Antalya Defterdarlığı
Kamu Konutları Tahsis Süreci
Kamu Konutu Tahsis Talebi
Kamu Konutları
Tahsis talep
beyannamesi
Gelen
evrak
süreci
Talebin MEOP'a
girilmesi
Meop Evrak
programı
Kamu konutu tahsis şeklinin değerlendirilmesi
Sıra
tahsisli
Hizmet
tahsisli
Görev
tahsisli
Personel Müdürlüğünden
Malbildirimi ile karşılaştırma
istenilmesi
Boş konut var mı?
Personel Müdürlüğünden alınan
bilginin değerlendirilmesi
Hayır
Evet
Puanlama listesi hazırlanması
2
1
Hazırlayan: Mustafa HATİPOĞLU
Onaylayan: Adnan YILMAZ
Defterdarlık Uzmanı
Emlak Müdürü
Antalya Defterdarlığı
Kamu Konutları Tahsis Süreci
1
2
Konut talebinin değerlenridirlmesi
Uygun değil
Tahsis
talebinin
reddi
Giden
evrak
süreci
Uygun
Kamu Konutları
Tahsis onayı
tahsisin tebliğ edilmesi
aboneliklerin kontrolü
Kamu
Konutları
giriş
tutanağı
Konutun teslimi
kira bedelinin tahsilatının
takibi
kamu konutunun süresinin
dolması
Konutun kontrol edilmesi
kalan kira bedeli ve masraf
tahsilatı yapılır
Konutun teslim alınması
süreç sonu
Kamu
konutları
geri alma
tutanağı
süreç sonu
Hazırlayan: Mustafa HATİPOĞLU
Onaylayan: Adnan YILMAZ
Defterdarlık Uzmanı
Emlak Müdürü
Download

Kamu Konutları Tahsis İşlem Süreci