İstanbul Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Web Çağrı Açılması İşlemleri Süreci
Sorunun İlgili Personel
Tarafından Bildirilmesi
Say2000i
İlgisine Göre Sistem
Destek Hattı ya da
Uygulama Destek Hattına
Giriş Yapılması
İlgisine Göre Alt
Kategorilerin
Seçilmesi
Sorunun
Açıklanması ve
Çağrının Açılması
Uygulama Destek Hattında
Açılan Bir Çağrı ise
Muhasebe Müdürü
Tarafından Onaylanması
Sorunun Genel
Müdürlük Tarafından
Çözümlendirilmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Web Çağrı Açılması İşlemleri Süreci