Arşiv İşlemleri Süreci
Arşive Gidecek
Dosyanın Şeçilmesi
Arşiv Yazısı
Arşiv Onayının
Alınması
Seçilen Dosyalara Arşiv
Numarası Verilmesi
Verilen Numaraların
Arşiv Defterine
Kaydedilmesi (meop
kayıt)
Numara Verilen
Dosyaların Klasörlenerek
Arşive Kaldırılması
Download

Arşiv İşlemleri Süreci