Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Hizmet İçi Eğitim yada Bilgi Tazeleme Eğitim Süreci
Bakanlığımız Maliye Yüksek
Eğitim Merkezi Başkanlığı
Tarafından Belirlenen Hizmet
Đçi Eğitim yada Bilgi Tazeleme
Eğitim Zamanının Gelmesi
Eğitim Planının Hazırlanması
Eğitici Tespit Onayının
Hazırlanması
Eğitici Tespit Onayının ve
Eğitim Planının Eğiticiye
Bildirilmesine Dair Yazının
Hazırlanması
Eğitim Verilecek Personele ait
Listenin Hazırlanması
Listenin Đlgili Birimlere
Duyurulmasına Dair Yazı
Hazırlanması
Belirtilen Tarih ve Zamanda
Listede Belirlenen Personele
Eğitim Verilmesi
Bütün Yazışmaların Eğitim
Dosyasına Kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ders
Programı
Onay
Yazı
Katılımcı Listesi
Yazı
Download

Hizmet İçi Eğitim yada Bilgi Tazeleme Eğitim Süreci