Yapısal Kablolama
2/66



LAN kurulumu için bilgisayarda ve ağ
ortamında bulunması gerekenleri listelemek.
Yapısal kablolama bileşenlerini sıralamak.
Yapısal kablolama için gereken aletleri
tanımlamak.
2
1
3/66

Bir yerel alan ağı (LAN) kurulumu için
gerekenleri iki grupta inceleyebiliriz.
◦ Bilgisayarlarda bulunması gerekenler
◦ Ağ ortamında bulunması gerekenler
3
4/66


Bir bilgisayarda her şeyden önce ağ
kurulumunu destekleyen bir işletim sistemi
olması gerekir.
Günümüzde kullanılan işletim sistemleri bu
ihtiyacı karşılamaktadır.
4
2
5/66

Sunucu bilgisayarlar için ise farklı işletim
sistemleri gereklidir.
◦ Ör: Windows Server 2012

Sunucu bilgisayarlar olmadan da bir yerel ağ
kurulabilir. Örneğin bir büro ortamında tek
bir yazıcıyı birden fazla bilgisayarın
kullanması için basit bir yerel alan ağı
kurulabilir.
5
6/66



Bilgisayarların ağa bağlanabilmeleri için her
bilgisayarda bir ağ kartı gereklidir.
Günümüzde Ethernet ağları çok yaygın
olduğu için bu kart Ethernet kartı olarak
anılmaktadır.
Bu kartın bilgisayara takılması ve çalışabilir
hale getirilmesi gereklidir.
6
3
7/66



Bilgisayarlar ağa bağlanmaya hazır ise
yapılacak olan iş ağ topolojisini ve
teknolojisini seçmek olacaktır.
Günümüzde yerel alan ağlarında genellikle
yıldız topoloji ve Ethernet teknolojisi ile
kurulan ağlar yaygındır.
Bunun dışında Jetonlu Halka (Token Ring)
veya FDDI teknolojisiyle kurulan ağlar da
mevcuttur.
7
8/66


Ethernet teknolojisine sahip ağlarda ağ
ortamlarının en önemli malzemeleri kablolar
ve ağ cihazlarıdır.
Ağın yapısına uygun bir kablo seçimi yapmak
ağ kurulumunda ilk adımdır.
8
4
9/66


Kablo seçiminden sonra belirlenen yere kablo
döşeme standartlarına uygun olarak ağ
kablolarının çekilmesi ve tüm kabloların ağ
cihazları ile oluşturulan merkezde toplanması
gereklidir.
Burada devreye ağ cihazları girer.
◦ Ağ ortamında kullanılabilecek olan ağ cihazları hub,
switch, router, tranciever, modem gibi cihazlardır.
9
10/66



Düzenli kablo döşemek, yerel alanı ağını
oluşturmada ciddi bir adımdır.
Bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlü
olması gibi, bilgisayar ağı da bilgisayarlar
arasındaki bağlantılar kadar sağlamdır.
Bir yerel ağında; oda içerisinde ya da odalar
arasında yerde uzanan kablolar, açıkta
görülen hub, switch gibi ağ varsa, bu yerel
alan ağının sağlamlığı ve devamlılığı kısa
sürede son bulacaktır.
10
5
11/66


Bir binada bulunacak olan bilgisayar ağı,
telefon, güvenlik ağı gibi sistemlerin elektrik
şebekesi sistemlerinde olduğu gibi duvar ya
da döşeme içinden kullanıma en uygun
şekilde yapılanmasına Yapısal Kablolama
denir.
Kablolar, data prizi, patch panel, kabin,
kabinet, kablo kanalları vb. pasif ekipmanlarla
oluşturulan altyapı; sağlıklı bir bilgisayar ağı,
telefon, haberleşme ve güvenlik sisteminin
temel unsurunu oluşturmaktadır.
11
12/66


Kabloların ağ cihazlarına bağlantı noktaları
yapısal kablolamada önemli kısımlardır.
Buralarda onlarca hatta yüzlerce kablonun
karışıklık yaratmadan düzenli bir şekilde
doğru noktalara bağlanması için çeşitli
ekipmanlar bulunmaktadır.
12
6
13/66

Yapısal kablolama bileşenleri
◦ duvar prizleri
◦ patch kablo (kabinetler içerisinde aktif cihazlarla
pasif bileşenlerin bağlanmasında kullanılan iletişim
ağı kabloları)
◦ patch panel (kabinetler içerisinde aktif cihazların
birbirine bağlanmasını sağlayan priz grubu)
◦ kablo kanalları
◦ kabin ve kabinetler ile bunlara ait modüller
◦ kablo düzenleyiciler
gibi elemanlardan oluşur.
13
14/66



Elektrik hatlarının bir binada duvarların
içinden döşendiği gibi ağ kabloları da aynı
sistemle duvarların içinden geçilerek
duvarlarda bulunan duvar prizlerine
bağlanırlar.
Bu duvar prizlerinin üzerinde RJ-45 yuvaları
vardır.
Eğer kablolar duvar içerisinden
geçirilemeyecekse, kablolar duvar üzerinden
kablo kanallarıyla taşınır ve sıva üstü duvar
prizlerine bağlanırlar.
14
7
15/66
Duvar prizi
Duvar prizi montaj kutuları
15
16/66
Duvar prizi iç gövdeleri
16
8
17/66
Duvar prizi ön panelleri
17
18/66
İkili ve tekli duvar prizi gövdeleri
18
9
19/66
EIA/TIA 568 standardına göre RJ-45 uç ile sonlandırılmış patch kablo
19
20/66



Kabin ya da kabinetlerin içinde bütün
kabloların toplandığı RJ-45 priz gruplarına
patch panel denir.
Patch paneller ağ kablolarının ağ cihazlarına
bağlanmasında bir ara bölme ya da tampon
görevi üstlenirler.
Ağın değişik noktalarından gelen kabloların
patch panelin arka kısmında pabuçlama
denilen işlemle sabitlenir.
20
10
21/66


Ön kısmında yer alan RJ-45 prizlerinden
patch kablo ile ağ cihazına bağlantı
sağlanır.
Patch panel kullanımı ağda sonradan
meydana gelebilecek herhangi bir kablo
arızasına müdahaleyi kolaylaştırmaktadır.
21
22/66
12’li Patch panel ön ve arka görünüm
22
11
23/66
48’li Patch panel
23
24/66

Kablo kanalları metal veya plastikten yapılır.
◦ Metal olanlar daha kalıcı ve daha profesyonel ağlar
içindir.
◦ Plastik olanlar ise daha ucuzdur ve daha çabuk
monte edilebilir.
24
12
25/66
Kablo kanalları
25
26/66



Bir yerel alan ağında tüm bilgisayar ve çevre
birimlerinden gelen kablolar bir ağ cihazında
(hub, switch vb.) birleşirler.
Bu birleşme noktası genellikle onlarca
kablonun olduğu bir ortamdır.
Bu ortamın düzenli ve güvenli olabilmesi için
sunucu (server) bulunan ortamlarda kabinler,
sunucu olmayan yerel ağlarında ise duvar tipi
kabinetler kullanılır.
26
13
27/66


Bu kabin veya kabinetin içine ağ kablolarını
düzenlemek için patch paneller yerleştirilir.
Bu kabin ve kabinetler aynı zamanda ağ
cihazlarını toz, nem ve benzeri etkenlerden
korur.
27
28/66


Bu ortamlar kapalı olduğu için çabuk ısınma
riski vardır, fakat kullanılacak olan fan
modülleri ile bu ısınma sorunu da ortadan
kaldırılabilir.
Ayrıca bu kabin ve kabinetlerin dış yüzeyleri
genellikle elektrostatik boya ile kaplıdır ve
topraklama modülleri ile sağlıklı bir
topraklama sistemi sağlarlar.
28
14
29/66
Farklı tiplerde kabinler
29
30/66
Farklı ölçülerde kabinetler
30
15
31/66


Sabit raflar, kabin ya da kabinet içerisinde yer
alan aktif ağ cihazlarının (server, hub, switch,
router, modem vb.) yerleştirilmesi için
kullanılır.
Özelliklerine göre 100 kg ağırlığa kadar yük
taşıyabilen sabit raflar bulmak mümkündür.
31
32/66
Kabin ya da kabinetler için sabit raf modülleri
32
16
33/66

Hareketli raflar, içerisinde sunucu bulunan
kabinlerde genellikle klavyenin daha rahat
kullanılabilmesi için yapılmıştır.
Kabin ya da kabinetler için hareketli raf modülleri
33
34/66

Kabin ya da kabinetlerin tavanlarını kapatmak
için üretilen tavan panelleri tamamen kapalı
olabileceği gibi delikli ızgara şeklinde de
olabilmektedir.
34
17
35/66
Kabin ya da kabinetler için tavan panelleri
35
36/66

Kabin ya da kabinetlerin genellikle tavanlarına
yerleştirilen fan modülleri içerideki hava
dolaşımını sağlar ve kabin içi soğutma işlevini
yerine getirir.
36
18
37/66
Tavan paneli olarak kullanılan fan modülü
37
38/66
Raf tipi fan modülü
38
19
39/66


Sunucu dolabı olarak kullanılan kabinlerde
ekranın yerleştirilmesi için kullanılan modül
ekran (monitör) tutucu raf modülüdür.
Günümüzde küçülen ve incelen ekran
boyutları ile birlikte, sabit veya hareketli raf
modülleri de ekranı tutmak için
kullanılabilmektedir.
39
40/66
Ekran tutucu modül
40
20
41/66



Kabin içerisindeki aktif cihazların
çalışabilmesi için gerekli elektrik prizlerini
barındıran çoklu priz grupları kabin içerisine
monte edilebilir şekildedir.
Bu priz grupları sayesinde kabin içindeki her
bir aktif cihaz için dışarıdan elektrik kablosu
çekme zorunluluğu ortadan kalkar.
Ayrıca kabin kurulduktan sonra yeni
eklenebilecek aktif cihazlar için de boş priz
bulundurma olanağı sağlar.
41
42/66
Kabin priz gruplarının kabin içindeki görünümü
42
21
43/66

Kabinleri rahatça hareket ettirebilmek için,
kabinlere hareket kazandıracak tekerlekler
kullanılır.
Kabinlerin hareket edebilmesi için tekerlekler
43
44/66

Kabin ve kabinetlerde yan paneller tamamen
kapalı veya ızgaralı şekilde olabilir.
Kabin ve kabinetler için yan paneller
44
22
45/66

Kabinlerin iç kısımlarını aydınlatmak için
kabin içi aydınlatma lambası kullanılabilir.
Kabin içi aydınlatma lambası
45
46/66

Kabin ya da kabinetlerin içindeki ağ
cihazlarını ve bilgisayarların sağlıklı bir
şekilde çalışabilmesi için kabin içi elektrik
sisteminin ve kabinlerin topraklanması
gerekmektedir.
Topraklama kabloları
46
23
47/66
Kabin kapısına takılmış topraklama kablosu
47
48/66


Yapısal kablolama yaparken kullanılan bazı
pasif ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir.
Plastik kelepçeler kabloların dağılmasını
önlemek için kullanılır ve tek kullanımlıktır.
Plastik kelepçeler
48
24
49/66

Metal kelepçeler, aynı plastik kelepçe gibi
kabloların dağılmasını önlemek için kullanılır
ancak tek kullanımlık değildir.
Metal kelepçeler
49
50/66

Kabloları düzenlemek için kullanılan bir başka
plastik kelepçe türü aşağıdaki gösterilmiştir.
Plastik kablo kelepçesi
50
25
51/66

Çivili plastik kroşeler kabloları duvar gibi düz
bir yüzeye sabitlemek için kullanılır.
Çivili plastik kroşeler
51
52/66


Patch panel, switch, router gibi ağ cihazlarının
girişlerinde kabloların etiketlenmesi, daha
sonradan çıkabilecek arızalarda onarım ve test
işlemlerini kolaylaştıracaktır.
Bu amaç için kablolara üzerinde rakamlar
bulunan plastik kablo işaretleyiciler (marker)
takılır.
52
26
53/66
Kablo etiketlemek için plastik kablo işaretleyici
53
54/66

Kabloların yoğun olduğu yerlerde görüntü
kirliliğini önlemek ve kabloları düzenlemek
için helezon hortumlar kullanılabilir.
Helezon hortum
54
27
55/66



Ağ kablosu hazırlamak için gereken aletler
daha önce belirtilmişti. Bunlar kablo sıkma
pensesi ile çeşitli kablo kesme ve soyma
aletleriydi.
Kabloların patch panel, duvar prizi gibi
noktalara bağlanmasına kablo pabuçlama
denir.
Bu işlemi gerçekleştirmek için kablo
pabuçlama aletine ihtiyaç vardır.
55
56/66
Kablo pabuçlama aletleri
56
28
57/66
Kablo pabuçlama aletlerine ait bıçaklar
57
58/66
Kablo pabuçlama işlemi
58
29
Download

Download