Kayseri Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
İZALE - İ ŞUYU İŞLEMLERİ SÜRECİ
Hissedarın / Hissedarlarının adli
merciye başvurusu
Tespit
-Tespit
Tutanağı
-Fotoğraf
-Rayiç Bedel
MEOP
Kıymet Takdir
Birim Bedeli
Kıymet takdirinin
yapılması
MEOP
Defterdarlık
Bakanlık/Ödene
k
Kabul/Ödenek Gönderildi
Red
İhaleye İştirak Edildi
ihale diğer kişilere yapıldı
Taşınmaz, Hazine adına ihale
edilir
Taşınmazın bedeli İcra Md.
Hesabına ödenmesi
Taşınmazın tamamının Hazine
adına tescili
MEOP
-Ödeme emri
belgesi
-Makbuz
1
Kayseri Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
İZALE - İ ŞUYU İŞLEMLERİ SÜRECİ
1
Taşınmaz
Bedelinin
Hazineye
Ödenmesi
MİF
MEOP
Hazırlayan:
Onaylayan:
Muhammed VURAL
Defterdarlık Uzmanı
Sadun YETKİN
Milli Emlak Müdürü
Download

İZALE - İ ŞUYU İŞLEMLERİ SÜRECİ