Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Tașıt Kiralama Kontrol ve Kabul İșlemler Süreci
Taşıt Kiralama
Sözleşmesi
Taşıt Kiralama Sözleşmesinin
Personel Müdürlüğümüze
Gelmesi
Taşıtların Teknik Şartnameye
Uygunluğu ve Kontrolü
Yüklenicinin
Dilekçesi Fatura
1-Hizmet Đşleri
Kabul Tutanağı
2-Hakediş
Raporu
3-Hizmet Đşleri
Kabul Teklif
Belgesi
4-Hakediş Özeti
5-Dizi Pusulası
6-Fatura
Faturanın Kontrol Edilmesi
Hata Yok
Hata Var
Muayene Kabul Komisyon
Kararının Düzenlenmesi ve
Đmzalatılması
Yüklenici Đle
Hatanın Karşılıklı
Düzeltilmesi
Hakediş Evrakının
Hazırlanması
Hakediş ve Eklerinin Ödeme
Emrine Bağlanarak Muhasebe
Müdürlüğüne Gönderilmesi
Evrakların Dosyalanması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Hakediş
Raporu
Araç Teslim Tutanağı
(Đlk Ay)
Download

Tașıt Kiralama Kontrol ve Kabul İșlemler Süreci