Antalya Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İZALE - İ ŞUYU İŞLEMLERİ SÜRECİ
Mahkemeden müzekkere gelmesi
MEOP
Tespit
Tespit
Tutanağı
MEOP
Kıymet takdirinin
yapılması
Kıymet Takdir
Birim Bedeli
Bilirkişi bedeli
uygun
Bilirkişi bedeli
düşük
Bilirkişi raporuna itiraz yazısı
(defterdar)
Valilik
yetkisinde
Bakanlık yetkisinde
Defterardan
olur
Bakanlıktan izin yazısı (defterdar)
Katılmama
kararı
İhaleye katılma
kararı
İhaleye katılım
Hazineye ihale
edildi
Hazineye ihale
edilmedi
1
Hazırlayan: Mustafa HATİPOĞLU
Defterdarlık Uzmanı
2
Onaylayan: Adnan YILMAZ
Emlak Müdürü
Ankara Defterdarlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İZALE - İ ŞUYU İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
2
Ödenek talep
yazısı defterdar
imzası
Ödeme
Diğer kişlere
satıldı
Satılamadı
Bedeli tahsili
Makbuz
Kayıtlardan
düşüm
Tescil
MEOP
Tapu senedi
Arşiv
süreci
Kayıtların
güncellenmesi
Genel Müdürlüğüe bilgi verme yazısı
defterdar
Süreç sonu
Hazırlayan: Mustafa HATİPOĞLU
Defterdarlık Uzmanı
Onaylayan: Adnan YILMAZ
Emlak Müdürü
Download

İZALE - İ ŞUYU İŞLEMLERİ SÜRECİ