini açıklayınız.
29) Radyo frekansı spektrumu sonlu bir kaynaktır; bu nedenle aynı anda aktarım yapmak isteyen
farklı uç sistemler kaçınılmaz olarak belirli frekans aralıklarını paylaşmaları gerekir. Frekans
spektrumun bölünmesi ve birçok kullanıcı arasında paylaştırmanın birçok yolu/yöntemi
vardır. Bu yöntemleri ve temel özelliklerini açıklayınız.
30) TCP ve UDP arasındaki temel fark nedir? UDP hangi tür uygulamalar için uygundur?
31) TCP/IP ağlarda bir altağın içindeki bilgisayar, paket göndermek istediği uzak ağlardaki bir
bilgisayarın fiziksel adresini öğrenmesi gerekir mi ? Neden ?
32) IP NAT ne amaçla kullanılır? Madde madde ve örnek vererek açıklayınız.
Kaynak: Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Dr. Rifat ÇÖLKESEN-Prof.Dr. Bülent ÖRENCİK
(Bölüm 2,5,6,7,8,10,12,14,20)
Download

SORULAR 1) Bilgisayar ağları kapsamında kodlama ne anlamda