ESENLER KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİMÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
TEMELLERİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI Cevap Anahtar (ASD GRUBU)
1- Aşağıdaki TCP/IP katmanlarından hangisi bilginin güvenli aktarımı,
bilgi iletimdeki servis kalitesi ayarları, aktarım sonrasında
bilgiye ait hata doğrulaması gibi işlemler bu katmanda yapılır? C
A) Uygulama katmanı
B) İnternet katmanı
C) İletim katmanı
D) Ağ giriş katmanı
2- Aşağıdaki TCP/IP katmanlarından hangisi İnternet katmanının
görevidir? A (2 PUAN)
A) Veri paketlerinin yönlendirilmesi ve hedefine gönderilmesinden
bu katman sorumludur.
B) Bilginin güvenli aktarımı, bilgi iletimdeki servis kalitesi ayarları,
aktarım sonrasında bilgiye ait hata doğrulaması gibi işlemler bu
katmanda yapılır.
C) OSI modelindeki üst katmanlardan Uygulama, Sunuş ve Oturum
katmanlarının birleşiminden oluşan TCP / IP katmanıdır.
D) OSI modelindeki veri bağı ve fiziksel katmanlarının birleşiminden
oluşur. Fiziksel donanımın yer aldığı katmandır.
3- Aşağıdaki OSI katmanlarından hangisi Ağ katmanının görevidir? B
A) Kullanıcıya en yakın, en üstteki katmandır. Kullanıcının yazılımlar
yardımıyla çalıştığı katmandır.
B) Veri paketlerinin yönlendirildiği, fiziksel adreslerin işlendiği, trafik
kontrolünün yapıldığı katmandır.
C) İletilen ve alınan veri paketlerinin doğru bir şekilde inşa edilip
edilmediğini kontrol eder.
D) Bu katman nakil edilecek verinin bozulmadan güvenli bir şekilde
hedefe ulaştırılmasını sağlar.
4- Aşağıdaki OSI katmanlarından kullanıcıya en yakın, en üstteki
katmandır? D (2 PUAN)
A) Ulaşım katmanı
B) Veri bağı katmanı
C) Sunuş katmanı
D) Uygulama katmanı
5- Aşağıdaki kablo çeşitlerinden hangisi metal bir zırh ile kaplıdır? C
A) UTP B) KOAKSİYEL
C) STP
D) FİBER OPTİK
6- Aşağıdaki kablo çeşitlerinden hangisi verileri ışık hızıyla ileten ileri
teknoloji iletim ortamlarıdır? D (2 PUAN)
A) UTP B) KOAKSİYEL
C) STP
D) FİBER OPTİK
7- Aşağıdaki kablo çeşitlerinden hangisi günümüzde en çok kullanılan
UTP kablo türüdür? B (2 PUAN)
A)Cat1 B) Cat5
C)Cat3
D) Cat2
8- Aşağıdaki kablo çeşitlerinden hangisi 250 MHz’lik bir frekans
geçişine elverişlidir? A (2 PUAN)
A)Cat6 B) Cat5
C)Cat4
D) Cat6a
9- Aşağıdaki kablo çeşitlerinden hangisi telefon iletişimi ve zil teli gibi
zayıf akım sistemlerinde kullanılır? C (2 PUAN)
A)Cat6 B) Cat5
C)Cat1
D) Cat2
10- Aşağıdakilerden hangisi STP kablonun tercih edilmemesinin
sebeplerinden değildir? B (2 PUAN)
A)Kullanımının zor olması.
B) İnce olduğu için çabuk kopması.
C) Maliyetinin yüksek olması
D) Dıştaki tel zırhın yarardan çok zarar vermesi.
11- Fiber Optik kablolarda kullanılan konektör çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir? D (2 PUAN)
A) RJ-12
B) RJ-45
C) SC-ST
D) ST- SC
12-Kablo standartlarından hangisi 568-A için doğru renk dizilişidir? D
A) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi,
Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
B) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil,
Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
C) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu,
Kahverengi, Kahverengi- Beyaz
D) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu,
Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
13- Kablo standartlarından hangisi 568-B için doğru renk dizilişidir? B
A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi,
Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil,
Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
C)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz,
Turuncu,Turuncu-Beyaz
D)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu,
Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
14- Bilgisayarlar ‘hub’ ya da ‘swich’ gibi merkezi birim kullanarak
birbirine bağlanacak ise aşağıdaki bağlantı çeşitlerinden hangisi
yapılmalıdır? C (2 PUAN)
A)568-A X 568-B
B)586-A X 586 –B
C) Düz bağlantı
D) Çapraz bağlantı
15- İki bilgisayarı birbirine bağlamak için aşağıdaki bağlantı
türlerinden hangisi yapılmalıdır? A (2 PUAN)
A) Çapraz bağlantı
B) 568-A X 568–A
C) Düz bağlantı
D) 586-A X 586 –B
16- Aşağıdakilerden hangisi LAN kurulumunda bilgisayarda bulunması
gereken donanım ve yazılımlardan değildir? D (2 PUAN)
A) Ağ kurulumunu destekleyen bir işletim sistemi.
B) Eğer ağ sunucu bilgisayar ile kurulacak ise bir sunucu bilgisayar ve
ağ işletim sistemi.
C) Bilgisayarların ağa bağlanabilmeleri için her bilgisayarda NIC kartı
bulunmalıdır.
D) Tester cihazı.
17- IP adresleri kaç bitten oluşur? C (2 PUAN)
A) 8 BİT
B) 16 BİT
C) 32 BİT
D) 4 MİLYAR BİT
18- Bilgisayarın IP adresi kaç oktetten oluşur? B (2 PUAN)
A) 2
B) 4
C) 8
D) 32
19- Oktetinde 0001 0001 bitleri bulunan bir IP adresinin değeri
kaçtır? A (2 PUAN)
A) 17
B) 16
C) 1
D)33
20- Oktet değeri 36 olan bir IP adresinin sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir? D (2 PUAN)
A) 0010 0001 B) 0001 1010 C) 0001 0101 D) 0010 0100
21- DHCP nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? C (2 PUAN)
A) Dinamik işlemci ayarlama protokolü
B) Dijital istemci ayarlama protokolü
C) Dinamik istemci ayarlama protokolü
D) Dahili istemci ayarlama protokolü
22- Aşağıdakilerden hangisi DHCP’ nin avantajlarından değildir? B
A) IP Çakışmasını önler
B) DHCP’nin kullanıldığı ağlarda IP adresi her yeni ağa bağlandığınız
zaman aynı kalır.
C) DHCP’nin kullanıldığı ağlarda ağ geçidi her yeni ağa bağlandığınız
zaman güncellenir.
D) DHCP’nin kullanıldığı ağlarda DNS sunucusu her yeni ağa
bağlandığınız zaman güncellenir.
23- Aşağıdakilerden hangisi bir IP adresi olamaz? D (2 PUAN)
A) 1.1.1.1 B)255.255.255.255 C) 1.125.253.0 D) 189.256.1.2
24- Aşağıdaki IP adresi sınıflarından hangisi IBMNET, MILNET gibi
büyük ağlar bu ağ sınıflarını kullanır? A (2 PUAN)
A) A SINIFI
B) B SINIFI
C) C SINIFI
D) D SINIFI
25- Aşağıdaki IP adresi sınıflarından hangisinin ilk okteti 192 ile 223
arasındadır? C (2 PUAN)
A) A SINIFI
B) B SINIFI
C) C SINIFI
D) D SINIFI
26- Aşağıdaki IP adresi sınıflarından hangisi okul ve hastane ağlarında
kullanır? B (2 PUAN)
A) A SINIFI
B) B SINIFI
C) C SINIFI
D) D SINIFI
27- Disk temizleme aşağıdaki yollardan hangisiyle açılır? A (2 PUAN)
A) BAŞLAT > TÜM PROGRAMLAR > DONATILAR > SİSTEM ARAÇLARI
> DİSK TEMİZLEME
B) BAŞLAT > DENETİM MASASI > SİSTEM ARAÇLARI > DİSK
TEMİZLEME
C) BAŞLAT > DONATILAR > SİSTEM ARAÇLARI > DİSK TEMİZLEME
D) BAŞLAT > DENETİM MASASI > DONATILAR > SİSTEM ARAÇLARI >
DİSK TEMİZLEME
28- Harddisk üzerinde dağılan dosya parçalarını bir araya toplayarak
bilgisayarın hızlanmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
C (2 PUAN)
A) Disk temizleme
B) Sistem geri yükleme
C) Disk birleştirme
D)Disk denetleme
29- Sistem geri yükleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? D
A) Sistem geri yükleme yapabilmek için önceden kaydedilmiş bir
sistem imajı mutlaka olmalıdır.
B) Sistem geri yükleme bizi virüslerden kurtarabilir.
C) Sistem geri yükleme, yükleme yapacağımız tarihten o güne kadar
yüklenen programların silinmesini sağlar.
D) Sistem geri yükleme ile siline bir fotoğraf geri getirilebilir.
30- Aşağıdaki topolojilerden hangisinde star topolojisindeki ağları
birbirine bağlamak için kullanılır? C (2 puan)
A) HALKA Toplojisi
B) YILDIZ Toplojisi
C) AĞAÇ Topolijisi
D) YOL Topolojisi
31- Aşağıdaki parçalardan hangisi anakart üzerindeki soketlere
takılmaz? B (2 PUAN)
A) RAM
B) CD-ROM C) EKRAN KARTI
D) SES KARTI
32- BUS nedir? A (2 PUAN)
A) Anakart üzerindeki bileşenlerin birbiriyle veri alışverişini sağlayan
yollardır.
B) İletişim kanalının kapasitesini belirler.
C) Bant genişliği çok düşük olduğundan günümüz anakartlarında
kullanılmayan bir slottur.
D) Genellikle bilgisayarlarda, sisteme bağlı olan bir donanımın
herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç olmaksızın çalışmasını sağlar.
33- Klavye aşağıdakilerden hangisine takılır? D ( 2 PUAN)
A) S/PDIF B) eSATA
C) Yeşil giriş
D) Mor giriş
34- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara çevre ürünleri bağlanmasında
kullanılan yüksek hızlı arayüz bağlantısıdır? C (2 PUAN)
A) IDE bağlantısı B) S/PDIF
C) Fireware
D) eSATA port
35- Aşağıdakilerden hangisi anakart çeşitlerinden değildir? B
A) XT Anakartlar
B) ISA Anakartlar
C) ATX Anakartlar
D) AT Anakartlar
36- Aşağıdakilerden hangisi her seferinde tek bir işlem gerçekleştiren
basit ve hızlı komutlara sahip işlemci mimarisidir? D (2 PUAN)
A) CICS
B) RICS
C) CISC
D) RISC
37- Aşağıdakilerden hangisi RAM in tanımlarından değildir? A
A) Tampon bellek
B)Rasgele Erişimli Bellek
C) Sistem Belleği
D) Ana Bellek
38- Aşağıdakilerden hangisi işlemci soğutma çeşitlerinden değildir? B
A) Isıl boruyla sogutma
B) Gazla soğutma
C) Havayla sogutma
D) Suyla soğutma
39- Aşağıdakilerden hangisi ROM çeşitlerinden değildir? C (2 PUAN)
A) MPROM
B) PROM
C) DIMM ROM D) EPROM
40 –Aşağıdakilerden hangisi kule tower kasa çeşitlerinden değildir? D
A) Mini tower
B) Mid tower C) Full tower D) Slim tower
41- Güç kaynağı girişlerinden hangisine hopalör takılır? B (2 PUAN)
A) PWR
B) SP
C) HP
D) HDD
42- Tracklar bilgisayar parçalarından hangisinde bulunur? C (2PUAN)
A) RAM
B) CPU
C) HDD
D) ROM
43- Aşağıdaki optik sürücülerden hangisinin toplam kapasitesi en
büyüktür? D (2 PUAN)
A) 10 ADET CD-ROM
B) 3 ADET DVD ROM
C) 50 ADET DİSKET
D) 1 ADET BLU-RAY
44- Aşağıdaki ekran çıkışlarından hangisine uydu alıcınızı, “DVD
player”ınızı, müzik ve ses sistemlerinizi, televizyonlarınızı bağlayabilir
ve yüksek kalite ses ile görüntü aktarımı sağlayabilirsiniz? A (2 PUAN)
A) HDMI
B) DVI C) D-SUB
D) S-VIDEO
45- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde üretilen projeksiyon
çeşitlerinden değildir? B (2 PUAN)
A) DLP
B) CRT
C) LCD
D) LED
46- Nokta vuruşlu yazıcılar genelde aşağıdaki portlardan hangisine
bağlanır? C (2PUAN)
A) PCI
B) SERİ PORT
C)LPT
D) USB
47- Tarayıcılarda çözünürlük birimi aşağıdakilerden hangisidir? C
A) ANSI LUMEN
B) PİKSEL
C) DPİ
D) İNÇ
48- Webcam’in saniyede yakaladığı görüntü sayısını aşağıdakilerden
hangisi gösterir? D (2 PUAN)
A) Çözünürlük
B) ZOOM
C) CCD
D) FPS
49- Aşağıdakilerden hangisi hafıza kartı çeşitlerinden değildir? A
A) MC
B) SD
C) CF
D)MMC
50- BIOS taki bir özelliği aktif etmek için aşağıdakilerden hangisi
seçilmelidir? B (2 PUAN)
A)DİSABLED
B) ENABLED
C) YES
D) ENTER
AD:
12345678910111213141516171819202122232425-
SOYAD:
A
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
B
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
C
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
SINIF:
D
O
O
O
X
O
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
26272829303132333435363738394041424344454647484950-
A
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
NUMARA:
B
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
X
C
O
O
X
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
X
O
O
O
D
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
Download

esenler kız teknik ve meslek lisesi 2012-2013 eğitim